Reforma oświaty za naszymi plecami

Reforma oświaty za naszymi plecami

Artykuły : 
Numer wydania: 

W drugim tygodniu lutego odbyły się spotkania informacyjne burmistrza z rodzicami uczniów szkół podstawowych nr 1, 2, 4. Przedstawiono na nich rozwiązania, jakie samorząd planuje wprowadzić w związku z wdrażaną od września reformą oświaty. Przebieg spotkań szerzej opisywaliśmy w poprzednim wydaniu „Strzelca”.

Okazuje się, że w szkole podstawowej nr 2 władze miasta co innego przedstawiały na zebraniu, a co innego chcą faktycznie zrobić.

- Zostaliśmy oszukani! - stwierdzają przedstawiciele rady rodziców ze szkoły podstawowej nr 2. - Burmistrz na spotkaniu z nami tłumaczył, że nie chce obciążać naszej szkoły dodatkowymi oddziałami, rejon placówki zostanie więc okrojony o ulice: Asnyka, Rychla, lewej strony Moniuszki, części ulicy Krakowskiej - przypominają rodzice.

Kilka dni po zebraniu społeczność szkolna dowiedziała się, że radni otrzymali projekty uchwały w sprawie obwodów nowych szkół, z których wynika, że całkowicie z okręgu „dwójki” zostały wyłączone ulice: Krakowska, Jankowskiego, Asnyka i Moniuszki. Nowy rejon dla szkoły stanowić mają tylko: dzielnica Mokre Łany, Brzeziny, ulice Brzezińska, Graniczna, Łąkowa, Rozenbergów, Stawowa, Zielona, Toszecka, Świerzego, Ujazdowska.

- To wielka niesprawiedliwość. Innym szkołom podstawowym oddaje się budynki wyremontowane, stołówki, sale gimnastyczne, proponuje się transport dla dzieci, a w naszym przypadku robi się wszystko, żeby nasza szkoła w przyszłości została zamknięta - uważają rodzice. - Czujemy, że to wszystko, co wspólnie wypracowaliśmy przez lata, jest zaprzepaszczane. Szkoła otrzymuje liczne certyfikaty, na miarę możliwości rodziców doposażane są sale, co tak naprawdę leży w gestii samorządu. Dzięki operatywności rodziców i działającego przy szkole stowarzyszenia zakupiono m.in. cztery tablice interaktywne. Dzieci z naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych. Od czterech lat funkcjonują w placówce klasy pływackie, a ich uczniowie zdobywaj nagrody na szczeblu wojewódzkim. Nauczyciele kierują się dobrem dzieci i starają się rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Do naszej szkoły uczęszczają nawet uczniowie z miejscowości położonych poza miastem, m.in. z Dziewkowic, Szczepanka, Kalinowic, także z innych gmin np. Jemielnicy, Ujazdu, Izbicka. Pan burmistrz, wprowadzając swoje koncepcje, niszczy latami wypracowane osiągnięcia - stwierdzają rodzice.

Szkoła podstawowa na Mokrych Łanach ma być szkołą jednociągową, czyli taką, w której w każdym roczniku jest tylko jedna klasa. Rodzice obawiają się, że w kolejnych latach może ubywać dzieci w klasach.

- Wiemy, że minimalna liczba uczniów w klasie musi wynosić 12. Z danych wynika, że w przyszłości tego wymogu spełniać nie będziemy. Wyłączenie tylu ulic z rejonu może doprowadzić do tego, że nie będzie można utworzyć żadnej klasy - denerwują się rodzice. Martwią się też o los klas pływackich.

- Założyliśmy przy szkole klub Kronos zrzeszający 89 członków - podkreślają rodzice. - Dlaczego burmistrz na spotkaniu mówi jedno, a potem robi zupełnie coś innego? - denerwują się!

Co na to włodarz miasta?

