fbpx Wybierali sołtysów i rady sołeckie | Strzelec Opolski

Wybierali sołtysów i rady sołeckie

Wybierali sołtysów i rady sołeckie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czarnocin i Kadłubiec od kilku lat nie miały sołtysów i rad sołeckich, co w związku z wprowadzonym w gminie Leśnica od stycznia 2018 roku „ministerialnym” funduszem sołeckim narażało te miejscowości na brak możliwości skorzystania z tegoż funduszu.

Aby temu zaradzić, radni podjęli uchwałę w sprawie zwołania zebrań wiejskich mających na celu wybranie nowych włodarzy tych miejscowości.

Sześć lat temu w gminie Leśnica wprowadzono fundusz sołecki.

- Nie zdecydowaliśmy się wtedy na rządowy wariant funduszu sołeckiego, bo miał on sztywne ramy, które bardzo ograniczały sposób wydatkowania środków - tłumaczy burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. - Nasz fundusz sołecki był bardziej elastyczny i przystępniejszy. Obecnie jesteśmy jedną z kilku gmin w województwie opolskim, które jeszcze nie korzystają z ministerialnego funduszu sołeckiego. Podjęliśmy decyzję, że od 2018 roku zaczniemy z niego korzystać.

Spotkania w sprawie wyborów odbyły się 10 lipca. Burmistrz zapewniał mieszkańców Czarnocina i Kadłubca, że przyszli sołtysi i rady sołeckie mogą liczyć na pomoc urzędu miejskiego. Tłumaczył też, jak ważne dla tych miejscowości jest posiadanie swoich włodarzy.

- Do życia bez sołtysa można się przyzwyczaić, ale zmieniły nam się realia prawne - mówił burmistrz. - Jeśli nie uda nam się wyłonić nowych sołtysów i rad sołeckich, to niestety pieniądze przewidziane w budżecie na te dwa sołectwa po prostu przepadną. Jeśli chodzi o Czarnocin jest to ok. 10 tys. zł, a na Kadłubiec miałaby przypaść kwota 16 tys. zł, aby miejscowości mogły skorzystać z funduszu sołeckiego, muszą mieć swojego sołtysa i radę sołecką.

W zebraniu w Czarnocinie udział wzięło czternaście osób. Wybrano komisję skrutacyjną. Było też kilku chętnych na członków rady sołeckiej, jednak nie udało się wyłonić sołtysa. Osoby proponowane przez mieszkańców odmawiały pełnienia funkcji. W tej sytuacji burmistrz ogłosił przerwę w zebraniu, aby dać mieszkańcom czas do namysłu. Nie wiadomo, kiedy zostanie ono wznowione.

Nowego sołtysa udało się wybrać mieszkańcom Kadłubca, został nim Sebastian Polewka, który uzyskał 100% głosów od mieszkańców obecnych na zebraniu (w sumie 18). W skład rady sołeckiej weszli: Wiktor Lisok, Krzysztof Pospieschczyk, Rafał Myczewski, Eryk Bula i Marek Paterok.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nowa dyrektor
Szykują dwa projekty
Główne obchody coraz bliżej

Odpowiedz