Warning: Table 'strzelecopolski1.accesslog' doesn't exist query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/12218' OR uid > 0) AND sid = '39fbd9afbdc93f65e7d3a2f7bf3b5af9' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /includes/database.mysql.inc on line 135
Sołtys z pensją? | Strzelec Opolski
view counter

Sołtys z pensją?

W gminie Strzelce jest 27 sołectw i 26 sołtysów (bezkrólewie od paru lat panuje w Ligocie Dolnej). Do tej pory sołtysi pracowali w głównej mierze społecznie. Raz na kwartał dostawali z kasy gminy średnio po 220 zł na pokrycie kosztów dojazdu czy telefonów. Dodatkowo, każdy z sołtysów otrzymywał prowizję od zebranego przez siebie podatku - od 7% do 13% zebranej kwoty (zależało to m.in. od klasy gleby, ponieważ wpływa ona na wysokość podatku).

Zgodnie z uchwałą strzeleckiej rady miejskiej, od stycznia 2014 sołtysi będą za swoją pracę otrzymywać diety wysokości od 400 do 700 zł. To, ile wpłynie na konto konkretnego szefa społeczności lokalnej, zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa. Nie będzie już kwartalnych wypłat, zmniejszono także (dla wszystkich) do 2% prowizję za zbieranie podatku.

Sołtys może nie dostać diety, jeśli nie będzie mógł okresowo wypełniać swoich obowiązków, np. z powodu trwającego ponad miesiąc wyjazdu za granicę, pobytu w szpitalu czy sanatorium.

Szefowie lokalnych społeczności będą mogli dodatkowo otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej, jeśli wyjeżdżali poza teren gminy.

Temat pieniędzy dla sołtysów w czasie ubiegłotygodniowych obrad rady miejskiej wywołał żywą dyskusję.

- Po wprowadzeniu funduszu sołeckiego sołtysi mają znacznie więcej pracy niż wcześniej - mówił Bernard Kusidło, kierownik referatu rolnictwa.

- Skoro sołtysi będą dostawać diety, to czy będą mieli też minimalny zakres obowiązków? - pytała radna Danuta Foryt.

- Zostając sołtysem, dostałam statut sołecki i tam jest dokładnie napisane, co należy robić - odpowiedziała Teresa Szopa, radna i jednocześnie sołtyska Kadłuba Pieca.

- Radni zakresu obowiązków nie mają, a dostają diety - ripostowała radna Gabriela Puzik.

- A co jeśli sołtys nic nie będzie robił? Pomimo tego będzie dostawał pieniądze? - zastanawiała się Danuta Foryt.

Radny, który nie pojawia się na komisjach czy sesjach, jest „karany” finansowo - dostaje mniejszą dietę. Sołtys, który nie będzie nic robił dla swojej wsi, dostanie dietę w pełnym wymiarze. Uchwała rady miejskiej nie przewiduje żadnych sankcji. Ale mogą je przewidzieć mieszkańcy. Wystarczy, że zmienią lokalnego lidera. Ale, by to zrobić, trzeba pojawić się na zebraniu wiejskim...

Jak kwestie pieniędzy dla sołtysów uregulowały pozostałe gminy naszego powiatu?

W gminie Izbicko sołtysi otrzymują miesięcznie 140 złotych, pod warunkiem, że są obecni na sesji rady gminy. Jeśli nie pojawią się na sesji, kwota diety zostanie obniżona o 30%. Dodatkowo sołtysi jako inkasenci podatku dostają 4% od zebranej przez siebie kwoty.

Sołtysi z gminy Jemielnica otrzymują 60 zł za udział w sesji rady. Za zbieranie podatku ich miesięczne wynagrodzenie ustalono, w zależności od wielkości miejscowości - od 196 do 988 zł.

W gminie Leśnica sołtysi mają stałą dietę wysokości 100 zł na miesiąc oraz od 3,5% do 5% za zebrane podatki.

Gmina Ujazd wypłaca sołtysom co miesiąc po 200 zł, dodatkowo dostają oni 4% od kwoty zebranego podatku.

Trzech sołtysów gminy Kolonowskie (więcej sołectw nie ma) otrzymuje po 200 zł miesięcznie. Poza tą dietą mają również 4% od zebranego podatku.

W gminie Zawadzkie sołtysów jest dwóch. Każdy z nich dostaje miesięcznie 250 zł i 3% od podatku, który zebrał.

Strzelecka gmina jest ostatnim samorządem w powiecie, który wprowadził miesięczne diety dla sołtysów. Ostatnim, ale z gestem! Najwidoczniej pogłoski o kryzysie finansów gminnych są mocno przesadzone...

Agnieszka POSpiszyl

Dietę 400 zł/miesiąc otrzymają sołtysi: Brzeziny, Farskiej Kolonii, Jędryń, Kalinowa, Ligoty Dolnej, Ligoty Górnej, Niwek, Płużnicy Wielkiej.

Dietę 500 zł/miesiąc otrzymają sołtysi: Adamowic, Grodziska, Kadłuba Pieca, Kalinowic, Mokrych Łanów, Osieka, Rozmierzy, Suchej, Suchych Łanów, Szczepanka, Warmątowic.

Dietę 600 zł/miesiąc otrzymają sołtysi: Błotnicy Strzeleckiej, Kadłuba Wsi, Nowej Wsi, Rozmierki, Rożniątowa, Szymiszowa-Osiedla, Szymiszowa Wsi.

Dietę 700 zł/miesiąc otrzyma sołtys Dziewkowic.

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Portret użytkownika czytelnik

A wiec sołtysi dostana w

A wiec sołtysi dostana w sumie 12900 zł. i ok, z tym że mądra Rada MIasta powinna tą kwote podzielić przez 3 (burmistrz i dwóch vice)i o 4300 zł każdemu obnizyc pensje .Będzie wilk syty i owca cała.

