fbpx REGULAMIN PLEBISCYTU Superświetlicowa | Strzelec Opolski

REGULAMIN PLEBISCYTU Superświetlicowa

REGULAMIN PLEBISCYTU Superświetlicowa

 

ORGANIZATOR

Wydawnictwo Silesiana sp. z o.o., wydawca Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski”

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3.

.

UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

W Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć udział osoby dorosłe, które prawidłowo wypełnią kupon zamieszczony w gazecie lub prześlą SMS z numerem swojej kandydatki na podany w gazecie numer. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez kupony i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

 

ZASADY GŁOSOWANIA

W ramach Plebiscytu odbywa się głosowanie, w którym Czytelnicy „Strzelca Opolskiego” mogą oddać głos na kandydatkę do tytułu Nasza Świetlicowa. Lista kandydatek będzie ogłaszana w kolejnych wydaniach „Strzelca” 29 października 2019 roku do 19 listopada 2019 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów dołączonych do wydań „Strzelca Opolskiego”, a także za pomocą SMS-ów.

Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą najpóźniej do 21 listopada 2019 roku do godziny 12:00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji).

Biorący udział w Plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Strzelcu Opolskim”, z tym, że na jednym kuponie może być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.

Głosujący może przesłać pod podany przez redakcję numer dowolną liczbę SMS- ów z numerem swojej kandydatki do 21 listopada 2019, do godziny 12.00. Treść SMS-a podana zostanie na kuponie drukowanym od 29 października oraz w kolejnych wydaniach „Strzelca Opolskiego”

 

NAGRODY

Przewidziano nagrody dla miejsca pierwszego i drugiego

Dla Świetlicowej, która zdobędzie najwięcej Waszych głosów w plebiscycie, mamy voucher na kwotę 200 zł do wykorzystania w VICKY Beauty&Makeup Studio, a świetlica, którą ona prowadzi, otrzyma od naszego partnera, firmy Kronospan, bon na kwotę 700 zł.

Świetlicowa, która zdobędzie II miejsce w głosowaniu Czytelników, otrzyma zaproszenie na kolację dla dwóch osób do Restauracji Bawarska w Jemielnicy, a prowadzona przez nią świetlica - bon na kwotę 500 zł. (Bony do wykorzystania w sklepie RTV-AGD).

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki głosowania w Plebiscycie zostaną ogłoszone w wydaniu „Strzelca Opolskiego” w dniu 26 listopada 2019 roku.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny