Ostatnie odpowiedzi

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  1123...ludzie to nie roboty które można programować przepisami. Przepisów jest za dużo są tam gdzie ich być nie powinno a tam gdzie powinny być restrykcyjne są zbyt łagodne. Efektem tego jest brak szacunku do prawa bo gdy praktycznie każdy jest zmuszony na co dzień łamać drobne bzdurne przepisy często dowiadując się o tym po czasie lub przypadkiem wyrabia w sobie niechęć do całego prawa.

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Panie "smoku" a nie prościej było wkleić tu link to tego materiału i powyższych, które skopiowałeś i nie raczyłeś nawet podać źródła skąd te informacje zaczerpnąłeś ? To jest karalne !!! Podaję link do tej strony : http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/zasady_uspokajania_ruchu.pdf

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną, choć nieusankcjonowane prawnie, jest bardzo pożądane i silnie zalecane w projektach uspokojenia ruchu. Dostrzeganie potrzeby wprowadzenia uspokojenia ruchu, zrozumienie przyczyn podjęcia i celów projektu oraz aprobata społeczności lokalnej jest kluczowa dla uniknięcia protestów, które mogą bardzo zaszkodzić, a nawet uniemożliwić realizację projektu.
  Jeżeli już na wstępie podejmie się działania pozwalające wszystkim zainteresowanym grupom na zapoznanie się z planowanym przedsięwzięciem i zrozumienie jego celów, to prawdopodobieństwo sprzeciwu ze strony członków społeczności lokalnej wobec uspokojenia ruchu znacznie się zmniejsza, a ewentualne protesty są dużo słabsze i możliwe
  do łagodzenia. I odwrotnie, zbyt późne poinformowanie społeczności lokalnej lub uniemożliwienie zaangażowania jest zazwyczaj odbierane jako samowolne działanie władz i może skutkować niezadowoleniem, nieustępliwym sprzeciwem, powstaniem grup protestu, a nawet blokowaniem już rozpoczętych prac budowlanych. Występuje również utrata zaufania do władz, przy czym odzyskać utracone zaufanie mieszkańców jest bardzo trudno.

  Ten fragment szczególnie dedykuję władzom Zawadzkiego

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Bardzo skutecznym rozwiązaniem w strefach zamieszkania i na drogach dojazdowych jest zachowanie ciągłości chodnika w poprzek ulicy z rampami najazdowymi dla pojazdów. W ten sposób pieszy przez cały czas porusza się po chodniku, a pojazdy chcąc przejechać przez chodnik muszą znacznie zmniejszyć prędkość. Oprócz oczywistych korzyści dla wygody i bezpieczeństwa ruchu pieszego to rozwiązanie jednoznacznie sygnalizuje kierowcom, że znajdują się w strefie, gdzie pierwszeństwo mają piesi, gdyż odwraca tradycyjną relację ulicy i chodnika powodując, że elementem dominującym staje się chodnik, który jest miejscem dla pieszych (zamiast przerwania chodnika na rzecz ulicy, to ulica jest przerwana chodnikiem).

  Wyznaczone przejścia dla pieszych nie powinny się pojawiać w strefach zamieszkania, gdyż tam z definicji pieszy ma pierwszeństwo na całym obszarze, ani na ulicach, na których obowiązuje maksymalna prędkość wyższa niż 50 km/h. Wyznaczone przejście jest dla pieszego sygnałem, że ma tam pierwszeństwo i może oczekiwać, że kierujący pojazdami zwolnią lub aztrzymają się widząc go na przejściu. Jednak wielu kierowców jest skłonnych
  do wymuszania pierwszeństwa na pieszych, a poza tym w sytuacji wejścia pieszego na jezdnię zbyt blisko nadjeżdżającego pojazdu lub zbyt późnego dostrzeżenia pieszego nawet kierowca jadący z przepisową prędkością może nie być w stanie wyhamować. Dlatego właśnie ze względu na skłonność do ustąpienia pierwszeństwa i czas konieczny do zatrzymania pojazdu prędkość 50 km/h jest uznawana za najwyższą prędkość, przy której stosowane są wyznaczone przejścia dla pieszych.

