view counter

Kolonowskie

Kolonowskie

My tu pilnujemy!

Taką informację, wzorem tabliczek na furtkach, powinno się powiesić pod wjazdem do miasta Kolonowskie. Problem hasających po ulicach bez opieki czworonogów powraca wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym, których gromadki można spotkać przede wszystkim pod budynkiem podstawówki i gimnazjum.

Szukają alternatywy

Sześć osób bezrobotnych skorzystało z kursów organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zdobyło szereg nowych umiejętności, pozwalających na lepszy start na rynku pracy. Projekt „Aktywna integracja szansą dla Ciebie” realizowany jest po raz trzeci ze środków Unii Europejskiej.

Bądźmy razem

To hasło przewodnie projektu, w ramach którego od jesieni ubiegłego roku Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem integruje mieszkańców naszej gminy w wieku od 15 do 64 lat. Środki na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział w historii OSP

Jednostka pożarnicza w Spóroku działa od 1931 roku, kiedy to została założona z inicjatywy Antoniego Boka. Wtedy też powstała pierwsza strażnica na ul Chrobrego. W latach 70-tych przeniesiono ją do garażu przy szkole na ul. Guznera. Na początku kolejnej dekady rozpoczęto starania o budowę remizy z prawdziwego zdarzenia, znów przy ul. Chrobrego.

Powódź niczego nie zmieni

W połowie czerwca burmistrz był w Starostwie Powiatowym na spotkaniu, dotyczącym skutków powodzi i dalszej ochrony przeciwpowodziowej. W zebraniu tym uczestniczyli reprezentanci gmin leżących nad Małą Panwią, także tych ze terenu województwa śląskiego, poza tym swoich przedstawicieli oddelegowali Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Indianie w Kolonowskiem

Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak to prawda. Każdy kto uda się na jazy na rzece Mała Panew w Kolonowskiem, czyli na popularny „Siber”, zobaczy tam dwa wielkie indiańskie tipi, przy których przechadzają się pasjonaci kultury tego wyjątkowego narodu. W tej miniaturowej wiosce spotkać można dwóch „Indian”: Polaków tak zafascynowanych kulturą pierwotnych mieszkańców Ameryki, że pragnących żyć tak jak oni.

Uważaj, byś nie zapłacił kary

Ostatni etap kanalizacji
W ubiegłym tygodniu ZGKiM sp. z o.o. podpisał umowę na wykonanie prac kanalizacyjnych w Spóroku i pozostałych ulicach w Staniszczach Wielkich i Małych. Przetarg wygrała firma PA Energobudowa, to samo przedsiębiorstwo, które wykonuje obecnie te prace na terenach wiejskich w gminie.

Cuda-wianki nad wodą

Tegoroczny festyn z okazji nocy świętojańskiej w Staniszczach Małych był wyjątkowy. Ten Festiwal Opolskiej Odnowy, jak nazwali imprezę organizatorzy, odbywał się przy Centrum Aktywności Wiejskiej, a nie jak w poprzednich latach na łąkach nad Małą Panwią. Powodem zmiany lokalizacji były popowodziowe szkody: teren nad rzeką wymaga gruntownych porządków.

Brak dobrej woli

Tym stwierdzeniem można podsumować spotkania dotyczące budowy systemu melioracyjnego we wsiach gminy Kolonowskie. Na zebraniach zazwyczaj w ogóle nie pojawiały się osoby, w których posiadaniu znajduje się większość użytków rolnych z terenu naszej gromady.

Nowe pomysły na budżet

Dziesiątego czerwca odbyła się pierwsza od 1,5 miesiąca sesja rady miejskiej. Radni nie zebrali się wcześniej z powodu prowadzonej akcji przeciwpowodziowej. Na spotkaniu podsumowano akcję powodziową oraz przegłosowano kilka uchwał.

Nie ma jak rodzina

Tak brzmiało motto festynu szkolnego organizowanego w minioną sobotę przez PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3.

- Chcieliśmy, żeby dzieci i rodzice spotkali się poza murami szkoły i wszyscy poczuli się jedną wielką rodziną - tłumaczy dyrektorka placówki, Dorota Robak-Detko

Rodzina świętuje

Miesiące maj i czerwiec to czas świąt rodzinnych: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca. Dzięki sprzyjającej pogodzie i inwencji lokalnych organizacji i placówek oświatowych są one obchodzone bardzo ciekawie i w wielu formach.

Huśtawki niezgody

W poniedziałek, 17 maja, odbyło się w urzędzie miasta w Kolonowskiem spotkanie władz gminy z mieszkańcami Fosowskiego i Staniszcz Wielkich niezadowolonych z lokalizacji budowanych z unijnych środków placów zabaw. Dyskusja nad ich budową toczyła sie od lat. Wsie przeznaczyły na wkład własny środki z funduszu sołeckiego.

