fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego ósmego października w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

 

Co w oświacie?

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 podała kierownik gminnego zarządu oświaty Agnieszka Nowak. Poinformowała ona m.in. o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.

 

- W szkole muzycznej mieliśmy 142 uczniów, w ostatnim roczniku gimnazjum 65 uczniów, w trzech szkołach podstawowych 522, a we wszystkich przedszkolach, łącznie z oddziałami zamiejscowymi - 211 dzieci - wymieniała kierownik. - W pełnym wymiarze godzin pracuje 78 nauczycieli i 49 w niepełnym wymiarze godzin. Najwięcej mamy nauczycieli dyplomowanych - 54, 13 mianowanych, 10 kontraktowych, jeden nauczyciel jest stażystą. W ubiegłym roku nie dopłacaliśmy do średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym roku, według symulacji, będziemy na granicy, ale raczej też nie będziemy musieli tych dopłat dokonywać - informowała Agnieszka Nowak.

 

Zmiany w finansach

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

- Największa zmiana to zmniejszenie dochodów o 2 mln 600 tys. zł na rok 2019 - informował burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Planowaliśmy uzyskanie dofinansowania właśnie w takiej kwocie z urzędu marszałkowskiego na zrealizowany remont basenu, jednak dostaliśmy informację, że prawdopodobnie w tym roku ta dotacja nie wpłynie, ponieważ nie wyrobią się ze sprawami papierkowymi. W związku z tym, chcąc urealnić dochody gminy, ten dochód jest wycięty i zostanie zaplanowany na rok przyszły, ale w miejsce tego, aby ten budżet zrównoważyć, zaplanowane jest wzięcie pożyczki długoterminowej w takiej samej wysokości z rozłożeniem na lata 2019-2023. Poszukiwać będziemy najkorzystniejszej oferty kredytu w formie przetargu.

 

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

 

- Zwiększamy też dochody o kwotę 201 tys. zł, jest to zwiększona subwencja oświatowa, którą uzyskaliśmy w ostatnim miesiącu, z przeznaczeniem na zwiększone wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2019 roku – mówił burmistrz. – Zwiększamy o 10 tys. zł zadanie „Utrzymanie jednostek OSP”. Cała kwota przeznaczona zostanie na wykonanie malowania i tapetowania we wnętrzu OSP Leśnica. Kończy się tam remont dachu i wymiana okien, pierwotnie nie był planowany remont sali na pierwszym piętrze, jednak przy wymianie okien doszło do pewnych uszkodzeń i trzeba to pomieszczenie na nowo odmalować i wytapetować - wyjaśniał. - Zwiększamy zadanie „Remonty i bieżące utrzymanie obiektów przestrzeni komunalnej na terenie gminy Leśnica” o kwotę 12 tys. zł. Te pieniądze będą przeznaczone na zakup donic, które zostaną ustawione na rynku na Górze Św. Anny pomiędzy pasem drogowym a słupkami oświetleniowymi, tak aby uniemożliwić w tym miejscu parkowanie samochodów. Zwiększamy o 12 tys. zł dofinansowanie do wymiany starych pieców na nowsze. Jest to związane z jeszcze trzema wnioskami, które wpłynęły od naszych mieszkańców. Zmniejszamy do zera zadanie „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Wolności w Górze Św. Anny”, ponieważ nie ma tam fizycznej możliwości, aby takie odwodnienie wykonać. W związku z tym to zadanie nie będzie realizowane. Zmniejszamy zadanie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Kadłubcu” o 15 tys. zł. To zadanie jest wykonane, a te 15 tys. zł to rezerwa, która została. Zwiększamy o 30 tys. zł zadanie „Bieżące utrzymanie dróg”, o 5 tys. zł na komunikację edukacyjną, czyli nasze gimbusy w ramach związku „Jedź z nami”. Pojawia się także nowe zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zalesiu Śl. – III etap”. Kwota 10 tys. zł przeznaczona zostanie na aktualizację dokumentacji - wymieniał Jastrzembski.

 

Przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń poinformował podczas sesji, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała pozytywną opinię na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za I półrocze 2019 roku. Wyniki wszystkich analiz oświadczeń majątkowych za rok 2018 także były bez zarzutu.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Biblioteka znowu czynna
W Leśnicy będzie żłobek!
Zrób swój lampion
Zapraszamy na Święto Marcina
Bal Wszystkich Świętych

Odpowiedz