Zmiany w śmieciach

Zmiany w śmieciach

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni musieli dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jemielnica do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z tym na ostatniej sesji, 28 września, przyjęli nową wersję regulaminu.

Główne zmiany dotyczą zasad selektywnego zbierania odpadów.

Papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, trzeba będzie gromadzić w pojemniku lub worku koloru niebieskiego, oznaczonego napisem „Papier”.

Metale, w tym opakowania z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowania z takich tworzyw oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zamieszczać w pojemniku lub worku koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Odpady ze szkła - w pojemniku lub worku koloru zielonego z napisem „Szkło”.

Odpady ulegające biodegradacji - w pojemniku lub worku koloru brązowego z napisem „Bio”.

Bez zmian pozostają odpady zmieszane (wrzucane do pojemnika lub worka czarnego) oraz popiół (w pojemniku metalowym).

Mieszkańcy będą mogli stosować pojemniki do gromadzenia odpadów w innej kolorystyce niż podana, pod warunkiem, że czytelnie i jednoznacznie oznaczą taki pojemnik. Jednak po 30 czerwca 2021 roku wszyscy obowiązkowo będą musieli zastosować się do nowego prawa.

Nie zmieni się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, popiołu, odpadów ze szkła, metali i tworzyw sztucznych w tym odpadów opakowaniowych wielomateriałowych. Odpady biodegradowalne będą zbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Częstotliwość odbioru papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury nie została jeszcze ustalona – mówi wicewójt Piotr Pyka. - Decyzję w tej sprawie musimy podjąć przed sporządzeniem specyfikacji na realizację zamówienia odbioru i zagospodarowania odpadów w 2018 r. W regulaminie widnieje zapis „nie rzadziej niż raz na dwa miesiące”. Zgodnie z nim możemy te odpady odbierać co miesiąc, tak jak odpady szklane i dotychczasowe surowcowe, albo co dwa miesiące. Ponieważ odpady z papieru i tektury mogą być gromadzone przez dłuższy czas, na początek rozsądek nakazuje, aby ten odbiór odbywał się raz na dwa miesiące. Nad częstotliwością odbioru tych odpadów będziemy się jeszcze zastanawiali – dodaje.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nowe odkrycie w kościele
Portal już gotowy
Z serdecznościami
Pomoc chorym
Na ratunek Ciskowi

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 3 Październik, 2017 - 13:54

Czy Pan Wójt Gminy Jemielnica Marcin Wycisło ma ludzi spoza jemielnicy w głębokim poważaniu?

Kilka miesięcu temu "dzięki" Wójtowi Wycisło, gmina najadła się wstydu jeśli chodzi o reprezentację. A mianowicie tworzy się nowa historia, w Gminie Jemielnica ląduje helikopter z Prezydentem Rzczypospolitej Polskiej. No śmieszne ale Pana Prezydenta bezpośrednio po wejściu z helikoptera wita prezes miejscowego klubu sportowego Pan Strychacz. Gdzie gospodarz gminy? No śmieszne, ale Wójta Wycisły nie ma. 

No ale co tam nie wnikajmy w szczególy może Pan Wójt Wycisło ma poprostu Prezydeta na takim samym poziomie co Redakcję Strzelca Opolskiego? Do Strzelec przyjezdża piosenkarka Doda i jest na okładce Strzelca Opolskiego, a Prezydent no niestety ale się dostał. 

Co pokkazują ostatnie wydarzenia

Uroczystości na Polanie Hubertus gdzie jest Wójt Wysisło - nie ma no poprostu nie ma. Jedynym usprawiedliwieniem jest wizyta u prezesa strzeleckich wodociągów, aby przestali już nas tak doić. 

Zebrania w sołectwach - Proszę niech Pan Wójt Wycisło pochwali się wszytkim na ilu zebraniach był? Czy to oznacza, że Pan Wójt Wycisło ma sprawy sołeckie i problemy ludzi w glebokim poważaniu? Zebrania odbywają się raz na jakiś czas więc tu Pana nic nie usprawiedliwa aby na nich nie byc. Przed wyborami umiecie skakać koło ludzi a teraz to już nawet na zebranie Pan nie umie przyjechać. Wstyd!!!

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 3 Październik, 2017 - 16:11

Wizyta Prezydenta (2016)

Prezydent Andzej Duda łamie konstytucję i pomaga PiS-owi wprowadzić dyktaturę. PiS wprowadza nas na nowo do PRL-u. Pamiętacie jak kiedyś było? Jak ktoś chciał wyjechać do Niemiec, to musiał oddać swój dom państwu polskiemu tego chcecie? Czy to jest normalne?

