Rynek bez parkingu

Rynek bez parkingu

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na początku marca informowaliśmy, że gmina Ujazd czyni przymiarki do rewitalizacji rynku w Ujeździe. Z centrum miasta ma zniknąć stacja paliw, a plac 1 Maja ma zostać przebudowany. Architekci zaproponowali utworzenie parkingu podziemnego na ponad 40 samochodów.

- Musimy jednak zrezygnować z tego parkingu - mówi burmistrz Tadeusz Kauch. - Koncepcję zmieniliśmy po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że w czasie robót natrafimy na niezbadane dotąd stanowisko archeologiczne. Takie odkrycie mogłoby wstrzymać budowę na kilka miesięcy, sparaliżowałoby całe miasto, a także wpłynęłoby na utratę dotacji, ponieważ nie bylibyśmy w stanie dotrzymać terminów umownych. Ryzyko jest zbyt duże, aby je podjąć - wyjaśnia burmistrz.

Gmina w zastępstwie przewidziała parkingi na terenie wokół ruin zamku. Już powstaje plac dla samochodów naprzeciw przedszkola.

- Poza rezygnacją z parkingów podziemnych koncepcja rewitalizacji placu 1 Maja pozostaje ta sama. Na rynku będzie posadzka z różnego rodzaju płyt wielkoformatowych, kostki brukowej, płyt betonowych, poprzedzielana liniowym oświetleniem zamontowanym w podłożu. Pojawią się rabaty z kwiatami, ławki i siedziska oraz fontanna - przypomina burmistrz.

Gmina liczy, że bez budowy parkingu podziemnego projekt rewitalizacji rynku będzie tańszy do zrealizowania.

- Być może za zaoszczędzone pieniądze uda się nam wdrożyć dodatkowy nowy projekt odnowienia terenów przyzamcza i przykościelnego - mówi Tadeusz Kauch.

Nie wiadomo jeszcze, ile kosztować będzie przebudowa rynku. Wiadomo natomiast, że gmina pozyskała kilku partnerów projektu. Są nimi: Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

- Rewitalizacja rynku to nie tylko jego przebudowa, to także ożywienie tego miejsca i przeznaczenie go na cele społeczno-kulturalne. Pierwszym z kulturalnych programów, jaki chcemy zorganizować na rynku w Ujeździe, będzie Dzień Seniora. Pomogą nam w tym partnerzy - informuje burmistrz. Więcej o ich wkładzie w rewitalizację napiszemy za tydzień.

Do projektu dołączy również powiat strzelecki, który jest właścicielem drogi biegnącej przez centrum miasta. Radni powiatowi przekazali 50 000 zł na rewitalizację rynku w Ujeździe. W zamian gmina przekazała powiatowi środki na remont drogi w Niezdrowicach.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dotacja dla powiatu
Niedługo będzie tu chodnik
Majówka w Jaryszowie
Medal od WOŚP
Nowa atrakcja. Kajaki