- Nigdy nie było i nie ma planów likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - zapewnia burmistrz Tadeusz Goc. - Doceniamy jej dokonania, obserwujemy, jak się rozwija. Wsparliśmy zresztą ten rozwój, inwestując w bazę, budując salę sportową za 2,7 mln zł. Zmiany w obwodach i decyzja o jednociągowości są podyktowane jedynie wytycznymi wprowadzanej przez rząd reformy oświaty. A w porównaniu z innymi strzeleckimi szkołami, akurat w PSP nr 2 zmian będzie najmniej. Dużo większe przesunięcia w obwodach nastąpią w PSP nr 7, tam też pracę straci więcej osób, a PSP nr 1 i PSP nr 4 zyskają nowe siedziby - tłumaczy Goc i dodaje, że zmniejszenie obwodów jest faktycznie koniecznie i ma inne wyliczenia niż rodzice:

- Liczba dzieci urodzonych w obwodzie szkoły nr 2 wskazuje wyraźnie, że w najbliższych latach w murach tej szkoły musiałoby pomieścić się 14-15 klas. A sal lekcyjnych jest tylko 10. Dlatego pomniejszenie obwodu jest konieczne - wyjaśnia burmistrz. - Obie propozycje podziałów różnią się jednym elementem: dzieleniem ulic w rejonie Krakowskiej, Asnyka, Jankowskiego i Moniuszki między dwa obwody: PSP nr 2 i 

PSP nr 1. Tak, by rodzeństwa nie były rozdzielane i mogły kontynuować naukę w jednej szkole. Pozostała część prezentacji, z jaką zapoznaliśmy rodziców, nie zmienia się. Ważną sprawą jest, że uczniowie, którzy już uczęszczają do szkoły nr 2, będą mogli kontynuować w niej edukację. Nawet ci z rejonu wspomnianych ulic (Asnyka, Jankowskiego, Krakowskiej i Moniuszki). Zmiany w obwodach dotyczą tylko nowych uczniów i nowych naborów. Nie rozbijamy istniejących klas w żadnej ze strzeleckich szkół - tłumaczy burmistrz.

Szkoda, że samorząd o zmianach nie poinformował dyrekcji ani rodziców, którzy odnoszą wrażenie, że cała reforma, która dotyczy ich dzieci, jest realizowana bez ich wiedzy i akceptacji. Apelujemy do radnych, by zanim zagłosują nad uchwałą intencyjną w sprawie reorganizacji sieci szkół w gminie, wsłuchali się nie tylko w głos władz gminy, ale przede wszystkim posłuchali rodziców, wszak w reformie chodzi przede wszystkim o dobro dzieci. Podobno.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Chodźcie z nami!
Co dalej z kopertami?
Zimowisko w dwójce

Komentarze

Portret użytkownika xyz
Wysłane przez xyz (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 10:21

Pani Burmistrzu! Kłamie PAN i mami ludzi !!!!!!!!!!!!

Z danych na kolejne lata wynika, że -liczba dzieci , które mogłyby uczęszczać do PSP 2- zgodnie z proponowaną rejonizacją wacha się od 15 – w przyszłym roku szkolnym do 7,12,9,7 w następnych latach-a wiemy dobrze o tym, że na obecną chwilę minimalna liczba uczniów wynosi 12- w przyszłości tego wymogu spełniać nie będziemy , a organ prowadzący ma prawo wskazać rodzicom inną szkołę do której ma uczęszczać dziecko. Takie rozwiązanie doprowadzi także do tego, że nie będzie można utworzyć żadnej klasy a w konsekwencji do zamknięcia szkoły!!!!

 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 11:01

Nikt nikogo nie kłamie. Tyle tylko że czas najwyższy pozamykać zbędne placówki oświatowe. 

Portret użytkownika xyz
Wysłane przez xyz (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 11:31

Najlepszym wyjściem oczywiście są 3 molochy, gdzie dzieci będą pokonywac piechotą hektary....

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 12:41

Dokładnie tak. Nawet jeden moloch by wystarczył, do tego trzy autobusy dowożące dzieci do szkoły z całej gminy. Po co utrzymywać dziesiątki dyrektorów szkół , sekretarki , woźne, sprzątaczki oraz setki nauczycieli. Bardzo proszę się zastanowić jakie są koszty związane z utrzymaniem tych starych walących się budynków szkół  na wioskach naszej gminy. Reforma szkolnictwa jest jedyną okazją do zrobienia porządku ze starymi szkołami. BURMISTRZU BIERZ SIĘ DO ROBOTY 

Portret użytkownika 8
Wysłane przez 8 (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 16:40

To akurat nie burmistrz chciał przed kiku laty likwidacji strzeleckiej szkoły nr 8 tej przy starostwie, a więc w sprawie likwidacji proszę do specjalisty.