Portret użytkownika czytelnik

A ja zapytam tak z ciekawości

A ja zapytam tak z ciekawości , z jakich pieniędzy sołtysi otrzymywali by swoje uposarzenia. W nowym budżecie Strzelec opolskich przyjęto 3 mln deficytu / kredyt bankowy/ . Rozumiem że pensje sołtysów zostaną sfinansowane również z powiększonego deficytu / kredyt bankowy/
P.S Zegar Balcerowicza zapi...la jak pendolino / również zakupione na kredyt /

Portret użytkownika Marek Mika

Zapraszam do posłuchania

Portret użytkownika czytelnik

Reasumując - fundusz na

Reasumując - fundusz na sołtysowe wypłaty powinien zostać wyodrębniony z budżetu gminy / podatników - INACZEJ Z POWIĘKSZONEGO DEFICYTU / Kredyt bankowy/ no ale możemy sie starać o refinansowanie tego funduszu z budżetu państwa - INACZEJ POWIĘKSZENIA DEFICYTU POLSKI/ kredyt , obligacje , itp/
A balcelcerowiczowy pendolino / zegar zadłużenia / zap..la jak szalony.
Dlaczego jesteś głupi? Bo jestes biedny. Dlaczego jesteś biedny ? Bo jestes głupi.

Portret użytkownika Nowa Wieś  D.F.

Ależ do tej pory sołtysi

Ależ do tej pory sołtysi dostawali pieniądze , tylko tak mniej oficjalnie .W tym roku na ich wynagrodzenia wydano już z budżetu gminy ponad 200 tyś . Okazuje się ,że większość mieszkańców była wręcz przekonana ,że to poczciwi społecznicy ,że ciągle dokładają do funkcji.
Mimo ,że rekordzista wyciagał ok.24 tysięcy na rok to też nieustannie narzekał .
Sołtysi zarabiali na zbieraniu podatków , na roznoszeniu korespondencji z urzędu , za roznoszeniu info o smieciach też .
Cześć sołtysów uaktywniała się wyłącznie wtedy , kiedy mozna było zarobić , niekoniecznie interesowali się lokalnymi problemami .
Teraz te same pieniądze, które dostawali już są jawnie podzielone i skończy się hipokryzja .
Zgadzając się na przyjęcie funkcji - podejmujesz się określonych obowiązków - dostajesz wynagrodzenie a mieszkańcy nareszcie mają od kogo wymagać . Bo od rzekomego wolontariusza jakoś nie wypadało egzekwować .To bardzo dobra zmiana, transparentna dla wszystkich a dla tych , którzy mają dużo wolnego czasu i lubią dozorować , wręcz idealna na podreperowanie domowego budżetu

Portret użytkownika czytelnik

Pani Danuto, a gdzie można

Pani Danuto, a gdzie można pania zastać jako radnego.Chciałbym panią czymś zainteresować.

Portret użytkownika czytelnik

...wydano z budżetu

...wydano z budżetu 200tys.
Rozumiem , wydano z budżetu który zbudowany jest z podatków które systematycznie rosną i często doprowadzają do ruiny tych którzy nie potrafią unieść tych obciążeń oraz z deficytu który równoważony jest pożyczką bankową którą należy spłacić powiększoną o komercyjne odsetki tylko po to aby wypłacić pensje bezproduktywnym urzędnikom / min sołtysom/
W skali kraju rozmawiamy o kwotach sięgających grubych miliardów .
A potem się dziwimy że w kraju nic się nie dzieje / nie licząc inwestycji finansowanych z unijnych ochłapów/ a dług rośnie w zassssssssssssssssstraszającym tempie.

Portret użytkownika janek2

Jak widać punkt widzenia

Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia...Najlepiej liczyć cudze pieniądze/rekordzisty/,a zapomniała już Pani , że też ponad 4 lata była sołtysem i też "zarabiała" na prowizji i roznoszeniu urzędowej korespondencji.Potem została radną i teraz bierze co miesiąc dietę radnej i cytując Pani słowa "...lubi dozorować,wręcz idealnie na podreperowanie domowego budżetu".
A radni naszej gminy ile rocznie kosztują podatników? Ich dieta nie podlega opodatkowaniu.Jak rozliczyć Waszą pracę,a w Pani przypadku dużo gadania , nie zawsze z sensem.
Jako radna korzysta Pani na wielu informacjach nie docierających do innych.Czy nie skorzystała Pani z bezpłatnych kursów na licencjonowanego przewodnika/pilota turystycznego ,które to kursy sfinansowało Stowarzyszenie Kraina Św.Anny? Odsłuchuję na miejskim portalu sesje i wytknięto to Pani,gdy zagłosowała Pani 3-4 lata temu przeciw uchwale wspierającej finansowo to stowarzyszenie.Cóż za szczyt hipokryzji! Wypłynęło przez przypadek,bo inna radna miała odwagę publicznie to powiedzieć.
I kolejne publiczne pieniądze,za które robi sobie Pani reklamę.
Na stronie miejskiego portalu zakładka"Aktualności sportowe" czytam,że nasza strzelecka gmina-pieniądze podatników- wraz ze stowarzyszeniem sportowym organizuje w styczniu zawody narciarskie.
Natomiast w "Strzelcu Opolskim" informacja,że radna Foryt zaprasza na tę imprezę,w zasadzie sugerująca,że radna to główny organizator.
Ale impreza jest współorganizowana i finansowo wspierana pieniędzmi z kasy miejskiej,a reklamuje się 1 radna.
I jeszcze wracając do sołtysów....
Na roznoszonej korespondencji urzędowej akurat oszczędza gmina,bo musiałaby wysłać takową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - koszt chyba 5,30zł od listu.Sołtys dostawał 2,90zł od listu minus podatek ,więc na np. 5000 takich listów to ok.12 tys.zł oszczędności
Proszę sprawdzić , ile takich listów doręczono np. w tym roku w naszej gminie.Jak prawda to do końca,a nie tyle,ile wygodnie do autoreklamy.
Sołtys od uzyskanych dochodów/prowizja z podatków+doręczenia listów płaci podatek,co najmniej 18%,więc jeszcze wspiera budżet państwa.
Proszę też nie sprowadzać roli sołtysa do poborcy podatków i listonosza,bo sołtys załatwia wszystkie inne sprawy sołectwa,płaci z telefony i paliwo i daje przede wszystkim swój czas.
Ponoć taka była Pani zapracowana jako sołtys,a teraz co? Świat się zmienił? Sołtysi nic nie robią? Kolejna hipokryzja!

Portret użytkownika Nowa Wieś  D.F.

