fbpx Rekrutację czas zacząć! | Strzelec Opolski

Rekrutację czas zacząć!

Rekrutację czas zacząć!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Od 4 marca można składać wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Wnioski przyjmowane będą do 19 marca. Natomiast od poniedziałku, 25 lutego, do 1 marca rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola będą miały dzieci, które zamieszkują teren gminy Toszek. Mimo to, będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria selekcji: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata czy dzieci objęte pieczą zastępczą.

 

Na dalszym etapie rekrutacji, zgodnie z uchwałą RM w Toszku, największe szanse na przyjęcie do przedszkola i oddziałów będą miały dzieci, których: oboje lub jeden z rodziców (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, rodzice (prawni opiekunowie kandydata) deklarują pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania (5 godzin dziennie wychowania i opieki).

 

Po weryfikacji wniosków przez komisję rekrutacyjną lista zakwalifikowanych ma zostać podana do publicznej wiadomości do 26 marca, a po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, ostateczna lista przyjętych pojawi się 2 kwietnia.

 

Jeśli będą jeszcze wolne miejsca, to od 8 do 12 kwietnia przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Zainteresowani rodzice mogą pobrać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na miejscu lub ze strony internetowej placówki.

 

Sabina Grzesik-Kandziora

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Sołtysi i radni dla seniorów
Mali przebierańcy w Ciochowicach
Przekaż swój procent innym!
Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej

Odpowiedz