fbpx Zapłacimy za deszczówkę | Strzelec Opolski

Zapłacimy za deszczówkę

Zapłacimy za deszczówkę

Artykuły : 
Numer wydania: 

To nowa opłata - wynikająca z Prawa wodnego, które weszło w życie 1 stycznia tego roku. Zgodnie z jego zapisami, gminy są zobowiązane naliczać opłatę z tytułu „zmniejszenia naturalnej retencji terenowej” (tj. zmniejszenia możliwości magazynowania wody w gruncie). Potocznie mówi się, że jest to opłata za deszczówkę.

 

Opłatę będą musieli wnosić wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Strzelce, których:

 

- powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m2,

 

- powierzchnia zabudowy na nieruchomości wynosi powyżej 70% (zabudowania wraz z powierzchnią dachu, magazyny z powierzchnią dachu, parkingi, chodniki i inne wchodzące w skład nieruchomości),

 

- powierzchnia biologicznie czynna (tj. pokryta roślinnością lub wodami) na nieruchomości wynosi poniżej 30%,

 

- wody opadowe nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

 

Mieszkańcy o opłacie za deszczówkę informowani są podczas trwających zebrań wiejskich. Informacje przekazują też pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Referatem Rolnictwa. Opłata naliczona będzie do końca marca za 2018 rok. Wnosić ją należy co kwartał.

 

Dodajmy, że z opłaty za deszczówkę gmina zachowa tylko 10% kwot wniesionych przez mieszkańców. 90% przekaże Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - organowi utworzonemu z początkiem tego roku. Ponadto gmina też będzie płacić za deszczówkę z obrębu własnych nieruchomości.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zasadź własne drzewo
Biskup w Kalinowicach
Uśmiech na start
Kto zagra na Dniach Ziemi?
Powstanie teatr
Termomodernizacja w toku
Wykład bez tajemnic
Pozbądź się azbestu