1.Tak byłam sołtysem ,ale

1.Tak byłam sołtysem ,ale nigdy nie narzekałam ,że nic z tego nie mam , że muszę to czy tamto .Po prostu zdecydowałam się na pełnienie funkcji i robiłam to najlepiej jak umiałam . Przestała mi odpowiadać archaiczna współpraca z ratuszem , to zrezygnowałam z funkcji . Ile zarobiłam wiedział każdy mieszkaniec , bo informowałam o tym publicznie , łącznie z informacją na na jakie cele przekazuję .
2.Tak jestem radną i wszyscy wiedzą ile za to mi płacą .
3.Ocenę mojej pracy pozostawiam wyborcom .

4.Nabór na przewodników był informacją publiczną na stronie miasta -( luty 2009 ) każdy chętny mógł się zapisać i kurs z ledwością uruchomiono , bo było słabe zainteresowanie. Takich unijnych kursów i szkoleń są tysiące i nie ma problemu z zapisaniem się.. Nie rozumiem zarzutu ,że niby coś wiem więcej - wszystkie informacje są publiczne i po prostu należy się interesować

5. NARTY - Nic na to nie poradzę ,że wymyśliłam 14 lat temu wspólne wyjazdy mieszkańców ( przecież inni mogli się wykazać wcześniej ).Wielokrotnie próbowano podobne wyjazdy organizować np. PKS i inne instytucje - jakoś im nie wyszło. Widocznie uczestnicy cenią to sobie ,że organizuję i firmuję wyjazdy swoim nazwiskiem i pewnie dlatego cieszą się nieustanną popularnością .

6. Co do reklamy styczniowych zawodów ,to ,źle że jest informacja??????? .Należy podziękować dziennikarce i wydawcy Strzelca za DARMOWE INFO. A dodatkowy wyjazd na skoki to akurat mój autorski pomysł , który podpowiedziałam organizatorom , aby uatrakcyjnić ofertę .Gdzie jest ta informacja ,że to ja jestem organizatorem ? CHYBA CZYTAMY RÓŻNE INFO .
Proponuję zamieścić w Strzelcu duże ogłoszenie o styczniowym wyjeździe.
7.Absolutnie nikomu nie wypominam zarobionych pieniędzy i czasu poświęconego lokalnej społeczności , bo wiem jakie to obciążenie , głosowałam za uchwałą .
Teraz wszystko będzie transparentne - jesteś sołtysem - płacą ci za to i robisz co należy .
Znakomite rozwiązanie i koniec nieustannego mydlenia oczu i narzekania ,że za te pieniądze... JAKIE ? To była właśnie ta jedna wielka HIPOKRYZJA .

Portret użytkownika z Kamiennej

Pomyśl zanim cokolwiek

Pomyśl zanim cokolwiek napiszesz
1.Wyjazdy na narty o które tak płaczesz to dwie różne imprezy.
Impreza którą organizuje burmistrz to wyjazd na narty w czasie którego organizowane a mistrzostwa w slalonie narciarskim . Impreza organizowana częściowo i podatków mieszkańców strzelec rok rocznie kończy się większym lub mniejszym zgrzytem.
Natomiast wyjazd narciarski organizowany przez radna D.F to weekendowe wypada zazwyczaj do czach ,finansowane w całości ze pieniędzy składkowych uczestników tych wyjazdów.
2. Gdyby urzędowi chciało się szukać oszczędności to przy tak dużej ilości wysyłanej korespondencji jej koszt był by zapewne wielokrotnie niższy niż 5,30 a na pewno niższy niż 2,90.
Ale to wiązało by się z wyjściem z ciepłego urzędowego pokoiku i ''płaszczyć '' się przed szefem poczty . Urzędniczo niewykonalne.
3. Sołtys\ budżetówka/ płaci podatki ....ha , ha , ha .ha............ha - no tak jak to w budżetówce przerzucanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni a'' herbaty smak coraz bardziej gorzki''
4. Sołtysa nikt nie zmusza aby zostać sołtysem . Jeżeli się decyduje / walczy w wyborach/ o pełnienie tej funkcji to liczy się z tym że będzie musiał poświęcać swój czas i swoje pieniądze .
5. Nie wiem czy radna D.F. była zapracowana czy nie ale w czasie jej kadencji powstało boisko / aktualnie klepisko/ , mieszkańcy Nowej Wsi gościli w Texasie , co weekend organizowała wyjazd do Czech lub Białki Tatrzańskiej , powstały chodniki , organizowano festyny ,i jeszcze miała czas na prowadzenie działalności gospodarczej i płacenie realnych podatków. itd a teraz cicho sza.
Rozumiem że twoje twierdzenia że to wszystko zbilansowało uposażenie sołtyski D.F. są takim troszkę ..głupim żartem
A może nowej sołtysce obniżono Nowej Wsi obniżono uposażenie?

Portret użytkownika czytelnik

Sołtysi otrzymają diety

Sołtysi otrzymają diety których wysokość jest zależna od liczby mieszkańców, wiec gdyby takie same kryterium przyjąć w stosunku do burmistrza Goca to wychodzi że Strzelce Op. są większe od Wrocławia.

Portret użytkownika raul

Artykuł napisany jest bardzo

Artykuł napisany jest bardzo tendencyjnie. Większość uczciwie pracujących sołtysów ("czarne owce" znajdziemy w każdej grupie społecznej, nawet we własnej rodzinie), do tej pory nierzadko określanych mianem FRAJERÓW, teraz stanie się (chyba) niesłusznie DARMOZJADAMI z gminnej kiesy. A nie o to ma w tym wszystkim chodzić. Można chociażby powrócić do felietonu p. redaktor naczelnej, drukowanemu parę tygodni temu w "Strzelcu".

Portret użytkownika czytelnik

Tylko po co sołtysi na

Tylko po co sołtysi na Adamowicach, Suchych Lanach i Mokrych Lanach? Misto to wszysko wchłonęło wiec albo to Strzelce albo nie.

Portret użytkownika czytelnik

Nowej Wsi tez to dotyczy.

Nowej Wsi tez to dotyczy.

Portret użytkownika czytelnik

Po to aby zegar Balcerowicza

Po to aby zegar Balcerowicza zap..ł ja szalony .

