Skarbówka ściągnie dług za śmieci

Skarbówka ściągnie dług za śmieci

Artykuły : 
Numer wydania: 

W gminie Strzelce Opolskie 21 476 mieszkańców deklaruje, że segreguje odpady. Jednak część z nich (zarówno segregujący jak i niesegregujący) za nie nie płaci. Do Urzędu Skarbowego przekazano już 911 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 424 316 zł (zadłużenie od roku 2013). Na dzień 20 kwietnia 2017 r. do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy pozostało jeszcze ok. 148 290 zł (łączne zaległości właścicieli nieruchomości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.04.2017 wynoszą 234 tys. zł.).

Oczywiście sprawa zadłużenia nie od razu jest kierowane do Urzędu Skarbowego.

- Terminy płatności przypadają na 5 dzień każdego miesiąca i dotyczą opłaty za miesiąc poprzedni. Jeżeli podatnik zalega z płatnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pierwszym kroku dostaje SMS z przypomnieniem o brakującej wpłacie. SMS-y otrzymują tylko te osoby, które w deklaracji podały nr telefonu komórkowego - mówi pracownik referatu gospodarki odpadami komunalnymi. - Kolejnym krokiem jest wystosowanie upomnienia, którego koszt - oprócz należności za wywóz śmieci - wynosi 11,60 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma reakcji ze strony podatnika, wtedy sprawa kierowana jest do Urzędu Skarbowego w postaci tytułu wykonawczego - wyjaśnia.

Urzędnicy od początku roku do 20 kwietnia 2017 wysłali 629 SMS-ów przypominających o obowiązku dokonania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od początku roku do 20 kwietnia 2017 r. wysłano 420 upomnienia za ostatnie trzy miesiące 2016 r. na łączną kwotę 53 500 zł, z czego do zapłaty pozostaje jeszcze ok. 20 600 zł (na dzień 20.04.2017). Aktualnie wysyłane są kolejne upomnienia za pierwszy kwartał roku 2017.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Upiększali teren przy szkole
Nasi strażacy na podium
Jedna szkoła w dwóch budynkach