Wyraź swoją opinię

Wyraź swoją opinię

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie do końca listopada będą mogli wyrazić swoje zdanie w sprawie zmian, jakie zaszły w ostatnich trzech latach na terenie gminy.

 

- W Strzelcach Opolskich wdrożono strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020 i corocznie przeprowadzany jest jej monitoring. Następnie raport ewaluacyjny jest podawany do publicznej wiadomości - w tym przypadku zostanie on podany w grudniu. Porównamy założone cele z efektem wprowadzonych działań, badając odczucia mieszkańców - mówi Małgorzata Kornaga z urzędu miejskiego.

 

Za pomocą ankiety urząd zbierze informacje o jakości życia, potrzebach i problemach. Odpowiedzi mieszkańców pozwolą samorządowi na opracowanie propozycji niezbędnych zmian w zakresie celów i kierunków rozwoju gminy Strzelce Opolskie. Ankieta jest anonimowa i składa się z 15 pytań dotyczących m.in. wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej, rozwoju gminnego systemu edukacji, sportu i rekreacji w gminie, rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.

 

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Uczą się za pomocą Ozobotów
Rywalizacja i przyjaźnie na lata
Z serdecznościami
Tęcza odnowiona

Odpowiedz