Portret użytkownika czytelnik

Wiele mieszkańców miejskich

Wiele mieszkańców miejskich sołectw jest także za likwidacją fikcyjnego ich utrzymywania. Nazywanie czegoś co jest płynnie połączone zabudową z miastem ( za wyjątkiem Farskiej Kolonii) to jakiś absurd. Predzej to dzielnice niż sołectwa. Ilu jest rolników na Nowej Wsi, czy Mokrych Łanach? A organizowanie dożynek w miejscach, gzie 99% mieszkańców jest zatrudniona poza rolnictwem to już paranoja, a może to kolejna okazja do uszczknięcia czegoś przez ....?

Portret użytkownika czytelnik

Reasumując - kolejne

Reasumując - kolejne gigantyczne pieniądze cyklicznie wyrzucane w błoto.
A zegar Balcerowicza zap...la.

Portret użytkownika czytelnik

Bogaty jak biedny. W

Bogaty jak biedny.
W strzeleckim budżecie uchwalono wydatki na pomoc socjalna w astronomicznej wysokości ponad 8000 000zł / słownie osiem milionów złotych/
Licząc tak na okrągło
strzelce liczą ok 14 tys mieszkańców , niech z pomocy korzysta aż 10% strzeleckiej populacji - wychodzi NIESPEŁNA 6000 ZŁ na łebka.
Aby taka kwotę przytulić to w strzeleckich zakładach pracy / biedronka , kaufland , koreańczyk czy śmierdziel z Rozmierki / trzeba tyrać pół roku . A tu lekką rączka ciężkie pieniążki wyrzuca sie w błoto.

Portret użytkownika czytelnik

Gmina ma 30 tys. mieszkańców!

Gmina ma 30 tys. mieszkańców! Okropna jest ta arogancja obywateli miasteczka Strzelce wobec okolicznych wiosek. Normalnie "wiocha".
Wedługa sposobu obliczania Czytelnika, wychodzi 222 zł na łebka miesięcznie.

Portret użytkownika czytelnik

Dochody sołtysów sołectw

Dochody sołtysów sołectw miejskich za 2102 r (2013r - podobnie):
Adamowice 4687 zł
Farska Kolonia 1583 zł
Mokre Łany 23 115 zł
Nowa Wieś 8306 zł
Suche Łany 9164 zł
a dla przykładu kilku sołectw znacznie dalej położonych
Grodzisko 6074 zł
Kadłub Piec 5567 zł
Kadłub Wieś 7119 zł
Kalinowice 3509 zł
Płużnica Wielka 4 923 zł
Sołtysi winni zbierać podatki, przede wszystkim po to, aby ułatwić to ludziom z racji wieku, braku dojazdu, braku internetu, zdarzeń losowych. Niestety co niektórzy potraktowali ten obowiązek jako całkiem niezłe dodatkowe źródło dochodu. Ludzie mówią, że słyszeli o przypadkach układania się inkasentów z przedsiębiorcami poprzez podział prowizji (proszę informujcie o tym na forum publicznie). Prowizje, które otrzymują sołtysi uszczuplają budżet gminy, a przecież mogłyby być przeznaczone na drobne inwestycje szczególnie w sołectwach miejskich.
Mieszkańcy tych sołectw nie bądżcie frajerami - przecież nie macie daleko do ratusza.
Obowiązkiem jest płacić podatki, ale płacić poprzez sołtysa takim obowiązkiem już napewno NIE jest !!!

Portret użytkownika czytelnik

..a są jeszcze tacy na

..a są jeszcze tacy na świecie którzy wręczają sołtysowi pieniądze aby ten za nich zapłacił podatek? Przecież sumy niekturych podatków wynoszą niekiedy kilka tysięcy złotych

Portret użytkownika czytelnik

Taki miód,o którym wszyscy

Taki miód,o którym wszyscy wiedzą,a jak wybory - chętnych nie widać.
A jak już jesteś taki dobrze poinformowany, sprawdź,czy to aby nie są kwoty przed opodatkowaniem - kwoty będą mniejsze co najmniej o 18%.
Takie np.Mokre Łany to kwota poniżej 20tys.
Nic tak nie rozpala chorej wyobraźni,jak cudze pieniądze.

Portret użytkownika czytelnik

To ile zarabiają strzeleccy

To ile zarabiają strzeleccy przedsiębiorcy nie za bardzo mnie interesuje i nie rozpala mojej wyobraźni .
Natomiast kiedy pieniądze z budżetu / podatników/ wyrzuca sie w błoto to interesuje mnie jak najbardziej i rozpalają moją wyobraźnię .
Myślę że patrzenie na ręce i myślenie w jaki chory sposób nasza wierchuszka szasta publicznym groszem nie można nazwać skłonnościami paranoidalnymi . A wręcz przeciwnie.

Portret użytkownika czytelnik

Jak szczegółowe rozliczenie

Jak szczegółowe rozliczenie to nie zapimijajmy, że całkiem fajne pieniążki pochodzą jeszcze z tytułu roznoszeniu korespondencji z urzędu , za roznoszenie informacji o śmieciach itp. itp.

Portret użytkownika czytlnik

Myślę, że po tym artykule i

Myślę, że po tym artykule i wiedzy, że sołtys nie robi nic, albo niewiele za darmo, będzie sporo kandydatów na sołtysów szczególnie w sołectwach miejskich.

Portret użytkownika czytelnik

W świecie nie wiem, ale w

W świecie nie wiem, ale w Polsce wg zasady :
podziel się, a zarobią dwie strony. Czyim kosztem ? Tym co zawsze państwowym ( dosłownie gminnym).