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Z uwagi na ograniczone możliwości skutecznego egzekwowania obowiązujących
  ograniczeń prędkości jazdy w obszarach zabudowanych celowe jest stosowanie
  odpowiednich środków infrastrukturalnych na sieci dróg, wymuszających przestrzeganie założonych limitów. Doświadczenia innych krajów w tym zakresie wykazują dużą skuteczność podjętych działań i w praktyce eliminują ingerencję policji.
  W polskich warunkach zapewnienie bezpiecznej prędkości ruchu pojazdów wciąż jest postrzegane głównie jako zadanie policji, podczas gdy nie wykorzystuje się bardzo dużego potencjału kontroli prędkości, jaki tkwi w projektowaniu infrastruktury oraz inżynierii ruchu lub wykorzystuje się go nieskutecznie.

  Ograniczenia prędkości regulowane są w Polsce powszechnie za pomocą tablic wyznaczających granice obszaru zabudowanego i odpowiednich znaków drogowych (ograniczenie prędkości jazdy do limitu określonego na znaku, strefy ograniczonej prędkości, strefy zamieszkania), przy czym przekrój drogi na granicy zmiany prędkości jest z reguły niezmienny i nie zachęca do fizycznej redukcji prędkości. Kierujący pojazdem nie ma zatem fizycznego sygnału o potencjalnych zagrożeniach i „płynnie” kontynuuje jazdę z taką samą prędkością, bądź niewiele niższą jak poza obszarem zabudowanym.

  Jako żywo sytuacja na wlocie do Szczepanka ze strony Jemielnicy.

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Środowisko (w tym otoczenie) drogi jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu warunkuje sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza prędkości jazdy. Kierowcy dobierają prędkość jazdy przede wszystkim w zależności od ukształtowania drogi, którą widzą przed sobą i sposobu organizacji ruchu. Dlatego za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii drogi, przekroju jezdni i organizacji ruchu oraz rozmieszczenia środków uspokojenia ruchu można skutecznie zarządzać prędkością jazdy: utrzymywać prędkość pojazdów na bezpiecznym poziomie i zapobiegać poruszaniu
  się pojazdów z nadmierną prędkością – poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości obowiązujących na danej drodze / ulicy.

  Fizyczne egzekwowanie ograniczeń prędkości odbywa się poprzez stworzenie takiego środowiska drogowego, które uniemożliwi lub znacznie utrudni jazdę z nadmierną prędkością. Aby ograniczenie prędkości było skuteczne, powinno ono być logicznym następstwem urządzenia drogi i jej otoczenia. Taka jest główna rola uspokojenia ruchu, które za pomocą właściwego planowania sieci drogowo-ulicznej inżynierii drogowej, odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni, organizacji ruchu, regulacji dostępności oraz formowania otoczenia drogi w sposób przyjazny dla ruchu o niskich prędkościach pozwala na wymuszenie jazdy z pożądaną prędkością i zapewnia bezpieczeństwo kierującym pojazdami, pieszym i rowerzystom. Uspokojenie ruchu powinno odbywać się kompleksowo i
  obejmować jak największy obszar terenu. Należy dążyć do tego, by kierowcy przyzwyczaili się do spokojnego stylu jazdy i prowadzili samochód w sposób w miarę jednostajny, unikając częstych przyspieszeń i hamowań. Zastosowanie kilku wyizolowanych środków uspokojenia ruchu nie zapewni tego efektu.

  Nawiasem mówiąc, opisane wyżej zasady z powodzeniem są stosowane w Niemczech, a nasi kierowcy sobie je chwalą do końca nie zdając sobie sprawy, że to nie tylko mentalność i kultura jazdy, ale kompleksowe działanie, które, jak widać przynosi efekty.