Bardzo dobrze, że wójt Wycisło nie spotkał się z prezydentem łamiącymi prawo. Działania prezydenta kwalifikują się pod Trybunał Stanu i więzienie!

Jemielnicka historia (1933-1945)

Przed wojną na słynne polowania na muflony i daniele pod Zawadzkie przyjeżdżał wielokrotnie Hermann Göring, nazistowski dowódca sił powietrznych Rzeszy Niemieckiej. Wtedy jemielniccy włodarze zasuwali w podskokach na spotkanie z nazistowską śmietanką, w służalczej, wręcz w czołobitnej i wiernopoddańczej postawie. Tak samo było, jak na Górę Św. Anny miał przyjechać Adolf Hitler. To ówcześni okoliczni wójtowie, w tym nasz, z nadgorliwości wychodził z siebie . 

Gdybyś wtedy żył, to byś też nadawał na wójta...Zapewne mówiłbyś w analogii do dzisiejszej twej wypowiedzi: ".....Kanclerza Hitlera trzeba godnie przyjąć!" Zapewne przytaczałbyś przykład gminy Szczedrzyk koło Ozimka, która to w swej lizusowskiej postawie wobec dyktatora zmieniła nazwę swej miejscowości na Hitlersee! Jezioro Turawskie też tak nazwali.

Moja ocena wójta Wycisło (2017):

Wójt gminy Jemielnica to bardzo dobry gospodarz, który wie, że odpowiada za swoje czyny i czuje respekt przed Bogiem i Historią.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 3 Październik, 2017 - 18:47

Od samego początku uczestniczę w mszach polowych jakie każdego roku, pod koniec września, odbywają się na polanie Hubertus niedaleko wsi Barut. Z przykrością jednak stwierdzam, że ta podniosła uroczystość religijna, poświęcona pamięci bestialsko pomordowanych młodych ludzi, nabiera ostatnio wyraźnego kontekstu politycznego, gloryfikującego dokonania obecnej "przewodniej siły narodu". Wyraźnie dało się to odczuć w wystąpieniu wojewody opolskiego w tym roku oraz wojewodów opolskiego i śląskiego w roku ubiegłym. Niestety, akcenty polityczne można było także zauważyć w homilii kapłana przewodniczącego ostatniej mszy na Hubertusie. Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że jeżeli tę panegiryczno-martyrologiczną formułę uroczystości ustalać będą wyłącznie gorliwi wyznawcy tzw. dobrej zmiany to tacy ludzie jak ja przestaną się pojawiać, pod koniec września, na tej leśnej polanie. Ponadto godzi się przypomnieć, że o wyzwolenie naszego kraju walczyło więcej formacji aniżeli tylko te wymienione w apelu poległych. Czy w 1. i 2. Armii Wojska Polskiego walczyli sami komuniści? Z tego co wiem większość ich żołnierzy to byli zesłańcy - łagiernicy pochodzący ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej a później także część żołnierzy Armii Krajowej. Ideologia komunistyczna była im obca. Dlaczego o nich ostatnio zapominamy? Dlaczego wartościujemy przelaną polską krew? Może wójt gminy Jemielnica myśli podobnie jak ja? Ma do tego zresztą pełne prawo. Może nie było go z innych przyczyn więc nie oceniajmy go, pod tym względem, zbyt pochopnie.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 3 Październik, 2017 - 19:08

Wojewoda opolski to jest funkcjonariusz partyjny, lizus pisowski, owładnięty prymitywnym polskim nacjonalizmem.

W TVP Opole były programy w języki niemieckim dla mniejszości na terenie Opolszczyzny. My obywatele polscy, posługujący się językiem Niemckim w domu,  mamy do tego prawo gwarantowane, gearatnowane nam przez konstytucję i ustawę o mniejszościach. To teoria. W praktyce wojewoda opolski skrócił czas antenowy o polowe i nie finansuje programu, w konsekwencji czego niemiecki MSZ wyłożył pieniądze. PiS i pisowski wierny funkcjonariusz wojewoda opolski dyskryminują obywateli o pochodzeniu niemieckim. Kto będzie następny? Żydzi, geje, zielonoświątkowcy? 

Portret użytkownika orio
Wysłane przez orio (niezweryfikowany) w 4 Październik, 2017 - 11:36

Ciekawe kto to tam został wybrany w ostatnim konkursie do pracy o nazwisku Pyka, oby to tylko zbierzność nazwisk, a nie potomek

Odpowiedz