fbpx Żeby nie było powodzi... | Strzelec Opolski

Żeby nie było powodzi...

Żeby nie było powodzi...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dobre wieści nadeszły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Otóż, rada nadzorcza Funduszu zatwierdziła środki na odbudowę i modernizację rzek płynących przez Opolszczyznę. Wśród nich znajduje się Jordan - odcinek między Ujazdem a Starym Ujazdem, o długości 1,1 km. Prócz Jordanu wyregulowane zostaną także: rzeka Średnica w gminie Paczków oraz ciek Graniczny w gminie Lubrza. WFOŚiGW przeznaczy na całe zadanie 2 242 100 zł.

- To kontynuacja realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zadań Województwa Opolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji podstawowych - poinformowała Katarzyna Smoter z WFOŚiGW.

Łączna długość wytypowanych do modernizacji rzek wynosi ok. 4,4 km. Koryta tych cieków zostaną udrożnione i zabezpieczone, dzięki czemu swobodniej będzie nimi przepływać woda. To z kolei przełoży się na poprawę warunków ekologicznych w obrębie wyznaczonych odcinków. Inwestycja ma jednak głównie ochronić przed powodzią i lokalnymi podtopieniami tereny rolnicze oraz zabudowania na obszarze w sumie 158 ha, który zasiedla 3 665 mieszkańców.

- Termin zakończenia realizacji zadania przypada na 31 grudnia 2014 r. - informuje Smoter.

JK

Odpowiedz