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Uspokojenie ruchu polega na kształtowaniu środowiska drogowego za pomocą
  środków planistycznych i inżynieryjnych celem osiągnięcia kompleksowego efektu poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia uciążliwości transportu i polepszenia przestrzeni publicznej w obszarach zabudowanych. Zasadniczym dążeniem uspokojenia ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez spowodowanie pożądanych zachowań uczestników ruchu i zapobieganie zachowaniom niepożądanym.
  Najważniejszym celem uspokojenia ruchu jest zapewnienie bezpiecznej prędkości
  pojazdów i egzekwowanie ograniczeń prędkości za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni i elementów organizacji ruchu, które fizycznie uniemożliwiają rozwijanie nadmiernych prędkości oraz zapobiegają innym niebezpiecznym zachowaniom jak np. wyprzedzanie. Rozwiązania te noszą nazwę środków uspokojenia ruchu. Uspokojenie ruchu przynosi najwięcej pożytku pieszym i rowerzystom, gdyż to oni ponoszą największe ryzyko związane z wypadkiem, jednak z poprawy bezpieczeństwa korzystają wszyscy użytkownicy dróg.

 • Odpowiedz: Krasnoludki rządzą w Ratuszu?   3 lata 3 miesiące temu

  Zbychu, mój dziadek powtarzał - nabroiłeś, to przynajmniej przeproś. Myślę, że tradycja dobra rzecz, chociaż dzisiaj tak niemodna.

 • Odpowiedz: Zginęli na miejscu   3 lata 3 miesiące temu

  Człowieku "smoku" jeśli Ty chcesz się zastanawiać podczas jazdy czy dany przepis jest zgodny z twoim mniemaniem i czy go będziesz przestrzegał czy też nie to na prawdę nie dziwię się że dochodzi do tylu wypadków bo większość podczas jazdy zamiast stosować się do przepisu zastanawia się czy go przestrzegać czy nie. Do przepisu się zastosuj a jeśli on się Tobie nie podoba to złóż wniosek do odpowiednich władz aby został on zmieniony ale na miłość do przepisu się zastosuj bo w innym przypadku dochodzi do anarchii na drogach.

 • Odpowiedz: Niech się burmistrz tłumaczy   3 lata 3 miesiące temu

  No proszę, coraz więcej sprawozdań z posiedzeń RM i to opisywanych prawie bez emocji. Na koniec apel o jawność informacji. Na prawdę budująca postawa gazety lokalnej! Czy mogę mieć choć cień nadziei, że to w wyniku moich wcześniejszych wniosków do redakcji?
  Jeżeli mogę coś jeszcze doradzić, to teraz należy być konsekwentnym w powtarzaniu tego żądania, gdyż urzędnicy mają krótką pamięć i jak ich się nie szturcha, to po 5 min. zapominają o obietnicach, a o obowiązkach... jeszcze szybciej. Czasem podejrzewam, że w tej konkurencji mamy rekord świata.
  I właściwie mógłbym na tym poprzestać..., ale czy wtedy byłbym sobą?
  Rozstać się z forum Strzelca Op. bez wrzuceniu łyżki dziegciu? Otóż... nie dam rady.
  Jak słusznie zauważyła pani redaktor sprawozdawczyni, niektóre sprawy lokalne interesują czytelników. Mam nadzieję, ze pomimo moich czasem skrajnie przeciwnych poglądów niż prezentowane w SO, do takiego grona czytelników można mnie zaliczyć i dlatego chciałbym zauważyć, że jakoś nierówno rozkłada się zainteresowanie SO w stosunku do różnych urzędów. A przecież mamy DWA dla nas najważniejsze. To nie tylko UM, ale i Starostwo. Dlaczego za pośrednictwem gazety tak często zaglądamy na posiedzenia Rady Miasta? Mogę sobie jakoś wytłumaczyć. Pewnie między innymi dlatego, że radni coś tam jednak od czasu do czasu robią.
  Jednak nurtuje mnie pytanie, dlaczego nic nie pisze się o Starostwie? Brak wiadomości wynika z braku jakiejkolwiek działalności? Ostatni wpis zbycha w wątku "co w starostwie piszczy" informował, że rejestrze uchwał Rady Powiatu ostatni wpis dotyczy 26.01.2011. Zaglądałem tam dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Co to znaczy? Mamy wszystko tak idealne, że... nie ma o czym decydować, a co dopiero pisać?
  Ciekawi mnie też sprawa losów uchwały RP o możliwości zatrudnienia wszystkich członków Zarządu Powiatu. Czy za uchwałą poszły czyny?
  Pani redaktor,
  jak widzimy, w gminie się ciągle kotłuje, a czy w powiecie coś chociażby... piszczy?

Strony