707

Numer wydania 707

(7)
wtorek, 12 luty, 2013

Kogo okradają drogowcy?

Artykuły : 
Numer wydania: 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zatrudnia 5 dyrektorów, którzy nadzorują pracę aż 23 komórek organizacyjnych. Do ścisłego kierownictwa należy jeszcze 15 naczelników, 2 głównych specjalistów oraz radca prawny. W każdej komórce pracuje po kilka osób, a niektóre komórki mają niepowtarzalny zakres kompetencji. Np. Zespół do Spraw Obsługi Szkoleń i Wypoczynku liczy 10 pracowników, z czego wynika, że musi w nim odchodzić mozolna praca edukacyjno-wypoczynkowa. Odbywa się ona we własnym ośrodku „Drogowiec” w Pokrzywnej, który posiada aż 80 miejsc noclegowych. Ta wielka armia ludzi nie buduje dróg, nawet ich nie projektuje. Oni tylko pochłaniają pieniądze przeznaczone na inwestycje. To są ogromne pieniądze!

Strzelce znikną z mapy?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Nasze miasto się wyludnia. Najczarniejszy scenariusz jest taki, że zniknie z mapy albo zejdzie do poziomu prowincjonalnych miasteczek, których nawet najbardziej dociekliwy GPS nie zlokalizuje.

Słynne trzy fotografie z książki prof. Romualda Jończego „Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do UE”: Pierwsza komunia w 1947 w parafii Krośnica - 56 dzieci. Druga, w `81 - 27 dzieci. Trzecia w 2009 - 10 dzieciaków (były publikowane w „Strzelcu Opolskim”). To obrazowa skala tego, co dzieje się we wsiach powiatu.

Czasy świetności powiatu

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gdybyśmy przespacerowali się po Strzelcach i okolicach ze 300 lat temu, ujrzelibyśmy typowo rolniczą okolicę. Żadnych zakładów przemysłowych. Polne drogi i tylko gdzieniegdzie lokalna kuźnia stanowiąca jedyny przejaw nowoczesnej myśli technicznej. Takie kuźnie znajdowały się w Boryczy, Kadłubie czy nad brzegiem rzeki Jemielnica w Osieku, a także nad Małą Panwią. Dopiero w XVIII wieku rozpoczyna się era szybkiego rozwoju przemysłu na naszych ziemiach.

Jest dotacja, będzie inkubator

Artykuły : 
Numer wydania: 

Prawie 1,9 miliona złotych dostanie gmina na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego i wraz z wkładem własnym gminy (330 tys. zł) pozwolą na sfinansowanie przebudowy budynku przy ul. Zamkowej 4 oraz stworzenie dojazdu i miejsc parkingowych w najbliższej okolicy.

Czemu tak drogo i czyje będą puszki?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W gminie Kolonowskie w ubiegłych dwóch tygodniach odbył się cykl spotkań na temat wdrażania ustawy śmieciowej. W zebraniach w każdej miejscowości wzięła udział Anna Zwolik, przedstawicielka Związku Czysty Region, do którego należy gmina. Organizacja ta powstała w 2008 roku, aby pomóc obecnie już piętnastu gminom we wdrażaniu nowej ustawy. W Kędzierzynie-Koźlu ma powstać specjalna instalacja do przetwarzania odpadów. Póki co nic jeszcze jednak nie wybudowano. Związek ma pobierać od obywateli opłaty za odbiór śmieci oraz zorganizować przetargi na ich odbiór.

Zamieszanie w Zaw-Komie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sytuacja wokół spółki Zaw-Kom nadal jest napięta. Od października nieobecny jest prezes zarządu spółki komunalnej. Do tej pory zarząd spółki był jednoosobowy. Burmistrz Zawadzkiego, aby zachować decyzyjność w spółce, powołał dwóch dodatkowych członków zarządu, pracowników firmy. Gabriela Krawiec-Górzańska i Aleksandra Labus-Gałuszka mają podpisane umowy na pełnienie tych funkcji do końca marca 2013 roku.