Zabytki zostaną uratowane

Zabytki zostaną uratowane

Artykuły : 
Numer wydania: 

Charakterystycznymi a zarazem zabytkowymi punktami w Strzelcach są stary drewniany kościółek św. Barbary, pochodzący z XVI wieku, znajdujący się na cmentarzu parafialnym, oraz strzelecka baszta przy kościele św. Wawrzyńca. Oba te zabytki wymagają natychmiastowego remontu. Fundamenty kościółka osiadają i pękają, a belki są spróchniałe. W złym stanie jest również dach kościółka - w wyniku tego wszystkiego budowla sakralna się przychyla.

Niestety koszty remontu są ogromne, w związku z tym parafia św. Wawrzyńca wspólnie z gminą Strzelce Opolskie postanowiły, że będą ubiegać się o środki z unijne. Pod koniec ubiegłego roku parafia złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na ogólnej liście sklasyfikowano 35 beneficjentów, strzelecki projekt znalazł się na czternastym miejscu, a dofinansowanie przyznane zostało dla 13 projektów.

Parafia zgłosiła protest dotyczący oceny projektu. 11 września tego roku została poinformowana o pozytywnym rozpatrzeniu protestu, a urząd marszałkowski przyznał, że ocena merytoryczna wniosku została przeprowadzona nieprawidłowo. Ostatecznie parafia trafiła na 11. pozycję listy i tym samym otrzyma dofinansowanie.

W ramach inwestycji ujętej w projekcie zostanie wyremontowany kościół św. Barbary wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, odbędzie się remont zabytkowej baszty wraz z kaplicą, zabytkowym murem i lapidarium znajdującym się na placu kościelnym. W baszcie ma powstać punkt informacji turystycznej.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 830 530 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85% - tj. 1 555 950,05 zł. Brakujące środki parafia musi pokryć we własnym zakresie. Jeszcze w roku ubiegłym proboszcz ks. Rudolf Nieszwiec poprosił parafian o wsparcie. Mieszkańcy zapowiedzieli, że wesprą inicjatywę.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Życzymy, życzymy...
Goście na sesji i skargi na burmistrza