fbpx Uporządkują kurhany | Strzelec Opolski

Uporządkują kurhany

Uporządkują kurhany

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1227|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=112]Pracownicy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, pod okiem konserwatorów zabytków uporządkują tereny, na których znajdują się kurhany, których czas powstania datuje się na III–IV wiek naszej ery.
- W lasach na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się kurhany, czyli mogiły w kształcie kopca – mówi Ryszard Miler, nadleśniczy. – W najbliższym czasie uporządkujemy te miejsca, wycinając między innymi suche czy chore drzewa – dodaje.
Na pierwszy ślad cmentarzysk z epoki brązu i żelaza natrafiono już w 1818 roku, kiedy to odkopano gliniane misy z prochami zmarłych. Od tego czasu istnieją dokumenty mówiące o tym, że co pewien czas dokonywano podobnych, na ogół przypadkowych odkryć. Najczęściej cmentarzyska odnajdywano i niestety niszczono podczas wydobywania piasku i eksploatacji kamienia w licznych kamieniołomach. W XIX wieku i na początku XX przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne kurhanów znajdujących się na terenie naszego powiatu.
- Będziemy nadzorować wykonywanie prac porządkowych na tym terenie – wyjaśnia Ewa Matuszczyk, kierowniczka działu archeologicznego Muzeum Śląska Opolskiego. – Te kopce nie są zbyt wysokie, ważne jest, żeby ich nie uszkodzić.
Na cmentarzysku występują prawie wyłącznie pochówki ciałopalne. Zwłoki zmarłych były palone na stosach, resztki, w tym przepalone kości czy elementy metalowe, takie jak bransolety czy sprzączki, były zbierane do naczyń glinianych, które następnie były zakopywane.
- Nie można określić dokładnej daty powstania tych kurhanów – mówi Ewa Matuszczyk. - Opierając się na obecnym stanie wiedzy i badaniach przeprowadzonych tuż przed II wojną światową przez niemieckich archeologów możemy przypuszczać, że powstały one w III–IV wieku naszej ery. Są to czasy kultury przeworskiej. Pod względem odnalezionych cmentarzysk tereny powiatu strzeleckiego są bardzo bogate – poza kurhanami z tego okresu jest również sporo starszych, ze schyłku epoki brązu i żelaza.
pos

Odpowiedz