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 23:06

Lepiej dłużej się zawaHać, niż  pisać z błędami. Polecam słownik ortograficzny PWN.

 

Portret użytkownika Bezstronny
Wysłane przez Bezstronny (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 11:35

W czyim interesie działają ?

Na spotkaniu konsultacyjnym z rodzicami w dniu 9 lutego burmistrz przedstawił PROPOZYCJĘ rejonizacji dla szkół naszej gminy, która miałaby obowiązywać od 1 września br. W związku z licznymi zapytaniami rodziców odnośnie uczęszczania do szkoły kolejnego dziecka (miejsce zamieszkania poza proponowanym rejonem) tzw. łączenie rodzin, burmistrz wyjaśnił, że nie będzie ŻADNYCH przeszkód, aby dzieci z jednej rodziny uczęszczały do tej samej szkoły. Szkoła nr 2 z uwagi na posiadanie tylko10 sal lekcyjnych będzie szkołą jednociągową( po jednej klasie w roczniku z liczebnością min 12, max 25 uczniów)) i jednozmianową (to założenie dla wszystkich „podstawówek”). W przypadku pozostawienia rejonu pokazywanego na zebraniu mogłoby zabraknąć miejsca dla dzieci w ramach wspomnianego łączenia rodzin. Dlatego zmieniono PODSTAWOWĄ granicę rejonu DLA TEJ SZKOŁY. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tej szkoły mogły uczęszczać również dzieci SPOZA rejonu w liczbie, uzupełniającej dana klasę do 25 osób. Wymaga do wniosku rodzica, zgody dyrektora szkoły przyporządkowanej dla ucznia jak i dyrektora przyszłej placówki, a także organu prowadzącego (burmistrz). Dotychczas wnioski uwzględniano bezproblemowo. Granice rejonów nie są ustalone „na wieki”. Mogą ulegać zmianie w zależności od migracji mieszkańców naszej gminy (zmiana miejsca pracy, zamieszkania itp).                                                                                                                               Istniejąca obawy o istnienie szkoły nr 2 są płonne i znacznie wyolbrzymione. W roku szkolnym 2017/18 do pierwszej klasy zgodnie z nową rejonizacją pójdzie ok. 15 dzieci plus ok. 8 w ramach łączenia rodzin i jeszcze pozostanie kilka miejsc . W kolejnym roku będzie to liczba wprawdzie mniejsza (stan na dziś 8-9 dzieci), ale kolejną szansę daje wspomniane łączenie rodzin oraz większa w tym wypadku liczba dla rodziców, którzy chcieliby przenieść tu swoje pociechy spoza  rejonu. Kwestia porozumienia dyrektorów szkół.

Przytoczone tu informacje wraz z innymi wyjaśnieniami mogły być zaprezentowane rodzicom na zorganizowanym na szybko poniedziałkowym zebraniu rodziców szkole nr 2, gdyby….…gdyby organizatorzy tj. szkoła i rada rodziców zamiast obmyślać formy protestu  i marnować czas licznie przybyłym na spotkanie osobom wpadliby na genialny i wszak prosty sposób- zaprosiliby przedstawiciela gminy lub oświaty lub rady miejskiej.  Akurat wczoraj od pomiędzy 13.30 , a 15.00 na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury o Sportu Rady Miejskiej szeroko ten temat był omawiany i przez pana burmistrza i dyrektora naszej oświaty.  Mógł w tym spotkaniu uczestniczyć również przedstawiciel szkoły (na komisje rady miejskiej nie potrzeba zaproszeń, każdy obywatel może z tego prawa skorzystać).  Informacje pochodziłyby z pierwszej ręki, a tak niepotrzebne nerwy, podejrzenia i oskarżenia.

Zamiast wywoływać burzę w szklance wody wystarczyłaby odrobina dobrej woli wszystkich, a tu moim i nie tylko zdaniem zabrakło jej ze strony szkoły nr 2.                  A szkoda……

Portret użytkownika Rodzic
Wysłane przez Rodzic (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 13:46

