Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

26 czerwca w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Absolutorium dla burmistrza

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym gminy Leśnica za rok 2016, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu absolutorium za rok 2016.

- Jesteśmy w połowie roku 2017, a formalnie rozliczamy rok 2016 - mówi burmistrz. - Wielkie podziękowania za udzielone absolutorium. To absolutorium to zasługa współpracy organu wykonawczego urzędu z samymi radnymi, która w latach poprzednich oraz ubiegłym bardzo dobrze się układała. Radni reagowali na nasze prośby, propozycje zmian w budżecie przygotowywanych uchwał. Po stronie wykonawczej wielkie podziękowania dla mojego zastępcy pana Iwanowskiego, pani sekretarz gminy, pani skarbnik, wszystkich kierowników oraz pracowników urzędu, ale również sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Myślę, że współpraca nadal będzie dobrze się układała.

Będą wybierać nowych sołtysów i rady sołeckie

- Miejscowości Czarnocin i Kadłubiec od kilku lat nie mają sołtysów i rad sołeckich, co w związku z wprowadzonym w gminie Leśnica od stycznia 2018 roku „ministerialnym” funduszem sołeckim prowadzi do sytuacji braku możliwości skorzystania z tych pieniędzy przez te dwa sołectwa - mówi burmistrz. - Aby temu zaradzić, radni podjęli uchwałę w sprawie zwołania zebrań wiejskich mających na celu wybranie nowych włodarzy tych miejscowości. Spotkania odbędą się 10 lipca: o godz. 18.00 w klubie wiejskim w Czarnocinie, a o godz. 19.30 w klubie wiejskim w Kadłubcu.

Sprawozdanie burmistrza

- Jeśli chodzi o kąpielisko miejskie w Leśnicy, to co dwa tygodnie odbywają się spotkania z inżynierami poszczególnych branż - mówi burmistrz. - Szczegóły, jak system ogrzewania budynku, technologia wody, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, wyposażenie obiektu, są właściwie już na finiszu i zostają wprowadzane ostatnie poprawki przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli chodzi o remont budynku przy Pl. Narutowicza 27 (ośrodek zdrowia), to ta inwestycja jest już prawie zakończona. Wykonano remont dachu i elewacji, odmalowano barierki na balkonie, pojawiły się nowe drzwi oraz wymieniane będą dolne odcinki rynien. Budynek przy ul. Góry Św. Anny 2 obstawiony jest już rusztowaniami. Tam również przeprowadzony zostanie remont elewacji, dachu i drzwi. Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza remonty instalacji wewnętrznych przede wszystkim antenowych i telefonicznych, żeby po elewacji nie pałętały się kable i żeby na elewacjach frontowych nie wisiały anteny. Mamy także wyłonioną firmę, która remontować będzie budynek na Pl. Narutowicza, gdzie mieścił się sklep obuwniczy. Ten budynek jest nasz na zasadzie współwłasności. Gmina ma 75% własności, a pozostałe 25% ma właściciel ze Strzelec Opolskich, ale udało nam się porozumieć i wspólnie przeprowadzimy remont tego budynku.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Udana wycieczka
Sołtys chwali społeczników
Indianie w Dolnej
Rodzinnie w Krasowej

Odpowiedz