fbpx Święta Anna od macochy czy od prezydenta? | Strzelec Opolski

Święta Anna od macochy czy od prezydenta?

Święta Anna od macochy czy od prezydenta?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Pięć projektów z Opolszczyzny uzyska dofinansowanie w ramach kontraktu terytorialnego. To Muzeum Polskiej Piosenki, Teatr im. Jana Kochanowskiego, nyska bazylika, katedra w Opolu i Byczyna na renowację zabytkowych murów miasta. Pula środków na zatwierdzone projekty to ponad 61 milionów złotych. Otrzymały one rekomendację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w konkursie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Świetna wiadomość, ale nie dla powiatu strzeleckiego. Powiat strzelecki i gmina Leśnica liczyli na poparcie ministerstwa, zakrojonego na szeroką skalę projektu rewitalizacji Góry św. Anny, który obejmuje poprawę infrastruktury drogowej, remont pomnika Powstańców Śląskich, amfiteatru, który mógłby być wykorzystany na imprezy masowe, budowę nowoczesnego miejsca obsługi pielgrzymów, etc.

Pierwotnie opiewał on na kwotę 40 milionów złotych i miał być umieszczony w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 jako kluczowy. Oznaczało to, że uzyska unijne fundusze bez konkursów. Nasza „Anka” wypadła jednak z tej listy. Projekt okrojono prawie o połowę...

- Przygotowywaliśmy się do walki o pieniądze w ramach środków unijnych. Prowadziliśmy rozmowy z marszałkiem, wojewodą, który jest właścicielem pomnika i amfiteatru. Otrzymywaliśmy różne wskazówki i obietnice... Zaczęliśmy starania o wpisanie naszego projektu do Kontraktu Regionalnego - mówi starosta strzelecki Józef Swaczyna.

- W naszych planach rewitalizacji były obiekty należące do różnych właścicieli. Zgodziliśmy się na poniesienie kosztów związanych z wykonaniem projektu na remont pomnika i amfiteatru oraz wniesienie potrzebnego wkładu własnego (po 1,5 miliona złotych na powiat i gminę!) - choć te obiekty należą do wojewody, przedstawiciela skarbu państwa. Wojewoda namawiał nas na to, obiecując poparcie w ministerstwie... - dodaje Łukasz Jastrzembski, burmistrz Leśnicy.

Dlaczego Góra św. Anny - zwana Perłą Opolszczyzny, ważne miejsce dla historii narodu polskiego, obiekt kultu religijnego, do którego co roku pielgrzymują setki tysięcy wiernych - nie uzyskała rekomendacji do dofinansowania?

Jak się dowidzieliśmy, projekt nie znalazł się na liście ministerstwa, jest za to na liście prezydenta RP. Czy uzyska jego rekomendację? Czekamy niecierpliwie.

Właściciele obiektów na Górze św. Anny muszą jednak przyspieszyć działania i opracować kompletną dokumentację techniczną, która pozwoli na aplikowanie o unijne pieniądze.

Beata Kowalczyk

Odpowiedz