Reorganizacja sieci szkół w gminie

Reorganizacja sieci szkół w gminie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Luty w gminie Toszek upłynął pod znakiem reorganizacji sieci szkół. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji i silnych emocji.

Propozycje w sprawie szkół

Pierwsze spotkanie w sprawie sieci szkół zorganizowane zostało na początku lutego w sali sesyjnej toszeckiego urzędu. Przedstawiona została propozycja uchwały przygotowana przez Centrum Usług Wspólnych, która zakłada istnienie w Toszku dwóch szkół podstawowych: przy ul. Dworcowej i przy ul. Wilkowickiej.

Ponadto przekształcone gimnazjum w szkołę podstawową nadal utrzymałoby patrona szkoły (Irenę Sendler). W szkole podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku prowadzone będą oddziały II i III klas dotychczasowego gimnazjum. Utworzone zostaną dwa oddziały klas pierwszych. Stworzony zostanie także oddział przedszkolny. Znajdować się on będzie w odrębnej części II piętra w mieszkaniu po woźnej. Obejmować będzie również część korytarza, dawną pracownię fizyko-chemiczną oraz magazyn pomocy.

Natomiast w szkole podstawowej przy ul. Wilkowickiej po raz pierwszy uczniowie klas VI kontynuowaliby naukę w klasach VII, a następnie w klasach VIII.

W sumie na sieć szkół wysuwano trzy pomysły. Oprócz pokrótce przedstawionego powyżej, swój pomysł miał radny Rudolf Bartela oraz przedstawiciele obecnego gimnazjum.

Rudolf Bartela proponował, by przez pierwsze dwa lata zawieszony został nabór klas pierwszych do przyszłej szkoły podstawowej znajdującej się na ul. Dworcowej oraz by przeniesiono ze szkoły podstawowej im. G. Morcinka przyszłe klasy siódme do istniejącego jeszcze gimnazjum.

- Rodzice nie chcą, by ich najmłodsze dzieci szły do szkoły na Dworcowej. Szkoła nie ma warunków, by przyjąć najmłodsze dzieci. Zawieszając przez dwa lata nabór, można byłoby odpowiednio przystosować szkołę na przyjście naszych najmniejszych pociech - argumentował radny. - Natomiast uczniowie kończący szóstą klasę chcą przejść do innej szkoły, oni są na to gotowi. Dodatkowo nie powodowałoby to przepełnienia - dodaje.

Druga propozycja zaprezentowana przed nauczycieli z toszeckiego gimnazjum przedstawiona na komisji odbywającej się w czwartek, 23 lutego, dotyczyła różnych wariantów propozycji wdrożenia zmian w strukturze toszeckich szkół podstawowych w kontekście reformy edukacji. Najbardziej optymalnym wariantem wskazywanym przez nich byłaby propozycja, w której powstaną dwa odziały szkolne pierwszoklasistów w przekształconej szkole oraz przeniesione zostaną klasy siódme ze szkoły podstawowej na ul. Wilkowickiej.

Proponując ten wariant w prezentacji Mariusz Podbrożny, wicedyrektor toszeckiego gimnazjum, wskazywał mocne strony projektu.

- Po pierwsze brak zmianowości w obu toszeckich szkołach podstawowych na przestrzeni kolejnych co najmniej 8 lat. Po drugie porównywalna liczba oddziałów i dzieci w obu szkołach podstawowych, adekwatna do liczby sal przeznaczonych do zajęć lekcyjnych, jakimi dysponują obie placówki. Jest to także propozycja częściowo kompromisowa z pierwotną propozycją CUW („odziały przedszkolne” + „zerówka” w SP 1 Toszek). Ponadto systematyczne i optymalnie szybkie tempo „napełniania” uczniami budynku po wygaszanym gimnazjum. W okresie „przejściowym” do budynku SP 1 przychodzą całe byłe klasy VI z SP2 w Toszku, których rodzice są „oswojeni” z myślą, iż ich dziecko po 6 klasie przechodzi do szkoły na ul. Dworcowej. Jest to jednocześnie zgodne z uwarunkowaniami prawnymi MEN w tym zakresie. Zminimalizowanie konieczności prowadzenia przez nauczycieli wygaszanego gimnazjum „turystyki edukacyjnej” po wszystkich szkołach podstawowych gminy Toszek w celu uzbierania pełnego wymiaru etatu. Pociągnie to za sobą większą dyspozycyjność nauczycieli w konkretnych placówkach, a w ślad za tym poprawę kontaktu ucznia z nauczycielem, co z pewnością przyczyni się do utrzymania właściwego poziomu nauczania - wyliczał wicedyrektor toszeckiego gimnazjum.