Zawadzkie nas uratowało

Po 13 latach wielka woda ponownie zagroziła gminie Kolonowskie. Zapowiadana fala kulminacyjna miała osiągnąć 520 cm, takiej ilości wody nie zatrzymałyby odbudowane w 1997 roku w Staniszczach Wielkich i Fosowskiem wały. Powódź okazała się jednak bezlitosna dla leżącego wcześniej Zawadzkiego, przez co oszczędziła w znacznym stopniu naszą gminę.

Co z inwestycjami gminy?

Obecnie trwa w gminie Kolonowskie realizacja dwóch twardych przedsięwzięć pozwalających na rozbudowę bazy rekreacyjnej na terenie gromady: „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi” oraz „Budowa placów zabaw w czterech miejscowościach na terenie Gminy Kolonowskie”.

Koniec sporów w Spóroku

Na terytorium Spóroka, ukryte w lesie, znajdują się trzy źródełka. Ich zagospodarowanie od lat było marzeniem liderki Odnowy Wsi, Anny Golec. Najsilniejsze źródło występuje w lesie niedaleko drogi do Krasiejowa. Wskazał je aktywistce jeden z mieszkańców wioski: Alojz Kotyś, który pamięta, że dawniej czerpano tam wodę.

Wędkarze bez wody?

Już od lat wiadomo, że sytuacja z zalewem Bziniczki, tzw. „Szlojzą”, która opiekował się PZW Kolonowskie jest skomplikowana. Często podnoszący się stan wody powoduje nanoszenie mas piasku i wzrost zamulenia zbiornika.

Gospodarzem wody był do niedawna Polski Związek Wędkarski, który dbał w ramach czynu społecznego o jej możliwie najlepszy wizerunek. Niestety, sytuacja się zmieniła.

Dobre i złe strony rządzenia

Cała piętnastka radnych zjawiła się na ostatniej sesji, podczas której przegłosowywano absolutorium dla burmistrza Norberta Kostona za 2009 rok. Po odczytaniu przez przewodniczącą komisji rewizyjnej Annę Mróz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, rada miejska V kadencji po raz ostatni jednogłośnie udzieliła włodarzowi absolutorium za 2009 rok.

Spotkanie w Fosowskiem, informacje dla wszystkich

Tradycyjnie już od kilku lat fosowscy radni: Jolanta Mrochen, Franciszek Klimas oraz Krzysztof Respondek zapraszają do świetlicy reprezentantów władz wszystkich szczebli samorządowych. Na spotkaniu prezentowane są sprawozdania z bieżącej działalności włodarzy, po których mieszkańcy mogą zadawać pytania.

Kolej od nas ucieka

Jeszcze kilkanaście lat temu jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów gminy Kolonowskie było osiedle Fosowskie - gdzie znajdował się wielki węzeł kolejowy, tory rozchodziły się w sześciu kierunkach, było ogromne zaplecze techniczne i wielu pracowników.

Nowy zabytek w gminie

Po wizycie grupy specjalistów: inżynierów budownictwa i mykologa na poddaszu kościoła pod wezwaniem św. Karol Boromeusza w Staniszczach Wielkich okazało się, że stan więźby dachowej świątyni znajduje się w bardzo złym stanie.

Wielkanocne pyszności

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca, hala sportowa w Kolonowskiem gościła w swoich murach nietypowych gości. Nie sportowców, lecz gospodynie wiejskie.

Roztańczone dzieciaki

Dzięki żmudnym treningom, zrozumieniu rodziców oraz wsparciu Mniejszości Niemieckiej i samorządu dziewiątka dzieci ze składu zespołu tanecznego Figielek ze Staniszcz Wielkich wystąpiła w ubiegłym tygodniu na międzynarodowym konkursie tanecznym we Włoszech.

Zbrodnia czy naturalna śmierć starszej kobiety?

W piątek (12. marca) w Spóroku i okolicach rozeszły się alarmujące wieści. Nieznani bandyci mieli napaść, obrabować i zamordować starszą mieszkankę tejże wsi. Znalezione w polu ciało kobiety było nagie. Na jej ciele było wiele śladów wskazujących na brutalną napaść – siniaki, otarcia, zadrapania, rany od noża lub innego ostrego narzędzia.

Zimowi jubilaci

Niewiele par decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego w okresie radosnego karnawału, który jednak nieodłącznie kojarzy się ze śniegiem i mrozem. W gminie Kolonowskie na pewno są dwa takie małżeństwa: Wanda i Ginter Lipp oraz Anna i Alojzy Kotysz. Obie pary świętowały w lutym swoje złote gody.

Subskrybuje zawartość