fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

24 października w sali posiedzeń im. Huberta Kurzała odbyła się sesja rady miejskiej.

Wspólna inwestycja z powiatem

W trakcie przedstawiania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował radnych, że wspólnie z powiatem realizowana będzie likwidacja nieczynnych przejazdów kolejowych.

- Inwestycja ta będzie realizowana w stosunku pół na pół - wyjaśnia burmistrz. - 12 500 zł da powiat i taką samą sumę dołoży gmina Leśnica.

- Uważam, że nie jest to dobry interes, bo przecież jest to droga powiatowa - mówi radny Kazimierz Mierzejewski. - Myślałem, że gmina dołoży tylko np. ¼ kwoty.

- Podczas rozmów z powiatem targały mną te same rozterki - mówi burmistrz. - Jednak udało nam się wygospodarować tę kwotę z naszego budżetu i myślę, że warto zrealizować inwestycję w ramach dobrej współpracy z powiatem.

RIO pozytywnie o budżecie

Podczas sesji przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń poinformował radnych, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Plany inwestycyjne

Trwa tworzenie dokumentacji przebudowy ulicy Bocznej w Górze św. Anny. Jeśli uda nam się ująć tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie, to na pewno będziemy ją realizować. Jesteśmy także w trakcie zmiany dostawcy energii elektrycznej. Udało nam się uzyskać w przetargu niższą kwotę niż dwa lata temu. Dzięki temu będziemy mniej płacić za prąd - wyliczał burmistrz. - Nowy kompleks sportowy oraz stare boisko LZS-u w Leśnicy zostały doposażone w monitoring wizyjny. System nagrywania znajduje się w szkole podstawowej w Leśnicy. Mamy już przygotowaną dokumentację na przebudowę i rozbiórkę klubu wiejskiego w Krasowej. Będziemy się starali pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Czekamy teraz na ogłoszenie naborów w ramach Lokalnej Grupy Działania lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jesteśmy już po procedurze wyłonienia firm, które mają dokonać rozbiórki budynków przy ul. Kozielskiej, Pl. Marka oraz ul. Góry Św. Anny w Leśnicy.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych

- Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu swoim oraz mieszkańców Raszowej za współfinansowanie budowy chodnika w naszej miejscowości (chodnik znajduje się przy drodze powiatowej – przyp. red.) – podkreślała radna Maria Reinert. - Bardzo poprawi to bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

- Również chciałabym podziękować za wykonanie oświetlenia – mówiła radna z Łąk Kozielskich Teresa Kwoczała.

- Uczestniczyłem w otwarciu nowego kompleksu sportowego w Leśnicy i zauważyłem, że przez teren inwestycji przebiega linia wysokiego lub średniego napięcia elektrycznego – zwracał uwagę radny z Leśnicy Piotr Garbacz. – Czy nie przeszkodzi to w trakcie użytkowania?

- Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami, przebieg linii średniego napięcia był brany pod uwagę – wyjaśnia burmistrz.

- Mieszkańcy prosili mnie, żebym przekazał, że na całym odcinku ul. Kozielskiej i Stawowej w Leśnicy brak jest koszów na śmieci – mówi radny Tomasz Sitnik. – Należy je i tam ustawić.

- Jeden kosz jest na Pl. Marka i przy transformatorze koło „Alby” – odpowiadał burmistrz. – Dwa lata temu robiliśmy akcję ustawiania koszy, żeby znajdowały się w odległości ok. 500 metrów od siebie.

- Czy na naszym nowym kompleksie sportowym jest możliwość przebrania się? - pytał radny z Kadłubca Krzysztof Pospieschczyk.

- Od samego początku nie planowaliśmy szatni i toalet na nowym boisku. Zaplecze sanitarne mieści się na boisku LZS Leśnica, które dzisiaj jest w dość kiepskim stanie i na pewno obiekt ten trzeba będzie wyremontować, ale może on docelowo stanowić bazę dla obu boisk. Dodatkowo dla obsługi szkoły warto byłoby na nowym boisku postawić zamykany kontener na sprzęt – odpowiadał burmistrz.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Urodziny, jak wesele!
Pierwsze miesiące sołtysowania

Odpowiedz