fbpx Sołectwa zaplanowały wydatki | Strzelec Opolski

Sołectwa zaplanowały wydatki

Sołectwa zaplanowały wydatki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Do końca września sołtysi mieli czas, żeby złożyć wnioski do urzędu w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wnioski zostały poddane weryfikacji przez burmistrza pod kątem zgodności z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w zakresie prawidłowości przeznaczenia środków, jak i wymagań formalnych. Teraz radni gminy podejmą uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy na rok 2017. Łączna kwota planowanych wydatków na fundusz sołecki w gminie Strzelce Opolskie to 559 070,17 zł.

Oto przykładowe zadania zadeklarowane w poszczególnych sołectwach:

Adamowice Rewitalizacja ulicy Leśnej w Strzelcach Opolskich - odwodnienie i odnowienie nawierzchni asfaltowej. Wnioskowana kwota to 17 100 zł.

Błotnica Strzelecka Poprawa stanu i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie wsi - modernizacja odwodnienie na ul. Leśnej poprzez założenie i wymianę rur odwadniających i założenie studzienek rewizyjnych. Wnioskowana kwota to 19 680,89 zł.

Brzezina Zagospodarowanie skweru, w tym zakup urządzeń małej architektury. Wnioskowana kwota to 3 450 zł.

Dziewkowice Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego - wykonanie instalacji elektrycznej. Wnioskowana kwota to 14 380,89 zł.

Farska Kolonia Doposażenie świetlicy. Wnioskowana kwota to 5 000 zł.

Grodzisko Wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Powstańców Śląskich. Wnioskowana kwota: 13 221,38 zł.

Jędrynie Remont i doposażanie świetlicy wiejskiej. Wnioskowana kwota to: 8 000 zł.

Kadłub Piec Budowa chodnika ul. Dworcowa. Wnioskowana kwota 17 400 zł.

Kadłub Wieś Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej. Wnioskowana kwota 5 000 zł.

Kalinowice Doposażenie placu zabaw przy szkole w sprzęt rekreacyjny. Wnioskowana kwota to 5 484,28 zł.

Kalinów Doposażenie obiektu sportowego. Wnioskowana kwota to 3 400 zł.

Ligota Dolna Wymiana drzwi w kaplicy. Wnioskowana kwota to 4 200 zł.

Ligota Górna Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań. Wnioskowana kwota to 7,445 zł.

Mokre Łany Doposażenie placu rekreacyjnego i wiaty biesiadnej. Wnioskowana kwota 8,500 zł.

Niwki Doposażenie klubu wiejskiego. Wnioskowana kwota to: 3 500 zł.

Nowa Wieś Rewitalizacja placu zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych. Wnioskowana kwota 11 990 zł.

Osiek Poprawa stanu dróg transportu rolnego. Wnioskowana kwota to: 6 500 zł.

Płużnica Wielka Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego. Wnioskowana kwota to 2800 zł.

Rozmierka Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjno-sportowego. Wnioskowana kwota to 18 000 zł.

Rozmierz Konserwacja eksponatów w Izbie Tradycji. Wnioskowana kwota 2 000 zł.

Rożniątów Regeneracja chodnika gminnego. Wnioskowana kwota to 17 180,89 zł.

Sucha Opracowanie i zakup witaczy dla sołectwa. Wnioskowana kwota to 9 000 zł.

Suche Łany Poprawa odwodnienia w ciągu ul. Mostowej. Wnioskowana kwota to 19 422,87 zł.

Szczepanek Remont świetlicy wiejskiej. Wnioskowana kwota to 18 048 zł.

Szymiszów Osiedle Poprawa estetyki, w tym budowa miejsc zielonych na działce gminnej przy ul. Ligonia. Wnioskowana kwota to 14 500 zł.

Szymiszów Wieś Zagospodarowanie terenów wokół przedszkola na ulicy Wolności. Wnioskowana kwota to 16 000 zł.

Warmątowice Poprawa stanu ul. Polnej (bocznej). Wnioskowana kwota to 10 000 zł.

Beata Baryga

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zalegające krawężniki
Dobre praktyki
Co uchwalali radni?
Zasłużyli na nagrodę
To jednak nie była awaria
Zamienione na większe
Uchwalili stawki podatków
Nie dała Unia, dała gmina
Z serdecznościami

Odpowiedz