Pan, Pani Bezstronny

Przedstawiciele oświaty,  gminy, rady miejskiej uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w dniu 9 lutego br w PSP nr 2. Niestety NIKT z nich nie potrafił odpowiedzieć na pytania rodziców ani też rozwiać ich wątpliwości co do zmian dotyczących obwodu szkoły. Rodzice byli przekonani, że spotkanie z Władzami Miasta oragnizowane jest po to, aby wypracować wspólnie rozwiązanie, które pozwoli przejść przez reformę oświaty  jak nałogodniej . Bo przecież cała sprawa dotyczy dzieci i to one poniosą konsekewncje uchwał podejmowanych przez  Radnych i Pana Burmistrza. Ku zdziwienu rodziców zamiast doczekać się konsensusu, doczekali się oni kolejnych zmian prowadzących do jeszcze większego pogorszenia sytuacji szkoły. Przysłowiowa "burza w szklance wody" nie została wywołana przez rodziców, ale przez Władze Miejskie, które "cichaczem" chcą wprowadzić swoje rozwiązania nie licząc się z lokalna społecznością.  Rodzice nie wiedzą jaki był cel spotaknia w dniu 9 lutego, skoro i tak Władze Strzelec nie obchodzi zdanie zainteresowanych szkołą rodziców.  Proszę też nie pisać o łączeniu rodzeństw w szkole, bo za 3, 4 lata nie będzie już takich dzieci, które miałyby w szkole starsze rodzeństwo. I co wtedy , będzie zgoda na otwarcie  5 - osobowej klasy ? Jak Komisja Oświaty może pozytywnie opiniować projekty takich uchwał ??????

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 13:55

skoro ta szkoła jest rzekomo tak świetna , tow  czym problem ? Uczniowie będą wali drzwiami i oknami i limit 25 w klasie wypełni się błyskawicznie .przecież  to oczywiste ,że w rzekomo najlepszej szkole w okolicy j będą chciały uczyć się dzieci nawet z innych gmin , tak jak dotychczas . A może ... to wszystko  była jedna wielka ściema  ,  ale co mieli zrobić rodzice , ktorzy dali sie nabrać? Przenosić dzieci ? A tak to  będzie okazja zweryfikować te nadzyczajne osiągnięica , które się nijak mają  do wyników oficjalnych egzaminów

Portret użytkownika damek
Wysłane przez damek (niezweryfikowany) w 28 luty, 2017 - 20:40

niewarzne która szkoła jest lepsz która gorsza ale dlaczego ktoś mi każe że ja mam dziecko dać do tej czy innej szkoły jaka rejonizacja to nie czasy komuny ja mam mieć prawo wyboru gdzie ma moje dziecko się uczyć ma obowiązek iść do szkoły wedle prawa od 1 do 8 klasy a gdzie to powinien byc wybór rodzica a nie burmistrza jakie nakazy przecierz podobno żyjemy w wolnym demokratycznym kraju tak więc powinno miec się prawo wyboru 

Portret użytkownika Bezstronny
Wysłane przez Bezstronny (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 16:01

Do Pani/Pana Rodzic

Ci co chcieli na spotkaniu zrozumieć to zrozumieli, a jak Pan/Pani nie- to już ………….,a cel spotkania ,no właśnie „wyreżyserowany atak na burmistrza i osób reprezentujących gminę, sterowany przez dyrekcję, nawet pytania włożono w ręce rodziców, a resztę podpowiadała p. Dyrektor osobiście do czego nie trzeba było okularów”.  Te oklaski  podczas wypowiedzi , jak kiedyś na plenum partyjnym, próbowano zrobić farsę, na szczęście nie wszyscy dali się w to wciągnąć. Dlaczego o spotkaniu nie wiedzieli wszyscy rodzice, szczególnie przyszłych klas pierwszych  oraz oczywiście Ci nie zawsze jednomyślni z dyrekcją?  Czy to tak trudno zrozumieć: rodzice chcieli łączenia rodzin i umożliwiono im to zmniejszając rejony podstawowe, nie zamykając drogi do pozyskiwania dzieci spoza nich.  Na pytanie dotyczące 3-4 lat w przyszłość odpowiadam pytaniem,”A co za 10, 15 lat i dalej”?. Nie wiem , po prostu nie wiadomo, czym obdaruje samorządy kolejna ekipa rządząca. Na razie musimy poradzić sobie ze skutkami tej reformy, bo płacz i zgrzytanie zębów dopiero przed nami. Za 2 lata wygasną gimnazja, ilu pracowników oświaty straci pracę, tu jest problem i co? Znowu kubeł z pomyjami na gminy i samorządy. A Pan/Pani RODZIC nie ma większych zmartwień od tego czy w klasie pierwszej w „dwójce” będzie 5, 10 dzieci , a jak nagle zrobi się nadwyżka  to szkoła podzieli się nią ? Proszę czytać ze zrozumieniem, jak będzie 5-ro wówczas tak pokieruje lokalna oświata, aby umożliwić funkcjonowanie w każdej szkole pierwszego rocznika.  Trochę zaufania i  optymizmu, podaną  żabę musimy skonsumować razem , a nie tylko ze szkołą nr 2.

