Ujazd

Ujazd

Nie czas na świetlicę...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dyskusje o budżecie gminy na sesji rady miejskiej
Tuż przed końcem 2013 roku, 30 grudnia, radni uchwalili budżet na rok 2014. Dochody budżetu wynoszą 21 741 180 zł, wydatki 22 896 872 zł. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt, który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

Nim radni przystąpili do głosowania nad budżetem, długo dyskutowali...

Mikołaj pamiętał...

Artykuły : 
Numer wydania: 
...o wszystkich dzieciach z gminy!

Ujazd

Szóstego grudnia mikołaj zawitał do Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. Prezenty dostali uczniowie i pracownicy szkoły na czele z dyrektorką. Sponsorami paczek dla dzieci były lokalne firmy: apteka „Pod Witrażem”, Stacja Paliw Biertank, sklep „Kleks”, sklep Ewi”, apteka „Nowa”, salon kosmetyczny „Aga”, firma „Starplast”, Transport Drogowy Z. Małota, piekarnia Jaal, Mechanika Pojazdowa A. Pawletko, „Klaus Trans” K. Kozioł oraz supermarket Spar. Obdarowani dziękuję sponsorom.

Radni chcą porozumienia

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji rady miejskiej, która odbyła się w miniony wtorek, radni wyrazili zgodę na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy gminą Ujazd, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie. Chodzi m.in. o wprowadzenie tzw. Opolskiej Karty Rodziny, która umożliwia rodzinom wielodzietnym i seniorom korzystanie ze zniżek na rozmaite usługi czy zakupy. Radni przyjęli też drobne zmiany w budżecie oraz zatwierdzili program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ruszyła budowa fabryki

Artykuły : 
Numer wydania: 
W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej firmy Haba-Beton w strefie gospodarczej gminy Ujazd. W uroczystym spotkaniu z tej okazji wzięli udział m.in. wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, starosta Józef Swaczyna, burmistrz Tadeusz Kauch, konsul Niemiec w Opolu Peter Eck, przedstawiciele wykonawcy - firmy Polbau oraz wielu innych gości. Witali ich dyrektor Haba-Beton w Olszowej, Marcin Cwielong, oraz właściciel Haba-Beton - Johann Bartlechner.

Są pieniądze na siłownię

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gmina Ujazd złożyła wnioski do Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Annaland)o przyznanie dofinansowania na cztery różne projekty. Dwa z nich otrzymają wsparcie w ramach jesiennego naboru. Są to: „Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe” oraz „Zapewnienie aktywnej formy spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy”.

Miłość na wieki

Artykuły : 
Numer wydania: 
Co roku urząd miejski w Ujeździe organizuje spotkania dla jubilatów, którzy świętują złote i diamentowe gody, czyli 50-lecie i 60-lecie ślubu. W ostatnią sobotę z tej okazji zebrało się wiele par. Uśmiechnięci małżonkowie wspólnie zasiedli do zastawionego kawą i ciastem stołu, aby przypomnieć minione lata.

Mamy dość tych ruder!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkańcy Klucza podpisali się pod skargą...

Sołtys maleńkiego Klucza, Rajmund Muskała, nie ma wątpliwości, że sprawa z likwidowaniem ruder ciągnie się za długo. Przypomnijmy, że wioska od lat walczy o usunięcie walących się budynków w centrum wsi, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Budynki te mają właściciela, ale ten nie chce ich usunąć, bo - jak słyszą mieszkańcy Klucza - nie ma na to pieniędzy. Tymczasem, ruiny się sypią na drogę, którą chodzą dzieci i dorośli do świetlicy wiejskiej i kościoła...

Powiat zainwestuje w drogi

Artykuły : 
Numer wydania: 
Choć nie będą to spektakularne inwestycje, na które mieszkańcy od lat czekają, to na pewno przyczynią się do poprawy standardów podróżowania po gminie Ujazd.

W przyszłym roku powiat zamierza przystąpić do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i pozyskać z niego środki na dwie drogi. O jednej pisaliśmy przed tygodniem - to powiatówka między Jemielnicą a Centawą. Druga droga znajduje się w gminie Ujazd. Biegnie od drogi wojewódzkiej 426 w głąb wsi Olszowa.

Świetlica już otwarta

Artykuły : 
Numer wydania: 
Kolejna unijna inwestycja w gminie

Niedawno świętował Stary Ujazd. Oddano tu do użytku nową świetlicę wiejską wraz z drewnianą wiatą i placem zabaw. W minioną sobotę miało miejsce otwarcie kolejnej nowej świetlicy wiejskiej - tym razem w Sieroniowicach. O szczegółach tej inwestycji pisaliśmy w lipcu. Przypomnijmy tylko, że obejmowała zarówno budowę obiektu na potrzeby spotkań wiejskich, jak i modernizację boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zainstalowanie nowego placu zabaw. Zadanie kosztowało 950 tys. zł, z tego 500 tys. zł gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nad inwestycją z ramienia urzędu miejskiego czuwała Monika Jastrzembska.

Rozmowy o śmieciach

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkańcu, to dotyczy Ciebie!

W minionym tygodniu sołtysi spotkali się z przedstawicielami firmy Remondis, która wygrała w gminie przetarg na odbiór śmieci. Wypytywali, jak będzie wyglądał odbiór odpadów. Wspólnie ustalono, że zapasy worków na poszczególne rodzaje śmieci zostaną w najbliższym czasie zdeponowane u sołtysów. Każdy sołtys będzie dysponował pulą kilkuset worków. Mieszkańcy będą mogli je dobierać według potrzeby.

Strony