fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego szóstego lutego w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

 

Wybiorą nowego sołtysa

 

- Na ostatnim zebraniu wiejskim w Łąkach Kozielskich sołtys Bernard Smandzich zrezygnował z funkcji – poinformował burmistrz Łukasz Jastrzembski. – Rezygnacja została przez mieszkańców zgromadzonych na zebraniu przyjęta, w związku z tym jest skuteczna. Aby przeprowadzić wybory nowego sołtysa niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego. Zebranie odbędzie się 9 marca o godz. 18.00 w klubie wiejskim w Łąkach Kozielskich.

 

Dodatkowy przystanek

 

- Na terenie gminy Leśnica obowiązuje uchwała z 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśnica, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – mówił na sesji Marian Gorgosch, kierownik referatu infrastruktury w urzędzie miejskim w Leśnicy. – Dotychczas było sześć przystanków, które należały do gminy Leśnica. W nowej uchwale pojawia się siódmy przystanek należący do gminy na ulicy Kościuszki (Leśnica 2). Po to, aby autobusy, jadące w kierunku Kozielskiej, mogły zatrzymywać się również po prawej stronie. Jest to również uwzględnione w rozkładach jazdy, które są obecnie modyfikowane przez PKS.

 

Program opieki nad zwierzętami

 

- Jak co roku przedstawiam projekt uchwały w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśnica – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. – Projekt jest podobny do tych z lat wcześniejszych. Jego głównymi celami, które są zbieżne z zadaniami określonymi w ustawie, jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja lub kastracja, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej. Te zadania realizujemy z kilkoma podmiotami: schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu, Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Leśnicy oraz weterynarzem ze Zdzieszowic. Na ten cel w budżecie gminy mamy zabezpieczoną kwotę 25 tys. zł. W poprzednich latach ta kwota była wystarczająca.

 

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

 

Sprawozdanie burmistrza

 

- Gmina Leśnica i urząd marszałkowski podpisały umowę na dofinansowanie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy - poinformował radnych burmistrz. - W remizie OSP w Raszowej szykujemy się do montowania okien, drzwi i bram garażowych. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na przebudowę klubu wiejskiego w Krasowej. Będzie to inwestycja dwuletnia. W tym roku chcemy zrealizować stan surowy i mamy na to kwotę 350 tys. zł. W przyszłym roku także przeznaczymy 350 tys. zł, żeby inwestycję zakończyć. Mamy już gotowy wniosek na termomodernizację przedszkola w Raszowej. Obecnie mamy dwie grupy, jest możliwość, aby powstała trzecia. Podpisano umowę na wykonanie remontu wieży w OSP Zalesie Śl., który obejmować będzie wzmocnienie dachu, uzupełnienie drewnianego stropu wieży oraz remont jej wnętrza - wymieniał burmistrz i zapoznał radnych z najbliższymi planami. - 15 stycznia został przekazany plac pod budowę kanalizacji w Zalesiu Śl. Podpisano umowę z firmą Domax na remont drogi gminnej w Popicach. Otrzymaliśmy 50% dofinansowania. Jest rozstrzygnięty przetarg i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację drugiego i ostatniego etapu remontu drogi transportu rolnego między Wysoką a Niwkami. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na dwa zadania związane z ukształtowaniem przestrzeni publicznej: w Łąkach Kozielskich - plac naprzeciw klubu wiejskiego (160 tys. zł) oraz w Kadłubcu - plac w okolicach kapliczki i zbiornika na wodę (260 tys. zł). Przygotowywane są projekty przebudowy kompleksu przy Placu Marka w Leśnicy. Przygotowujemy dokumentację techniczną remontu naszych budynków gminnych oraz przebudowę chodnika przy tym budynku. Mamy również podpisaną umowę na wykonanie parkingu przy przedszkolu w Raszowej, po tej samej stronie co przedszkole. Została podpisana umowa z firmą, która będzie przygotowywała dokumentację remontu drogi Raszowa - Kuszówka na przedłużeniu ulicy Szkolnej.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Usuń azbest!
XXI wiek i nie ma asfaltu!
Pożar komina i kontenera

Komentarze

Odpowiedz