Na ostatniej sesji rady miasta, 27 lutego, została przegłosowana uchwała propozycji modelu dwóch szkół podstawowych przedstawionych przez dyrektor CUW Agnieszkę Szalińską. Najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec dyskusji na temat reformy. Otwarta zostaje sprawa przenoszenia szczególnie siódmych klas do placówki na ul. Dworcowej. Nad tym tematem na pewno będą pochylać się jeszcze radni.

Obawy rodziców

Podczas spotkań obecni byli również rodzice, którzy niejednokrotnie przedstawiali swoje obawy. Dotyczyły one głównie rejonizacji oraz braku przystosowania szkoły na ul. Dworcowej.

- Nie wyobrażam sobie mojego dziecka, które pójdzie do pierwszej klasy, by na korytarzu mijało się z nastolatkiem. Ponadto w tej szkole nie ma przystosowanych klas, ubikacji ani boiska dla najmłodszych - mówiła jedna z mam.

- Tak samo świetlica dla dzieci. Ja także nie wyobrażam sobie obecności siedmiolatka z ósmoklasistą - wtórowała inna mama.

Włodarze gminy zapewniają jednak, że szkoła będzie powoli dostosowywana do potrzeb najmłodszych uczniów.

- Boiska czy placu zabaw dla najmłodszych nie jesteśmy od razu zrobić. Natomiast jest zapewnienie, że dzieci z tych oddziałów będą mogły korzystać z placu przy przedszkolu - mówił wiceburmistrz Piotr Kunce podczas spotkań. - Na pewno sale zostaną wyposażone w odpowiednie meble i sprzęt dydaktyczny. Toalety także zostaną dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów - zapewniał.

 Jak wyglądać będzie rejonizacja?

Jeżeli chodzi o sołectwa, gdzie znajdują się szkoły podstawowe, to tu zmian praktycznie nie ma. Do SP w Kotulinie nadal uczęszczać będą dzieci z Kotulina, Proboszczowic, Ligoty Toszeckiej. W SP w Paczynie uczyć się będą dzieci z Paczyny oraz Paczynki PGR. Do SP im. Królowej Jadwigi w Pniowie będą uczęszczać dzieci z tego sołectwa.

Największe jednak zmiany dotyczyć będą uczniów z Toszka oraz Ciochowic, Sarnowa, Pisarzowic, Wilkowiczek, Kotliszowic, Boguszyc, Płużniczki oraz Pawłowic. Do szkoły podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku od 1 września 2017 r. należeć będą dzieci z sołectw: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki oraz Kotliszowice, a z Toszka dzieci mieszkające na ulicach: ks. Johannesa Chrząszcza, Gliwicka, Ludowa, Tarnogórska, Dzierżonia, Miarki, Wąska, Reymonta, Mickiewicza, Józefa von Eichendorffa, Słowackiego, Curie-Skłodowskiej, Głowackiego, Poprzeczna, Krasińskiego, Wilkowicka, Wielowiejska, Kolejowa, Morcinka, Wiejska, Oracze.

Do przyszłej szkoły podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku uczęszczać będą sołectwa: Sarnów, Boguszyce, Płużniczka oraz Pawłowice, a z Toszka dzieci zamieszkałe na ulicach: Miła, Poddworcowa, Leśna, Polna, Dworcowa, Boczna, Górnośląska, Parkowa, Bolesława Chrobrego, Kilińskiego, Strzelecka, Boguszycka, Stary Młyn, Rynek, Powstańców, Kościuszki, Wolności, Ratuszowa, Limanowskiego, Szewska, Piastowska, Szpitalna, Zamkowa, Kościelna, Krótka, Konopnickiej, Sarnowska, Młyńska, Podwale, Ogrodowa, Harcerska, dr Ludwiga Guttmanna, ks. Jana Twardowskiego.

Sabina Grzesik-Kandziora

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Kolejny pijany kierowca w Kotulinie!
Jak powstała toszecka straż pożarna?