fbpx Wybory powszechne na sołtysa? | Strzelec Opolski

Wybory powszechne na sołtysa?

Wybory powszechne na sołtysa?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas sesji 31 grudnia radni miejscy uchwalili statuty dla poszczególnych sołectw, łącznie było ich 27. Wcześniej od 17 do 21 grudnia odbyły się konsultacje. W skład przeprowadzającej je komisji weszli Maria Feliniak (przewodnicząca), Jacek Kusidło i Sylwia Wieczorek (członkowie). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne uwagi odnośnie projektów statutów, a w spotkaniach uczestniczyło 9 osób, w tym 6 sołtysów.

 

Jedno z pytań, które się pojawiło podczas rozmów, dotyczyło kompetencji rady sołeckiej i zastępowalności sołtysa. Komisja wyjaśniła, że rada sołecka jedynie wpiera działalność sołtysa, a przewodniczący rady nie może formalnie zastępować sołtysa.

 

Mieszkańcy proponowali, żeby zmienić zasady wyborów sołtysa podczas zebrania wiejskiego, na takie jak obowiązują w wyborach powszechnych. W protokole zbiorczym z konsultacji można przeczytać jednak, że „w gminie Strzelce Opolskie zebranie wyborcze, mając uroczystą formę i charakter, jest znacznie lepiej postrzegane przez mieszkańców (...) mieszkańcy sołectw biorą udział w głosowaniu na sołtysa oraz członków rady sołeckiej po wysłuchaniu złożonego przez nich sprawozdania. Ponadto przeprowadzenie wyborów powszechnych generowałoby dodatkowe koszty administracyjne, przy braku gwarancji zwiększonej frekwencji niż podczas zebrania wiejskiego”. Zaproponowane uwagi nie zostały wprowadzone w projekty statutów.

 

14 dni po ich publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, burmistrz podejmie zarządzenie w sprawie terminów zebrań wiejskich. Planowane jest, że będą one odbywać się od około 25 stycznia do 25 kwietnia.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Tego nie zrobili w 2018
Pudełka pełne pomocy
Nareszcie pojawiły się nagrania
Zabytek z nowym dachem
Parkują na dwóch miejscach

Odpowiedz