Skorzystali z programu 500+

Skorzystali z programu 500+

Artykuły : 
Numer wydania: 

W kwietniu 2016 r. wszedł w życie program Rodzina 500 plus. Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, natomiast na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na wniosek.

- Od kiedy pobieramy świadczenie rodzinne, nasza sytuacja znacznie się poprawiła - przyznaje pani Alina, matka trojga dzieci. - W czerwcu ubiegłego roku otrzymaliśmy pieniądze - wyrównanie za trzy miesiące - które postanowiliśmy przeznaczyć na remont i wyposażenie pokoju dzieci - dodaje.

W gminie Strzelce Opolskie wdrożenie programu, a także wypłacanie świadczeń odbywało się bez żadnych problemów. Świadczenia były wypłacane na bieżąco.

- W 2016 roku, od startu programu 1 kwietnia do 31 grudnia, zostało przyjętych 1921 wniosków, z tego 367 to wnioski przesłane elektronicznie - podsumowała Maria Klimowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. - W ubiegłym roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 2373 dzieci, z tego na pierwsze dziecko - 1053. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych, w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r., wyniosła 10 477 101 zł - dodaje Klimowicz.

Jak podsumowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, wydatki ogółem związane z realizacją programu wyniosły 10 667 344 zł. W tej kwocie, obok wypłaconych świadczeń mieszczą się koszty obsługi w wysokości 190 243 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w 2016 r. koszty obsługi wynosiły 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rodzice swoje, władze swoje
Pływali różnymi stylami
Złóż wniosek na mieszkanie
Problem ze stroną www
Grasował niedźwiedź

Odpowiedz