Jemielnica

Jemielnica

Wesoła Centawa

Artykuły : 
Numer wydania: 
W sobotę, 22 lutego, odbył się babski comber w Centawie. - Wszyscy bawili się wesoło - zapewnia Krystyna Knopek ze Stowarzyszenia Koło Kobiet w Centawie. Członkinie koła zadbały o posiłek, zaś obsługą artystyczną spotkania zajęli się panowie, czym oczarowali panie.

Alkohol bywa problemem

Artykuły : 
Numer wydania: 

W połowie grudnia radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Muszą go przyjmować co roku, bo tak nakazuje im Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przy okazji, przyjrzeli się statystykom - przeanalizowali, ile w gminie występuje punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz jak alkohol wpływa na życie codzienne mieszkańców.

Tu odkryją Twój talent

Artykuły : 
Numer wydania: 

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa z Jemielnicy otrzymało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tym samym trafiło do grona 2009 szkół w całej Polsce noszących ten przydomek - w tym do 71 w województwie opolskim i 3 w powiecie strzeleckim (prócz PG z Jemielnicy tytuł mają także PG nr 1 w Strzelcach i Zespół Szkół Zawodowych w Strzelcach).

Samotni razem

Artykuły : 
Numer wydania: 
W środę, 18 grudnia, już po raz 22. odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych. Tym razem miało miejsce w Gąsiorowicach.

- Od bardzo dawna organizujemy takie wigilie - przypomina Maria Czyż, kierowniczka jemielnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Byliśmy ich prekursorami w regionie. Po nas zaczęły je planować także inne ośrodki. Podobnie jak urodzinowe wizyty u jubilatów, którzy skończyli 90 lat.

Gazeta nam pomogła!

Artykuły : 
Numer wydania: 
W październiku opisaliśmy sytuację państwa Gawlików z Gąsiorowic. Od dwóch lat walczyli oni w firmie Orange o doprowadzenie do ich domu przy ul. Polnej łączy internetowego i telefonicznego. Wciąż otrzymywali odmowne odpowiedzi. Wreszcie, bezradni, poprosili o interwencję w ich sprawie naszą redakcję. Na łamach „Strzelca” ukazał się artykuł pt. „Klient błaga firmę”.

Historyczne wapienie w Jemielnicy

Artykuły : 
Numer wydania: 
Ludzka pamięć nie jest w stanie sięgnąć do epok, które trwały 201-250 milionów lat temu. Okres ten to trias. Wówczas tereny dzisiejszej Jemielnicy pokrywał płytki zbiornik morski, który porastały glony zielenicowe z grupy diplopor. Na tym obszarze tworzyły one „łąki” algowe. Dla potomnych zostawiły po sobie ślad... To współcześnie oglądane wapienie, które zbudowane są ze szczątków organicznych - głównie glonów morskich. Wśród gałązkowatych glonów żyły niegdyś także ślimaki oraz pojedyncze małże. One również zostawiły po sobie „odcisk”.

Czy Jemielnica to ciekawa wieś?

Artykuły : 
Numer wydania: 
We wtorek, 5 listopada, do Jemielnicy zjechali goście z różnych stron Polski. Wśród zaproszonych osób byli marszałkowie województw, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele nauki i kultury. Przyjechali na spotkanie informacyjno-szkoleniowe Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, która stawia sobie za cel podejmowanie działań na rzecz ocalenia zachowanego dotąd dziedzictwa kulturowego polskich wiosek. Spotkaniu przewodniczył wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński.

Radni uchwalili podatki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji, która odbyła się w minioną środę, radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalili, że w przyszłym roku podatek od nieruchomości będzie się kształtował na następującym poziomie: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni; od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przeżyły wiek. Życzymy im zdrowia

Artykuły : 
Numer wydania: 
Marta Melich i Jadwiga Koprek świętowały setne urodziny

Sto lat jak szybko minęło. Dziś otoczona tyloma gośćmi, zawsze życzliwa ciotka Marta świętuje swoje setne urodziny... - takie słowa w miniony wtorek, 22 października, skierował do jubilatki jej siostrzeniec Ernest z rodziną. Ciepłych życzeń dla Marty Melich było dużo więcej...

Kłopotliwe boisko

Artykuły : 
Numer wydania: 

Szanowna Redakcjo „Strzelca Opolskiego”, czy Państwo się zainteresujecie moją sprawą? - napisał w mailu Czytelnik. - Sprawa jest totalnie absurdalna, bo mamy w niej do czynienia z następującą sekwencją zdarzeń: 1. Łaziska ubiegały się o siatkówkę plażową od dłuższego czasu i oczywiście zawsze to samo uzasadnienie: brak kasy. A tu nagle w Jemielnicy powstaje nowa siatkówka plażowa. 2. W Jemielnicy do tej pory stała siatkówka. Dlaczego jej nie zmodernizowali tylko Łaziskom dali tą (swoją starą), a oni nową kupili? Dokładnie w miejscu starej powstała nowa. 3. Łaziska tę starą siatkówkę od Jemielnicy same muszą postawić, w czynie społecznym, a w Jemielnicy firma buduje. [...]

Orlik otwarty za krótko!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czytelnik z Jemielnicy (na jego prośbę nie ujawniamy imienia i nazwiska) napisał do redakcji list w następującej sprawie - cytujemy:

„Chodzi o godziny otwarcia Orlika w Jemielnicy. Są wakacje, gmina Jemielnica nie jest jakąś metropolią rozrywki, jedną z nielicznych rozrywek są boiska na Orliku, które oficjalnie są czynne tylko od 15 do 20. Wydaje mi się, że powinny być przynajmniej w czasie wakacji otwarte znacznie dłużej, bo zainteresowanie grą na Orliku jest bardzo duże, czasami nie ma nawet gdzie roweru postawić.

Strony