Zawadzkie

Zawadzkie

Dyskoteka na sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sesja rady miejskiej
Radni gminy Zawadzkie spotkali się na sesji 27 maja. Po przedstawieniu przez przewodniczącego rady miejskiej i burmistrza sprawozdań z działalności od ostatniej sesji i przyjęciu trzech uchwał radni zajęli się sprawami różnymi. Poruszony został między innymi problem powstania dyskoteki. Burmistrz, Mieczysław Orgacki, potwierdził, że firmie, która zainwestowała w to przedsięwzięcie, zależy, by wszystko zorganizowane było bez zarzutu.

W objęciach Melpomeny

Artykuły : 
Numer wydania: 
Wtorek, 28 maja, był dniem XII Przeglądu Małych Form Teatralnych, który od kilku lat organizuje PSP w Zawadzkiem. Do tej pory przeglądy odbywały się w szkole. W tym roku aktorzy mieli możliwość wystąpić na prawdziwej, dużej scenie, gdyż impreza została przeniesiona do Kinoteatru. To jednak nie jedyna nowość. W tym roku również po raz pierwszy przegląd został wzbogacony o występy przedszkolaków.

Internetowa rewolucja?

Artykuły : 
Numer wydania: 
W blokach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Zawadzkiem trwa cyfrowa rewolucja. Jakiś czas temu pojawiła się tam firma, która oferuje mieszkańcom przyłączenie do sieci światłowodowej. Prace ruszyły pełną parą we wszystkich klatkach, a chętnym lokatorom kable poprowadzono do mieszkań. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że na przykład w bloku nr 11 na ul. Powstańców Śl. w ubiegłym roku klatki schodowe były remontowane, wymieniano też wszystkie instalacje.

Strumienie dobroci w strugach deszczu

Artykuły : 
Numer wydania: 
Przy niezbyt sprzyjającej aurze, ale w gorącej atmosferze przy parafii św. Rodziny w Zawadzkiem świętowano w tym roku VIII Majówkę z Rodziną. Festyn organizowany jest przez miejscowy Caritas i Radę Parafialną, a dochód przeznaczany na: pomoc potrzebującym, organizację zajęć dla dzieci i opiekę nad osobami starszymi. W tym roku, dzięki łaskawości wspólnoty parafialnej i sponsorów, udało się przygotować 1600 cegiełek. Niektórzy kupowali po jednej, inni po kilka, wszystko, aby wspomóc szczytny cel.

Polityczne dyskusje

Artykuły : 
Numer wydania: 

Kwietniowa sesja rady miejskiej w Zawadzkiem upłynęła pod znakiem sprawozdań. Podczas posiedzenia radni przyjęli do wiadomości i zatwierdzili: relację z prac komisji mieszkaniowej, działalności OPS-u, z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z Organizacjami Pozarządowymi, wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dużo trzeba jaj

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zabytkowa chata w Kielczy 12 marca gościła XVI gminny konkurs kroszonkarski „Ale jajo”. W dwugodzinnych zmaganiach zmierzyły się młode kroszonkarki z Żędowic i Kielczy, a oceniali je doświadczeni: Helena Świtała, Elżbieta Weber, Urszula Piekacz, Wilhelm Wyrwich oraz Jan Czanguleit. Poziom konkursu był wysoki, ale uczestników mało: w kategorii klas I-III zaprezentowała się tylko jedna osoba, w IV-VI wystąpiło trzynastu młodych ludzi, w kategorii gimnazjum zmierzyły się trzy młode artystki, a szkół specjalnych - jedna osoba.

Nie ma pracownika nad społecznika

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od jesieni trwają prace remontowe w budynku po byłej szkole w Żędowicach. Mieszkańcy tworzą tam centrum aktywności wiejskiej. Urząd wyznaczył proste zasady: damy pieniądze na materiał, ale prace musicie wykonać sami. Gmina najpierw pozyskała pieniądze z funduszy LGD Kraina Dinozaurów na salę spotkań z aneksem kuchennym i toalety, a pozostałe pomieszczenia remontowane są niezależnie, z inicjatywy społeczników.

Zamkną linię kolejową na Zawadzkie?!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na stronach internetowych PKP PLK pojawiła się informacja o „optymalizacji sieci kolejowej w Polsce”. Spółka planuje wyłączyć z ruchu kolejowego część tras, które przynoszą najwięcej start. Działania porządkują pewien stan rzeczy. Tak jest w przypadku linii kolejowej Kluczbork-Strzelce Opolskie, na której od lat nie jeżdżą już pociągi. Piszemy o tym na stronie 15.

Zagrożona Rodzina 4+

Artykuły : 
Numer wydania: 

Z doniesień ogólnopolskich mediów wynika, że najnowsze interpretacje urzędów skarbowych mogą zniweczyć starania gmin na rzecz rodzin. Jak podaje Rzeczpospolita, Izba Skarbowa w Warszawie uważa przyznawanie zniżek rodzinom wielodzietnym za korzyść majątkową, którą należy opodatkować.

Zamieszanie w Zaw-Komie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sytuacja wokół spółki Zaw-Kom nadal jest napięta. Od października nieobecny jest prezes zarządu spółki komunalnej. Do tej pory zarząd spółki był jednoosobowy. Burmistrz Zawadzkiego, aby zachować decyzyjność w spółce, powołał dwóch dodatkowych członków zarządu, pracowników firmy. Gabriela Krawiec-Górzańska i Aleksandra Labus-Gałuszka mają podpisane umowy na pełnienie tych funkcji do końca marca 2013 roku.

Tu seniorom się nie nudzi

Artykuły : 
Numer wydania: 
W niemal każdej miejscowości naszego powiatu znajdują się świetlice, gdzie młodzi ludzie mogą spędzać czas, odrobić lekcje, pograć w gry, skorzystać z internetu. W Zawadzkiem przy ośrodku pomocy społecznej utworzono świetlicę dla seniorów. Pomieszczenia wyremontowano ze środków OPS, który zainwestował ponad 20 tysięcy złotych, i urzędu gminy - w 2012 roku przeznaczono na ten cel 30 tysięcy.

Nowe meble, zabytkowy charakter

Artykuły : 
Numer wydania: 
DFK w Kielczy społecznie odnowiło swoje biuro

W zabytkowej Chacie w Kielczy swój kąt ma większość stowarzyszeń działających w tej wiosce. Także koło DFK. Członkowie mniejszości postanowili w ubiegłym roku nieco poprawić wygląd swojej siedziby i zabrali się za jej gruntowny remont. Na materiały i meble pieniądze wyłożył konsulat niemiecki i urząd gminy, reszta należała już do pełnych zapału mieszkańców.

Wielka pasja Małych Aktorów

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od dziesięciu lat przy szkole podstawowej w Zawadzkiem działa amatorskie koło teatralne. Założyła je i do dziś prowadzi nauczycielka nauczania zintegrowanego, Grażyna Machelska. Na początek zainteresowanie nowymi zajęciami dodatkowymi było średnie, z czasem jednak chętnych jest coraz więcej, a obecnie brakuje już miejsc. Przez 10 lat przez koło przewinęło się około 80 osób.

Strony