Zawadzkie

Zawadzkie

Nie ma pracownika nad społecznika

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od jesieni trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole w Żędowicach. Mieszkańcy tworzą tam centrum aktywności wiejskiej. Urząd wyznaczył proste zasady: damy pieniądze na materiał, ale prace musicie wykonać sami. Gmina najpierw pozyskała pieniądze z funduszy LGD Kraina Dinozaurów na salę spotkań z aneksem kuchennym i toalety, a pozostałe pomieszczenia remontowane są niezależnie, z inicjatywy społeczników.

Zamkną linię kolejową na Zawadzkie?!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na stronach internetowych PKP PLK pojawiła się informacja o „optymalizacji sieci kolejowej w Polsce”. Spółka planuje wyłączyć z ruchu kolejowego część tras, które przynoszą najwięcej start. Działania porządkują pewien stan rzeczy. Tak jest w przypadku linii kolejowej Kluczbork-Strzelce Opolskie, na której od lat nie jeżdżą już pociągi. Piszemy o tym na stronie 15.

Zagrożona Rodzina 4+

Artykuły : 
Numer wydania: 

Z doniesień ogólnopolskich mediów wynika, że najnowsze interpretacje urzędów skarbowych mogą zniweczyć starania gmin na rzecz rodzin. Jak podaje Rzeczpospolita, Izba Skarbowa w Warszawie uważa przyznawanie zniżek rodzinom wielodzietnym za korzyść majątkową, którą należy opodatkować.

Zamieszanie w Zaw-Komie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sytuacja wokół spółki Zaw-Kom nadal jest napięta. Od października nieobecny jest prezes zarządu spółki komunalnej. Do tej pory zarząd spółki był jednoosobowy. Burmistrz Zawadzkiego, aby zachować decyzyjność w spółce, powołał dwóch dodatkowych członków zarządu, pracowników firmy. Gabriela Krawiec-Górzańska i Aleksandra Labus-Gałuszka mają podpisane umowy na pełnienie tych funkcji do końca marca 2013 roku.

Tu seniorom się nie nudzi

Artykuły : 
Numer wydania: 
W niemal każdej miejscowości naszego powiatu znajdują się świetlice, gdzie młodzi ludzie mogą spędzać czas, odrobić lekcje, pograć w gry, skorzystać z internetu. W Zawadzkiem przy ośrodku pomocy społecznej utworzono świetlicę dla seniorów. Pomieszczenia wyremontowano ze środków OPS, który zainwestował ponad 20 tysięcy złotych, i urzędu gminy - w 2012 roku przeznaczono na ten cel 30 tysięcy.

Nowe meble, zabytkowy charakter

Artykuły : 
Numer wydania: 
DFK w Kielczy społecznie odnowiło swoje biuro

W zabytkowej Chacie w Kielczy swój kąt ma większość stowarzyszeń działających w tej wiosce. Także koło DFK. Członkowie mniejszości postanowili w ubiegłym roku nieco poprawić wygląd swojej siedziby i zabrali się za jej gruntowny remont. Na materiały i meble pieniądze wyłożył konsulat niemiecki i urząd gminy, reszta należała już do pełnych zapału mieszkańców.

Wielka pasja Małych Aktorów

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od dziesięciu lat przy szkole podstawowej w Zawadzkiem działa amatorskie koło teatralne. Założyła je i do dziś prowadzi nauczycielka nauczania zintegrowanego, Grażyna Machelska. Na początek zainteresowanie nowymi zajęciami dodatkowymi było średnie, z czasem jednak chętnych jest coraz więcej, a obecnie brakuje już miejsc. Przez 10 lat przez koło przewinęło się około 80 osób.

Wystarczy kochać

Artykuły : 
Numer wydania: 

W tym roku w gminie Zawadzkie dwadzieścia jeden par obchodziło 50-lecie związku małżeńskiego. Z tej okazji jak zawsze zorganizowano galę wręczenia im medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanych przez Prezydenta RP. Na spotkanie zaproszono też pary, które złote gody mają już za sobą, a w związku małżeńskim wytrwały 60 i więcej lat.

Centrum radości

Artykuły : 
Numer wydania: 
Szkoła to nie tylko nauka. Uczniowie spędzają przy ulicy Strzeleckiej 35 w Żędowicach wiele godzin, a pracownicy szkoły i rodzice robią wszystko, aby ten czas jak najlepiej wykorzystać. W minioną środę do grona uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach przyjęto 17 pierwszaków. W uroczystej akademii prowadzonej przez drugo- i trzecioklasistów wzięli udział rodzice, nauczyciele, sołtys wsi i tylko jeden przedstawiciel rady miejskiej, radny Dariusz Nowosielski.

Pieniądze, autobusy, śnieg i śmieci

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym tygodniu w gminie Zawadzkie odbyły się zebrania z mieszkańcami, podczas których omawiano bieżące sprawy, przede wszystkim budżet na 2013 rok. Zwyczaj organizacji takich spotkań wprowadził w ubiegłym roku burmistrz Mieczysław Orgacki. W czterech zebraniach, dwóch w mieście i po jednym w każdej z wiosek, wzięło udział około 150 osób.

Co się dzieje w Zaw-Kom-ie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Zawadzkiem, 29 października, dyskutowano między innymi na temat przekazania zimowego utrzymania dróg gminnej spółce Zaw-Kom. Projekt uchwały wywołał prawdziwą burzę wokół sytuacji w Zaw-Kom-ie. Już od kilku dni po gminie krążyły różnego rodzaju plotki dotyczące przyszłości obecnego prezesa gminnej spółki, Henryka Morysa, na piastowanym przez niego stanowisku. Pogłoskom na sesji zaprzeczył burmistrz:

Strony