fbpx To jest droga dla pieszych i rowerzystów | Strzelec Opolski

To jest droga dla pieszych i rowerzystów

To jest droga dla pieszych i rowerzystów

Artykuły : 
Numer wydania: 

W związku z remontem mostu w Lichyni wyznaczono objazd drogą polną w naszej miejscowości – mówi mieszkaniec. - Jest tam wyznaczone przejście dla pieszych, droga dla rowerów oraz samochodów do 3,5 tony. Z tej drogi korzystają dzieci dojeżdżające do gimnazjum w Leśnicy oraz mieszkańcy, którzy chcą się dostać do Leśnicy do lekarza lub na zakupy. Nasypano tam trochę kamieni i wszystko było dobrze, dopóki mróz nie puścił. Teraz kamienie wtopiły się w błoto i droga nie nadaje się do użytku ani dla pieszych, ani dla jakichkolwiek pojazdów. Sam wyciągałem już traktorem kilka samochodów, które ugrzęzły na tej drodze. A gdyby coś się wydarzyło, to np. pogotowie czy straż pożarna nie mają szans tamtędy przejechać. Czy powiat lub gmina mogliby jakoś utwardzić tę drogę, żebyśmy mogli z niej korzystać?

 

- Objazd został wyznaczony z powodu przebudowy mostu na drodze powiatowej – wyjaśnia Marian Gorgosch, kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej w Leśnicy. - Objazd ten został uzgodniony przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich. Mieszkańcy sołectw Lichynia i Zalesie Śląskie, znając lokalne drogi, mają możliwość ominięcia objazdu, jadąc przez Czarnocin Granicę (niestety objazd ten ma ok. 2 km wąskiej drogi), a osoby z trochę dalszych okolic mogą ominąć miejsce remontu dłuższym objazdem przez Dolną. Po rozpoczęciu remontu częściowo utwardzona tłuczniem kamiennym została droga transportu rolnego. Zgodnie z tabliczkami umieszczonymi przy tej drodze miała ona służyć pieszym oraz rowerzystom. Niestety stała się „normalnym” objazdem dla samochodów osobowych. W tym czasie przyszły mrozy i nieformalny objazd zdawał egzamin. Jednakże w czasie odwilży ruch samochodowy i brak możliwości odejścia wody roztopowej z drogi poważnie utrudnił przejazd. Wykonawca mostu doraźnie miał udrażniać przejazd na przedmiotowej drodze, jednakże należy pamiętać, że objazd miał służyć tylko pieszym i rowerzystom, a tak nie było - podkreśla urzędnik.

 

- Realizacja inwestycji przebudowy mostu w Lichyni wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu odcinka drogi, na którym zlokalizowany jest obiekt – wyjaśnia wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka. - Rozpoczęcie prac oraz zamknięcie drogi nastąpiło w dniu 19 lutego 2018 r. Umowa z wykonawcą przewiduje wykonanie robót do 9 czerwca 2018 r. W związku z koniecznością wyłączenia z ruchu odcinka ul. Daszyńskiego w Lichyni, został zaprojektowany objazd. Przypominam, że objazd z Zalesia Śląskiego prowadzi drogą wojewódzką 426 przez Olszową do Strzelec Opolskich, a następnie drogą powiatową 1805 O ze Strzelec Opolskich przez Dolną i Porębę do Leśnicy. Na obszarze objętym zmianą organizacji ruchu, dla dróg powiatowych 1412 O Dolna – Olszowa oraz 1439 Zalesie Śląskie – Olszowa (przez Czarnocin), na istniejących ograniczeniach tonażowych zostały wprowadzone wyłączenia: „nie dotyczy autobusów komunikacji publicznej”. W celu umożliwienia pieszym i rowerzystom ominięcia placu budowy, w okolicy mostu w Lichyni, został wyznaczony i oznakowany ciąg komunikacyjny drogami wewnętrznymi gminy Leśnica, żaden ruch samochodów i innych pojazdów nie został tamtędy skierowany. W związku z powyższym zarządca drogi powiatowej nie może przyjąć obowiązku dodatkowego utwardzenia tych dróg - dodaje wicestarosta.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świąteczny kiermasz
Aplikacja dla mieszkańców
Sportowe przedsięwzięcia

Odpowiedz