Portret użytkownika czytelnik

Po raz kolejny Strzelce

Po raz kolejny Strzelce błysnęły w teleexpresie'
Feliniakowa pochwaliła się że każdy z 27 sołtysów otrzyma średnio 700 zł miesięcznie czyli rocznie otrzymają ok. 2000000 zł
Bardzo ładnie . Nawet pięknie.
Szkoda ze nie dopowiedziała że na ten populistyczny gest w nowo uchwalonym budżecie zostanie sfinansowany z 3000000zł deficytu / komercyjna pożyczka bankowa/

Portret użytkownika czytelnik

Budżet państwa,województwa

Budżet państwa,województwa ,powiatu gminy to zawsze pieniądze podatników płacone w formie różnych podatków.
Byłoby idealnie,gdyby budżet równoważył się,ale możemy tylko pomarzyć...nawet bogate USA miały niedawno kłopoty.
Więc Twoje wywody to bicie piany , bo łącznie sołtysi do tej pory mieli takie same pieniądze,tylkoteraz będzie inny podział /dla ścisłości ok.190tys.zł/. Zauważ że 21 strzeleckich radnych też kosztuje podatników kolejne 190tys. i jakoś to Cię nie boli.
Sołtys od rana do wieczora jest dostępny dla mieszkańców-nawet pod telefonem,różne sprawy do załatwienia i chce czy nie chce,co kwartał ok.15 dnia miesiąca musi być dostępny dla mieszkańców,aby chętni mogli wpłacić podatek/marzec,maj,wrzesień i październik/.
Tak stanowi statut i trzeba prawo szanować.
Nie każdy jest młody i zdrowy,aby dotrzeć do kasy w gmninie i wystawać w kolejce pod okienkiem.Nie każdy ma w domu internet,a w bankach prowizja przy wpłacie gotówkowej.Nie ma przymusu płacenia podatku u sołtysa,ale jak ktoś to robi,może powiedzieć,że dla swojej wygody pracę sołtysa opłaca ze swojego podatku.

Portret użytkownika czytelnik

USA jest w czarnej d.....e i

USA jest w czarnej d.....e i szybko się nie wygrzebią , ale maja potencjał Polska go nie ma i to jest przerażająca sprawa , bo nikt nie wie z nas co go czeka w przyszłości takich się czasów doczekaliśmy . Za Gierka coś sie budowało i było to widać powstawały zakłady drogi itd . długi po tej epoce zostały dawno spłacone a straszono nas że nasze wnuki ich jeszcze nie spłacą . Obecne długi zaciągnięte przez PL sa OGROMNE i ich napewno nawet nasze wnuki ich nie spłacą .

Portret użytkownika czytelnik

Ja to bym sie nie bał o

Ja to bym sie nie bał o hamerykańskie dulary którymi zarządzają głównie żydowscy bankierzy.
Zyd nawet w Oświęcimiu potrafił zadbać o swoje / większość fuchmistrzów i kapo to żydowskie cwaniaczki/
Co do reszty pełna zgoda. Jesteśmy w czarnej dupie. Wszystko cokolwiek przedstawiało jakąkolwiek wartość zostało sprzedane - głównie obcemu kapitałowi , strategiczne branże / handel , bankowość../ należą do zagranicznych potentatów . Nic nie nie buduje nic nie powstaje a zegar Balcerowicza zap..la jak szalony.
Ciekawy jestem kiedy to wszystko dupnie.

Portret użytkownika czytelnik

Jesteśmy zgodni co do

Jesteśmy zgodni co do roztropności w wydawaniu pieniędzy budżetowych .
Dlatego moim zdaniem powinno zlikwidować się instytucję sołtysa.
W dobie mediów elektronicznych praktycznie każdą rzecz powinno sie załatwić nie wychodząc z domu.
A jeżeli już ktoś jest straszy , kaleki , i takie tam inne populistyczne pierdoły to powinien być obsługiwany z przeogromnego budżetu przeznaczonego na socjal / ponad 8000000 zł / . Odsługiwany JAK KRÓL.
Pracownik socjalny to wykonywanie zadań głównie w terenie a nie grzanie dupska w ciepłym biurze.
Jeżeli sołtys zgłasza sie do konkursu na to stanowisko to wie że w razie wygranej będzie to tego interesu dopłacał . I co teraz? Wygrał i płacze że musi dopłacac .
No to ratuszowi populiści uchwalają że będziemy dopłacać . No ale okazuje się że królewski skarbiec jest pusty no to - krecha / kredyt komercyjny/ Wybory już za pasem . Może notowanie ruszą.
A spłata kredytu ? A spłata odsetek? A co ich to obchodzi .
'' A po nas choćby potop''
Jedno z największych przekleństw tego kraju to rozdawnictwo pieniędzy / głównie pochodzących z kredytów , obligacji itp/
A durnowate społeczeństwo łyknie każdą ilość pustego papierka zwanego inaczej stuzłotówką.
A w kolejnych wyborach wyrzuci mandat tym którzy w tym rozdawnictwie brylowali .
I tak toczy sie to zamknięte przeklęte koło

Portret użytkownika czytelnik

Tu jest ukryty inny cel

Tu jest ukryty inny cel zbliżają sie wybory za tą nie ich zresztą kase maja własnych agitatorów którzy będa głosić w swoich okręgach chwałę na ich cześc , to sa przemyślane posunięcia z ukrytym drugim dnem .

Portret użytkownika czytelnik

To kolejny zuchwały i

To kolejny zuchwały i przebiegły dil jak z kasą za likwidację PUKIMU .Pani Feliniak to mistrzyni w/w praktyk . Zainteresowanych innymi przykładami kumoterstwa i przekrętów odsyłam do p. Heńka Zająca od pralek .

