Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

23 stycznia w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Wsparcie dla nauczycieli

Radni podjęli uchwałę o współdziałaniu gminy Leśnica z województwem opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Leśnica.

- Karta nauczyciela zobowiązuje nas do zabezpieczenia środków na doradztwo metodyczne dla nauczycieli - wyjaśniał burmistrz. - W naszej gminie jest to 1% wydatków związanych z wynagrodzeniami dla nauczycieli. Jest to kwota ok. 43 tys. zł i 30% z tych 43 tys. zł (ok. 13 151 zł) co roku przeznaczamy na współpracę między gminą Leśnica a województwem opolskim, a dokładniej Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które już od wielu lat realizuje wsparcie metodyczne dla nauczycieli. Aby w 2017 roku takie wsparcie mogło być realizowane, konieczne jest podjęcie uchwały, na podstawie której podpisana zostanie kolejna umowa.

Nowa ulica w Zalesiu Śl.

- W Zalesiu Śl. przy działce drogowej wybudowane zostały nowe domy, a kolejne mają powstać - mówi burmistrz. - Zakończenie procesu budowlanego wymaga, aby nowym domom nadać kolejne numery. W związku z tym zaistniała potrzeba, aby tę działkę drogową nazwać. Ta nazwa została wypracowana na spotkaniu sołeckim z potencjalnymi mieszkańcami i radą sołecką. Ulica będzie się nazywać „Nowa”. Aby mogła formalnie funkcjonować, niezbędne jest podjęcie uchwały.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Subwencja dla sześciolatków

- W roku 2016 podjęliśmy uchwałę, dzięki której jako gmina mogliśmy pobierać złotówkę za każdą ponadprogramową godzinę za dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Leśnica - mówi burmistrz. - W związku z tym, że w grudniu 2016 roku została zmodyfikowana ustawa o dochodach samorządu terytorialnego oraz że od początku 2017 roku jako gmina będziemy otrzymywali subwencję na dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, nie możemy już pobierać opłaty po 1 zł za każdą nadprogramową godzinę za dzieci 6-letnie. Dlatego konieczna jest zmiana funkcjonującej uchwały. Złotówkową opłatę ponad podstawę programową będziemy pobierali do pięciolatków, a sześciolatki będą dofinansowywane z subwencji.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Burmistrz o sprawach bieżących

- W ostatnim miesiącu bardzo dużym tematem, któremu poświęciliśmy wiele uwagi, było dopieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2022, który dzisiaj uchwaliliście - mówił burmistrz do radnych. - Przygotowujemy się również do remontu poszczególnych budynków komunalnych na leśnickim rynku. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Łąk Kozielskich został pozytywnie zaopiniowany przez komisję urbanistyczną. Dokument ten został rozesłany do zainteresowanych instytucji i mamy nadzieję, że także one pozytywnie go zaopiniują. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Zalesiu Śl. to wniosek został przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, abyśmy mogli znaleźć się na liście zadań, które mogą ubiegać się o pożyczkę. Musimy być przygotowani na różne ewentualności. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego z PROW, także możemy pobrać pożyczkę z WFOŚ, ale będziemy musieli spłacić ją w całości z odsetkami. Gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania z PROW, wtedy również możemy taką pożyczkę dostać, ale istnieje możliwość, że jej część zostanie umorzona. Jesteśmy również po podpisaniu umowy na monitoring środowiskowy nieczynnego wysypiska śmieci w Krasowej.

O innych tematach poruszanych na sesji napiszemy w kolejnym wydaniu SO.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rys historyczny Leśnicy
Jubileusz siostry zakonnej
Dzień Seniora
Zacięty turniej