Zawadzkie

Zawadzkie

Wystarczy kochać

Artykuły : 
Numer wydania: 

W tym roku w gminie Zawadzkie dwadzieścia jeden par obchodziło 50-lecie związku małżeńskiego. Z tej okazji jak zawsze zorganizowano galę wręczenia im medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanych przez Prezydenta RP. Na spotkanie zaproszono też pary, które złote gody mają już za sobą, a w związku małżeńskim wytrwały 60 i więcej lat.

Centrum radości

Artykuły : 
Numer wydania: 
Szkoła to nie tylko nauka. Uczniowie spędzają przy ulicy Strzeleckiej 35 w Żędowicach wiele godzin, a pracownicy szkoły i rodzice robią wszystko, aby ten czas jak najlepiej wykorzystać. W minioną środę do grona uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach przyjęto 17 pierwszaków. W uroczystej akademii prowadzonej przez drugo- i trzecioklasistów wzięli udział rodzice, nauczyciele, sołtys wsi i tylko jeden przedstawiciel rady miejskiej, radny Dariusz Nowosielski.

Pieniądze, autobusy, śnieg i śmieci

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym tygodniu w gminie Zawadzkie odbyły się zebrania z mieszkańcami, podczas których omawiano bieżące sprawy, przede wszystkim budżet na 2013 rok. Zwyczaj organizacji takich spotkań wprowadził w ubiegłym roku burmistrz Mieczysław Orgacki. W czterech zebraniach, dwóch w mieście i po jednym w każdej z wiosek, wzięło udział około 150 osób.

Co się dzieje w Zaw-Kom-ie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Zawadzkiem, 29 października, dyskutowano między innymi na temat przekazania zimowego utrzymania dróg gminnej spółce Zaw-Kom. Projekt uchwały wywołał prawdziwą burzę wokół sytuacji w Zaw-Kom-ie. Już od kilku dni po gminie krążyły różnego rodzaju plotki dotyczące przyszłości obecnego prezesa gminnej spółki, Henryka Morysa, na piastowanym przez niego stanowisku. Pogłoskom na sesji zaprzeczył burmistrz:

Dzielmy się chlebem

Artykuły : 
Numer wydania: 
Tegoroczne dożynki gminne zorganizowano w Kielczy. Dwudniowa impreza odbywała się na boisku sportowym, ale jej najważniejszym punktem, jak to zwykle bywa przy okazji żniwnioka, była msza święta w niedzielne popołudnie. Podczas eucharystii miejscowy proboszcz, ksiądz Jan Wypior, dziękował Bogu za dobry rok, pracę rolnika i urodzaj. Zgodnie z kielczańską tradycją podczas przekazywania znaku pokoju tego dnia mieszkańcy nie podawali sobie dłoni, a dzielili się chlebem pobłogosławionym przez księdza.

Sołecka kasa zainwestowana

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Kielczy w tym roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano szereg inwestycji, wieś pozyskała też środki na tak zwane inicjatywy obywatelskie. Głównym przedsięwzięciem miało być zagospodarowanie terenów wokół zabytkowej chaty. Kilka tygodni temu pojawiły się tam hałdy ziemi i nikt nic z nimi nie robił. Mieszkańcy zaczęli się obawiać, czy ziemia nie pozostanie tam aż do gminnych dożynek, które w tym roku odbędą się w Kielczy.

W urzędzie znów zwalniają

Artykuły : 
Numer wydania: 

Kolejne oszczędności...
Trwa proces racjonalizacji wydatków administracyjnych w urzędzie gminy w Zawadzkiem. Zlikwidowano kolejne referaty, tym razem oświaty i wychowania oraz organizacji i nadzoru. Po zmianach Sonia Kaczmarczyk zajęła samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania, Alina Kurowska została przeniesiona do działu finansów, gdzie zajmie się sprawami edukacyjnymi od strony finansowej, a wieloletni kierownik referatu oświaty dostał wypowiedzenie umowy o pracę.

Kafelki już wybrane

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ruszył remont sanitariatów w PSP Zawadzkie. Pisaliśmy o sprawie na łamach SO dwa tygodnie temu i nawet zainteresowaliśmy problemem lokalną telewizję. Już wiadomo, że w tym roku wyremontowany zostanie ciąg wodny w pionie toalet dziewczęcych. Toaleta damska na drugim piętrze zostanie wyremontowana w całości. W WC chłopięcych być może zostaną wymienione umywalki, do których najwięcej zastrzeżeń miał sanepid, ale nie ma pewności, czy starczy na to środków.

W podzięce za zasługi

Artykuły : 
Numer wydania: 
Na wniosek mieszkańców gminy Zawadzkie radni zadecydowali w maju o wyróżnieniu wyjątkowych osób, które swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gminy, podtrzymywania tradycji i promowania jej na zewnątrz. We wtorek, 19 czerwca, odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której wręczono tytuły: Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie, Zasłużony dla Gminy Zawadzkie oraz statuetkę za zasługi od burmistrza gminy.

Złoty jubileusz miasta

Artykuły : 
Numer wydania: 
W miniony weekend Zawadzkie obchodziło 50-lecie nadania praw miejskich. Jubileusz stał się okazją do wielkiego świętowania w całej gminie.

Zaprosiliśmy przyjaciół

Gmina Zawadzkie ma pięć miast partnerskich, które są regularnie odwiedzane przez organizacje, tymczasem od 2008 roku zagraniczni goście nie byli u nas. Uroczystości związane z otwarciem Centrum Turystycznego Doliny Małej Panwi i obchody 50-lecia miasta stały się znakomitą okazją do ich zaproszenia.

Strony