Portret użytkownika silco

Na parterze w ratuszu pokoj,

Na parterze w ratuszu pokoj, komorka,wydzial-zwal jak zwal- zajmujaca się odpadami.Na tabliczce przed drzwiami 8 nazwisk a w srodku panie przed monitorami komputerow ogladaja, no wlasnie, co?
Każdy musi osobiście pofatygować się przed oblicze tych pan jeśli chce zmienić cos w deklaracji bo nie ma możliwości uczynienia tego droga elektroniczna.Nie ma programu który by to ulatwial.
Nie ma programu który pozwolilby wejść obywatelowi na strone gminy, zalogowac się i sprawdzić czy nie zalega z podatkiem gruntowym,z oplatami za smieci,nie można droga elektroniczna zamowic skroconych czy pelnych aktow slubu,urodzenia czy zgonu.Nie ma programu który pozwolilby sołtysowi sprawdzić kto podatek zaplacil a kto nie.
Mamy zdolnych informatykow i programistow. Sa firmy które zajmują się takimi programami i można to zrobić. Nie ważne ile on kosztuje bo w końcowym rozrachunku zacznie na siebie zarabiać.Nie będzie trzeba sołtysom placic prowizji za zbieranie podatkow.Jeden centralny rejestr i jedno stanowisko w ratuszu sprawę załatwi. I smieci i podatkow.Zaoszczedzone pieniądze na niepotrzebnych stanowiskach pokryją koszty takiego programu. Skoro Urzad Skarbowy sciaga zaleglosci z abonamentu telewizyjnego i innych ,to sciagnie i podatek za grunt, oplate za smieci itd. Petentow w ratuszu tez będzie mniej bo droga elektroniczna nie wymaga biletu na pociąg,autobus czy benzynę do samochodu.
Szlag człowieka może tracic jeżeli ma swiadomosc, ze na stanowisku burmistrza siedzi facet któremu przyznano 18 tys pensji, zastępcom nie mniej, i przez lata nic nie robi. Wszystko funkcjonuje jak za komuny. No ale burmistrz tez komunista. Rada Miejska albo nie dostrzega problemu, albo ludzie w niej zasiadający sa tak samo mało kompetentni jak sam burmistrz i jego swita.Odsuchuje posiedzenia Rady Miejskiej i musze stwierdzić ze jedynie szesc, siedem osob to ludzie którzy wiedza po co tam sa.Niestety to za mało.Za wszystkie lata burmistrzowania wypłacono już Gocowi 1300 000 zl.Dodac do tego zastepcow będzie powyżej 3 milionow. Za co? Miejsc pracy nie przybywa.Miasto się nie rozwija,Ratusz się zadluza,latarni swieci coraz mniej tylko Ratusz w srodku miasta pozera prad w astronomicznych ilościach na koszt podatnikow ale bez ich zgody.Komputerow w Ratuszu mnóstwo tylko trzeba je wykorzystywać. Niestety jest to bicie glowa w mur.Myslenie to jednak dla wielu cos nieosiągalnego a za myslenie wlasnie powinnismy włodarzom placic. Placimy za bylejakość.Ten koszmar ciagnie się od czasu kiedy burmistrzem został Fabianowski.
Kiedys tetniace życiem miasto ,dziś zamienia się w dwudziestotysieczna wioche.Pieniadze leza na ulicy ale nie ma ich komu podnieść bo licencje na to maja tylko włodarze i kicha.

silco

Portret użytkownika czytelnik

W tej sytuacji nie pozostaje

W tej sytuacji nie pozostaje Ci nic innego jak kandydowanie na fotel burmistrza w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Wtedy w mieście i w całej gminie zapanuje powszechna szczęśliwość i radość nie do opisania. Zazdroszczę Ci " zerojedynkowego " widzenia świata a także uproszczeń jakie stosujesz niczym wytrawny demagog.

Portret użytkownika czytelnik

No , niestety. Gdyby już do

No , niestety.

Gdyby już do tego doszło to musiał bym przedstawić swój manifest wyborczy - ktory składał by sie głównie z churchilowskich łez i krwi
No i oczywiści prostego i pragmatycznego podejścia do życia .
Ale w tym kraju rzeczy proste i pragmatyczne sa nad wyraz nie popularne.
Miliardy złotych są trwonione na rozwiązywanie problemów które sami sobie tworzymy a o których nie słyszał cywilizowany świat.
Komplikowanie sobie życia to nasza specjalność . Dlatego wyjeżdżając za granice nie potrafimy zrozumieć ludzi którzy pomagaja w potrzebie i uśmiechają sie bez potrzeby.

Portret użytkownika czytelnik

No , niestety. Gdyby już do

No , niestety.

Gdyby już do tego doszło to musiał bym przedstawić swój manifest wyborczy - ktory składał by sie głównie z churchilowskich łez i krwi
No i oczywiści prostego i pragmatycznego podejścia do życia .
Ale w tym kraju rzeczy proste i pragmatyczne sa nad wyraz nie popularne.
Miliardy złotych są trwonione na rozwiązywanie problemów które sami sobie tworzymy a o których nie słyszał cywilizowany świat.
Komplikowanie sobie życia to nasza specjalność . Dlatego wyjeżdżając za granice nie potrafimy zrozumieć ludzi którzy pomagaja w potrzebie i uśmiechają sie bez potrzeby.

Portret użytkownika czytelnik

O, ktoś z ratusza się

O, ktoś z ratusza się odezwał.

Portret użytkownika czytelnik

Mylisz się - jak zwykle.

Mylisz się - jak zwykle.

Portret użytkownika czytelnik

Ale ja to gupi

Ale ja to gupi jezdem.
Wielokrotnie rozmawiałem z ratuszowymi urzędnikami i wydaje mi się że nadają na innej częstotliwości.

Portret użytkownika czytelnik

To fucha dla ciebie bo widze

To fucha dla ciebie bo widze ze kreujesz się na nieomylnego.

Portret użytkownika czytelnik

Powtarzam raz jeszcze - ja to

Powtarzam raz jeszcze - ja to gupi jezdem ponieważ większość wybiera dupków których poglądy ekonomiczno-polityczne są dokładnie odwrotne aniżeli moje.
Może przez tą moją głupotę nie dostrzegam zielonej wyspy oraz ogólnego dobrobytu panującego wokół a kolejne decyzje mądrych wybrańców tylko przeczą mojej tezie że większość z nich / radnych , burmistrzów starostów i innego tego typu badziewia / kandydują na w/w funkcje aby się nachapać . Oczywiście głównie kosztem swojego elektoratu , elektoratu którego nazwą posługują się w czasie kampanii wyborczych i bezmyślnej hołoty , kiedy zostaną już wybrani .
Czy ktoś jeszcze pamięta z jaka zażartością i bezwzględnością walczył jaśnie nam panujący o 2 stówki kóre chciano urwać z jego kilkudziesięciotysięcznego uposażenia.
Zawierucha trwała ze 6 miesięcy i kosztowała kupę energii kilkunastu osób i co najmniej 6 000 zł. / bicie piany na sesjach , ciche umowy, głośne podszepty , drukarki , pisarki...może więcej niż 6000 zł/
Po prostu wzór oddanego społecznika i człowieka którego mottem jest dobro miasta i gminy strzelce opolskie.
13000 zł - 200 zł= 12 800zł - z tego oddany społecznik nie wyżyje.

Portret użytkownika czytelnik

Con ty wiesz o widzeniu

Con ty wiesz o widzeniu świata młodzieńcze?

