Stypendia za dobre oceny

Stypendia za dobre oceny

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na uroczystej sesji rady miejskiej 22 czerwca wyróżnieni zostali uczniowie z terenu gminy. Stypendium burmistrza przyznano w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej oraz artystycznej.

- Uczniowie wykazali się zaangażowaniem w naukę, sprawnością fizyczną oraz kunsztownymi umiejętnościami. Nie tylko ich zdolności sprawiły, że zostali wyróżnieni, ale bardzo dobre zachowanie, a ponadto reprezentowanie szkoły oraz zdobycie tytułu laureata bądź finalisty na szczeblu co najmniej powiatowym - mówiła Małgorzata Kulesa, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Lista wyróżnionych jest długa. W dziedzinie nauki wyróżnione zostało 7 osób: Anna Michalska, Agata Kocur, Jan Oronowicz, Julia Bednrek, Alicja Wilk z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe oraz Paweł Wiśnia, Zuzanna Ciołczyk ze szkoły podstawowej w Olszowej.

W kategorii sportowej wyróżniono aż 20 osób, są to: Roland Ogaza, Małgorzata Rataj, Natalia Kozioł, Wiktoria Pora, Julia Buchta, Daria Grześkowiak, Paulina Szengart, Alicja Gorgosz, Nikola Tomera, Patrycja Lazar, Julia Kapica, Olivia Jasińska - reprezentanci szkoły w Ujeździe; Daniela Pallus, Aleksandra Izbicka, Dominika Izbicka, Kamila Kalisz, Weronika Lasak, Marlena Greipel, Paulina Greipel, Natalia Stranczik - ze szkoły w Jaryszowie.

Stypendia artystyczne otrzymali: Julia Warzecha, Arnold Kocurek, Barbara Włoszek, Weronika Ogaza, Sebastian Gruszka, Mateusz Paczkowski, Emilia Reichert, Nikola Duda - placówka w Ujeździe; Patrycja Janik, Weronika Koziołek, Wiktoria Potempa, Paulina Lebok, Dominika Koziołek, Paulina Matuszek, Patryk Janota, Marcin Janota, Marlena Woźnica, Jan Daniel - z Olszowej.

Komisja kultury, oświaty i spraw społecznych wnioskowała również o nagrodzenie absolwentów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. W związku z wprowadzaną reformą oświatową, która przekształca szkoły podstawowe z 6-klasowych w 8-klasowe, nie było w tym roku absolwentów szkół podstawowych, zatem wyróżniono absolwentów klasy III Publicznego Gimnazjum: Barbarę Włoszek ze średnią ocen 5,33, Agatę Kocur ze średnią ocen 5,28 i Weronikę Ogazę ze średnią ocen 5,22. Uczennice klasy IIIa gimnazjum w Ujeździe osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce, wyjątkowo wysokie średnie ocen, prezentowały wzorową postawę, są sumienne i aktywnie uczestniczyły zarówno w zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Rozwijają stale swoje zdolności i zainteresowania, stanowią wzór do naśladowania dla koleżanek i kolegów, godnie reprezentowały swoją szkołę.

- Podziękowania należą się również nauczycielom i dyrektorom oraz szkole jako całej instytucji, która pomaga uczniom zabłysnąć na arenie oraz promuje ich sukcesy - podkreśliła dyrektor GZO.

Patrycja Leszczyk

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Noc nad zalewem
Wielkie fajrowanie
Baw się kulturalnie