fbpx Trybunał Konstytucyjny wysypał się na śmieciach! | Strzelec Opolski

Trybunał Konstytucyjny wysypał się na śmieciach!

Trybunał Konstytucyjny wysypał się na śmieciach!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Przetargi do kosza

W Polsce nie będzie obowiązywać prawo przetargu na odbiór odpadów od gminy. Parlament Europejski i Rada Europy podzieliły niedawno argumenty Inowrocławia zawarte w jego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Polski Sejm ma dwa lata na zmianę przepisów.

Przypomnijmy, że Inowrocław domagał się dla gmin i miast prawa zlecenia realizacji własnego zadania publicznego (zgodnie z zasadą „in house”) swoim komunalnym spółkom, takim jak strzelecki PUKIM. Tak funkcjonuje to w innych krajach UE.

Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza, nie uzyskując wsparcia w polskim parlamencie, zwrócił się o pomoc do Unii Europejskiej, a zapisy ustawy śmieciowej, dotyczące przetargów, zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Jego działania poparło ponad tysiąc samorządów z całej Polski. Na mój apel - w naszym powiecie jedynie trzy gminy: Ujazd, Strzelce Opolskie i Jemielnica.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek aż półtora roku. 26 lutego 2014 roku na tajnym (dlaczego tajnym? Nie wiadomo!) posiedzeniu odrzucił postulat Inowrocławia, uznając go za bezzasadny. Powołał się przy tym na dyrektywę unijną w sprawie zamówień publicznych z 2004 roku. Postępowanie zostało umorzone. Zadziwiające! Szanowne gremium Trybunału nie zauważyło, że kilka tygodni wcześniej, 14 stycznia, Parlament Europejski i Rada Europejska uchyliły tę dyrektywę!

W wielu państwach Unii i tak nie ma już od jakiegoś czasu obowiązku przetargowego, a wywóz śmieci, i inne zadania własne gmin np. zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków, oparte są na spółkach komunalnych. W Polsce, w wyniku bezmyślności rządu i parlamentu, zapanował za to przyjazny klimat dla prywatnych monopolistów, którzy stosując dumpingowe ceny wygrali pierwsze przetargi. Moje przewidywania (patrz felieton w SO nr 682) sprawdzają się co do joty. Największy monopolista Remondis, legitymujący się obrotami ponad pięć miliardów euro, już zapowiedział podwyżki opłat od 2015 o blisko 50%. Na przykład w gminie Prószków opłaty wzrosną z 12 do17 zł od osoby miesięcznie, ceny pójdą w górę także w innych gminach Opolszczyzny (patrz NTO z 13 marca 2014 roku).

To, że instytucje unijne dostrzegły wagę problemu, to niewątpliwie sukces prezydenta Brejzy:

- Walka toczyła się nie tylko o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale przede wszystkim o miejsce samorządu terytorialnego w Polsce – zagwarantowanie nam podmiotowości, prawa do decydowania o sposobie realizacji powierzonych zadań, a nie odgórnego ich narzucania - podkreślał w piśmie rozesłanym do samorządów.

Przykład Inowrocławia napawa nadzieją, że da się wygrać z polską urzędniczą głupotą. Trzeba tylko chcieć, a nie bezradnie rozkładać ręce, zasłaniając się bzdurnymi przepisami.

Padł ostatni bastion!

Trybunał Konstytucyjny był dla mnie ostatnim bastionem bezinteresowności, rozsądku, rzetelności i apolityczności w naszym zepsutym do szpiku kości życiu społecznym i politycznym. Niestety, moja wiara legła nie w gruzach, ale, o ironio, na kupie śmieci usypanej przez to poważane grono. TK, umarzając sprawę, wykazał się nieznajomością unijnego prawa (czy faktycznie go nie znał?). Wcześniej nowy minister środowiska zabronił członkom zespołu pracującego nad zmianami w „prawie śmieciowym” podejmowania działań dotyczących wprowadzenia trybu „in house”. Nasuwa się więc pytanie: czyjego interesu strzegą polscy urzędnicy i politycy? Na pewno nie samorządów i obywateli. Panowie, w tej sytuacji może już czas zejść z boiska? Ale najpierw, w tempie ekspresowym, wprowadzić zmiany w ustawie śmieciowej!

Karol Cebula

Komentarze

Portret użytkownika Mariusz2
Wysłane przez Mariusz2 w 23 Marzec, 2014 - 22:48

Przed ustawą śmieciową dwa kubły 240 l płaciłem 54,90 zł teraz 97,03 zł i to jest jej jedyny efekt, podwyżka o 76%. A to jeszcze nie koniec.

"Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę" Antoine de Rivarol)

Odpowiedz