Portret użytkownika czytelnik

Z daleka czuć tu miastem!

Z daleka czuć tu miastem! Większość forumowiczów to miastowi, którzy nie mają pojęcia o czym piszą (jak to na forum). Ludzie ze wsi wiedzą, co oznacza być sołtysem, dlatego zazwyczaj ciężko jest znaleźć kandydatów na ten stołek.
Proponuję malkontentom super dil. Przenieście się na wioskę, zostańcie sołtysami i korzystajcie z tego koryta. Jest nawet jedna wioska, która z utęsknieniem czeka, żeby ktokolwiek został sołtysem!

Portret użytkownika czytelnik

To ty nie rozumiesz. Nie

To ty nie rozumiesz. Nie chodzi o sołtysowanie a o organizacje pracy na której to mazna dużo zaoszczedzic.Sołtys na Adamowicach,Mokrych Lanach i Suchych Lanach jest zupełnie niepotrzebny. Na osiedlu Piastów mieszka połowa miasta .To jakies 2500 numerow.Prawie wszystkie mieszkania prywatne i sołtysa nie ma a ludzie tez musza płacic podatek gruntowy i sami to robia bez inkasenta. Można na osiedlu to można i w innych częściach miasta.Jest jeszcze Rychla,Jankowskiego i cała reszta. Organizacja pracy, to kuleje.

Portret użytkownika czytelnik

Sami znawcy,a pojęcia nie

Sami znawcy,a pojęcia nie mają o czym piszą.
Na podstawie sejmowej Ustawy o Funduszu Sołeckim sołectwa,a za tym gminy zyskują.Wprawdzie gmina wyodrębnia ze swojego budżetu środki finansowe na fundusz,ale po zakończeniu roku i rozliczeniu wydatków,z budżetu centralnego państwa do gminy wraca 30% kwoty wydatków poniesionych w sołectwach.
Jeśli sołectwo zaplanuje np.na budowę chodnika 10tys.zł ,to do gminy zostanie zwrócone 3tys.zł.
Gmina tutaj zawsze zyskuje,bo za mniejsze pieniądze można wykonać konkretne projekty.
Gdyby mieszkańcy sołectw rzeczywiście chcieli polepszać swoje otoczenie i raz w roku poświęcili 2-3 godziny na dyskusję o swoich pomysłach ,może przestaliby narzekać.
Inna Ustawa o Samorządze Terytorialnym daje prawo społecznościom lokalnym na powoływanie jednostek pomocniczych.U nas tak funkcjonują sołectwa,a np. w Opolu całkiem niedawno powołano Rady Dzielnic.Może i w Strzelcach kiedyś powstaną dzielnice i ich Rady.

Inną i całkiem odrębną sprawą,niezależną od w/w ustaw jest wynagrodzenie sołtysów.
Nie zgodzę się też,że może to być ktokolwiek z dużą ilością czasu.
bo wystarczy tylko nadzorować.Trochę wiedzy też potrzeba.

Portret użytkownika czytelnik

'Jeśli sołectwo zaplanuje

'Jeśli sołectwo zaplanuje np.na budowę chodnika 10tys.zł ,to do gminy zostanie zwrócone 3tys.zł.'i bla,bla,bla. A te 3 tys toskad? Od dobrego wyjka? Z pieniędzy podatnikow.To tylko przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni di drugiej.
W nowocześnie zarządzanym państwie urzędnik wychodzi do mieszkanca a nie mieszkaniec do ratusza. Radni pochodzaa z rejonow wyborczych całej gminy.Zebrania z wyborcami robia przed wyborami. Po wyborach cisza.Jakis dyzzur dwie godziny w ratuszuraz na miesiąc i koniec.
Jeżeli radny jest z okręgu wyborczego obejmującym jakies wioski to jego obopwiazkiem jest kontakt z wyborcami, przynajmniej raz na kwartal w miejscu zamieszkania wyborców i wtedy żaden sołtys nie potrzebny.Wwszyscy bronia swoich racji bo w ich interesie jest ciagniecie kasy z budżetu, tak jakby te pieniądze były niczyje.

Portret użytkownika czytelnik

Dobrze,ze przypominasz o tym

Dobrze,ze przypominasz o tym radnym. Wszak wybory za rok niespełna,ale w Strzelcach już się zaczęła kampania wyborcza.

Portret użytkownika czytelnik

Ludzie piszą o chorym

Ludzie piszą o chorym systemie.Od sołtysa po prezydenta.
Pojecia o tym co piszą nie mają obroncy tego systemu.

Portret użytkownika czytelnik

A jakie wyjście? Chodzić na

A jakie wyjście? Chodzić na każde wybory i tak wybierać,aby nie wylewać łez na forum.

Portret użytkownika czytelnik

Słusznie.Tylko wybierać nie

Słusznie.Tylko wybierać nie ma kogo. Ci którzy mogliby coś zmienić nie chcą kandydować, a ci którzy kandydują sa mało kompetentni i większość nie głosuje.

Portret użytkownika czytelnik

Po części sam sobie

Po części sam sobie odpowiedziałeś...nie kandydują,aby nie narażać się chociażby na takie uwagi,jak na tym forum.Po co ich kosztem ktoś inny ma robić publiczną karierę?
Forumowicze "jeżdżą" tu sobie równo po sołtysach,burmistrzu i innych,a od siebie co dają? Plastiki spalają w piecach,podrzucają innym swoje śmieci/szczególnie szyby/,ich wyrośnięte dzieci dewastują ławki i znaki drogowe i dowartościowując się, plują po ekranie swojego monitora.

