Wszystkie szkoły w jednym zespole

Wszystkie szkoły w jednym zespole

Artykuły : 
Numer wydania: 

Opolski kurator oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę intencyjną rady gminy Izbicko, podjętą na sesji 8 lutego, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Kurator nie wymaga rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko, choć wskazuje, że powstał on z naruszeniem prawa: „ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która jednoznacznie stanowi, że organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół”. Tymczasem w gminie w skład zespołu wchodzą szkoły tego samego typu (3 podstawówki) oraz przedszkola i gimnazjum. Kurator potraktował to jako sytuację „zastaną”.

Opiniując projekt dostosowania sieci szkół do nowych wytycznych, wskazał, że uczniowie szkoły podstawowej w Otmicach muszą mieć zapewnione warunki realizacji obowiązku szkolnego i nauki w ośmioklasowej szkole.

Przypomnijmy, że w uchwale intencyjnej rada gminy Izbicko określiła granice obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku (do momentu wygaszenia gimnazjum). Z uzasadnienia do uchwały wynikało, że gmina zamierza dowozić uczniów klas VII i VII z Otmic do szkoły w Izbicku, a rodzice tych uczniów wyrazili na to zgodę. Powodem zaproponowanego rozwiązania jest brak miejsca w otmickiej placówce. Kurator w swojej opinii podkreślił, że nowe prawo oświatowe nie przewiduje tworzenia szkół o niepełnej strukturze organizacyjnej czy też filialnych i propozycja radnych nie może obniżać stopnia organizacyjnego tej szkoły.

bea

Co po gimnazjum?
Co stanie się z budynkiem izbickiego gimnazjum po wygaszeniu, czyli w 2019 roku?
- Zastanawiamy się nad tym. Być może w jednym z budynków (albo w obecnej podstawówce, albo w obecnym gimnazjum) utworzymy duże przedszkole. Musimy to przeanalizować, sprawdzić zapotrzebowanie i koszty - mówi wójt Brygida Pytel.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jest już nasza!
Trudna rekrutacja
Będzie plan
Idziemy za Tobą...
Pierś do przodu!
Ślązak opowie o Ślązakach
Sadzili orzechy