Portret użytkownika czytelnik

A moja teoria jest nieco

A moja teoria jest nieco inna. Podam przykład Pana Cebuli. Przez pewien krótki czas był radnym . Zgłaszał konkretne projekty , próbował podsuwać ciekawe rozwiązania niestety demokratyczna większość debili zasiadających w radzie miasta uwalała te projekty i co najgorsze nie dla tego że projekty te były wadliwe czy niewykonalne tylko jedyna argumentacja debilnej-większości było to że te pragmatyczne projekty zgłaszał Pan Cebula i debilna większość wychodziła z założenia że to mogło się udać i splendor / o który Pan Cebula nigdy nie zabiegał / przypadł by mądrzejszej mniejszości . Raz , dwa .. pięć ..dziesięć Pan Karol nie zdzierżył i pier...ł tym zaszczytem . To samo można powiedzieć o Panu doktorze Ulfiku . Kiedy po kilku sesjach zobaczył z jakimi debilami będzie musiał pracować grzecznie podziękował za ''zaszczytna '' funkcję strzeleckiego radnego.
Dlatego pytam jaki jest sens szukać rozsądnego kandydata na radnego jeżeli nawet kiedy wygra wybory to nie będzie miał żadnego wpływu na działalność urzędu miasta i gminy ponieważ monopol ma mądrość ma debilna większość.
Mija kolejna kadencja naszych radnych i pytam jakie konkretne projekty zaproponowali i wdrożyli - Karecki , Trzeciak , Bocian , Rudner, Biernat ,Koteluk Farion .. co oprócz zagospodarowania własnej dupy w ciagu mijającej kadencji zrobili dla dobra naszego miasta lub gminy. No bo co dobrego zrobili dla zabezpieczenia ''tyłów'' burmistrzostwa to doskonale wiemy.
I ktos rozumny i rozsądny miał by się babrać w takim gównie ? Watpię

Portret użytkownika czytelnik

Brawo za trafne spostrzeżenia

Brawo za trafne spostrzeżenia , może nie zbyt grzecznie ale naprawdę z sensem .Brawo

Portret użytkownika silco

W Ratuszu jest referat

W Ratuszu jest referat organizacyjny który ma być pomocny w kontaktach z radnymi. Ponoc można zadzwonić i umowic sia z wybranym radnym na rozmowe.To swiadczy o stosunku radnych do swoich wyborców.Zlym stosunku. Rada Miejska to 21 radnych. Gdyby każdy z nich dyzurowal chociaż jedna godzine w miesiącu mielibysmy kontakt przez cały miesiąc z radnymi.Gdyby Rada Miejska miała swój adres mailowy mieszkancy mogliby pisać i pytac.Do konkretnego radnego, do całej Rady.Problem w tym ze na maile nalezaloby odpowiiadac. A to już trudna sprawa. Slowo pisane staje się dokumentem.Nie można w razie czego wyprzeć się odpowiedzi a pozatym uzewnętrzni się iloraz inteligencji piszącego. Na jaw wyjda wszystkie mankamenty a także zalety.Ochrona wygorowanego kompleksu wyzszosci wezmie gore i odpowiedzi ludzie mogą się nie doczekac no bo nie ma nic gorszego od kompromitacji.Kiedy przesłuchuje sie nagrania z posiedzeń Rady wszystkie te mankamenty widać. Radni zdaja sobie sprawę ze ludzie tego słuchaja i tych słabeuszy paralizuje strach przed zabraniem glosu. Można dac ciała przed 20toma radnymi ale nie przed tysiącami wyborców. Tak wiec bezpieczniej być maszynka do głosowania i siedzieć cicho skoro to minimum wystarcza do podreperowania domowego budżetu a pomysłow na gmine nie ma się wcale.Szczegolnie własnych ,bo jak człowiek całe zycie kieruje się myślami innych i powiela wypowiedzi innych jako swoje to prędzej czy później musi dojść do kompromitacji.Małpe można nauczyć grac na saksofonie ale czy to znaczy ze ta małpa jest muzykiem?
Po wyborach kontakt radnych z wyborcami jest prawie zerowy a każdy z nich ma być ponoc reprezentantem wyborców i starac się załatwiać ze skutkiem pozytywnym ich potrzeby.Teoretycznie, bo w praktyce jest zupełnie inaczej.Radny nie kieruje się potrzebami wyborców bo z braku kontaktu z nimi nie ma pojęcia o ich potrzebach.Nadyma się jak bufon utwierdzając w sobie przekonanie o własnej nieomylności i realizuje siebie a nie potrzeby wyborców. Nie dziwi mnie wiec sformułowanie forumowicza "debilna wiekszość', tymbardziej ze powiedział głosno coś, co wiekszośc wypowiada w myślach. Podziwiam tylko tych kilku radnych którzy ciagle probuja cos zmienić majac swiadomosc ze to syzyfowa praca.

silco

Portret użytkownika czytelnik

Jeszcze też Nowa Wieś i

Jeszcze też Nowa Wieś i Farska Kolonia - też sołtys niepotrzebny .Mieszka i pracuje tam 2 rolników , którzy już dawno powiedzieli ,że nie potrzebują sołtysa, czytać i pisać potrafią , podatki płacą przez internet . Zatem w jakim celu wydaje sie ponad 30 000 na rok ? Lepiej kupić hustawki dzieciom w parku , albo dać zniżki biednym .
Bizantyjski rozmach za nie swoje .

Portret użytkownika czytelnik

Tyko że bizantyjski rozmach

Tyko że bizantyjski rozmach brał sie z bizantyjskiego bajecznego bogactwa.
A nasz bizantyjski rozmach bierze się z z pożyczek , akcji , obligacji ..i innych wynalazków elegancko nazywanych instrumentami dłużnymi.
Sprawa jest prosta - władza zachowuje się jak pierwszy lepszy menel który pożyczy lub ukradnie parę groszy po to aby kupie wódkę gatunkową i pochwalić sie tym trunkiem wokół , chociaż żyjąc w skrajnej nędzy nie stać go nawet na denaturat.

Portret użytkownika czytelnik

Sołtysi otrzymują dodatkowe

Sołtysi otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za roznoszenie korespondencji? Pierwszy raz o tym słyszę.

Portret użytkownika czytelnik

to jesteś niedoinformowany -

to jesteś niedoinformowany - roznoszenie nakazów podatkowych to co to niby jest ? Na mieście przynosi listonosz a w sołectwie sołtys .
Za to roznoszenie sołtys otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie .

Trochę to irytujące , najpierw sami się zgłaszają do pełnienia funkcji a potem ciagle wychciewają kasę .ratusz powinien podzielić gminę na rejony , dać opiekunów 2x, w tygodniu taki urzędnik przyjedzie, zobaczy co jest do roboty i służby mają wykonać .
PROSTE .

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Images can be added to this post.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • You may use <swf file="song.mp3"> to display Flash files inline

Więcej informacji na temat formatowania

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.