W uzupełnieniu poprzedniego wpisu : uczniowie uczęszczajacy do klas od drugiej wzwyż kontynuują naukę w klasach obecnie funkcjonujących. Rejonizacja dotyczy wyłącznie klasy pierwszych i może ulegać korektom na bieżąco.

Portret użytkownika Rodzic
Wysłane przez Rodzic (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 09:13

Do Pani/Pana Bezstronny

Rozmuniem, że wszyscy obecni na spotkaniu rodzice źle zrozumieli Pana Burmistrza i Radę. Może w takim razie było coś nie tak z poprawnym wyartykułowaniem zamiarów Władz. Doskonale też rozumiem BEZSTRONNOŚĆ piszącego i podziwiam dokładna wiedzę jaką posiada na temat przyszłości PSP nr 2, przebiegu spotkania, zamiarów rodziców i ich wyuczonych ról na spektaklu reżyserowanym przez Panią Dyrektor. A co do moich zmartwień - to bardzo proszę się nimi nie przejmować. Radzę skupić się na tym co jest istotą tej sprawy.

Portret użytkownika Bezstronny
Wysłane przez Bezstronny (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 09:38

Odpowiem krótko . Wiedzy o przyszłości 2 nie posiadam, bo nie jestem wróżbitą, a będzie pewnie taka jaką sobie wypracują wszyscy którym tak naprawdę zależy no dobru dzieci, a nie zaspokajaniu własnych ambicji. Życzę i tej szkole i pozostałym odnalezienia się w tym trudnym okresie. Wiedza którą posiadam wynika z bardzo wielu rozmów odbytych z rodzicami którzy byli na obydwu zebraniach, którzy nie byli tam wogóle, po prostu chcę wiedzieć gdzie wnuki będą chodziły, a takie zainteresowania to chyba żadne przestępstwo. Pozdrawiam Panią Rodzic.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:09

To bardzo proszę dać pierwszeństwo Rodzicom. I nie pchać się jako Dziadek lub Babcia do pierwszego rzędu, skoro się nie ma się już dzieci w wieku szkolnym. Jak zwykle najbardziej komentują Ci, których sprawa nie dotyczy.

Pozdrawiam wszystkie Babcie i Dziadków zaangażowanych w reformę oświaty :)

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:09

To bardzo proszę dać pierwszeństwo Rodzicom. I nie pchać się jako Dziadek lub Babcia do pierwszego rzędu, skoro się nie ma się już dzieci w wieku szkolnym. Jak zwykle najbardziej komentują Ci, których sprawa nie dotyczy.

Pozdrawiam wszystkie Babcie i Dziadków zaangażowanych w reformę oświaty :)

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 11:51

kobieto co Ty piszesz? Rodzice w większości zalatani zapracowani dorabianiem, bo głodowych pensji trudno żyć  nie mają zbyt wiele czasu i to właśnie babcie dziadki opiekunowie troszczą się najbardziej o swoje wnuki.  Ich życiowe doświadczenie też dużo znaczy. 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 12:16

Faktycznie, sprawa do opieki społecznej jak rodzice nie maja czasu dla własnych dzieci. Smutne i przykre.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 10:46

Rodzice ce zalatani ? Chyba leniwi i źle  zorganizowani . Ostatecznie  pracujący  rodzic , zgodnie z Kodeksem Parcy ma extra  2  ośmiogodzinne dni w roku do dyspozycji  na potrzeby dziecka do lat 14 , które może dowolnie podzielić np. 4x 4 godz.  , 8 x2 godz.   zatem nie ma dyskusji i na zebranie rodzic ma możliwość przyjść  . W szkole nr 2 w ciągu roku szkolnego jest max. 2-3 duże zebrania .

Ale jeden z drugim woli kłapać anonimowo , bo to  zawsze bezpieczniej  no i wygodniej .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 12:27

 Szkoła nr 2  niestety  ma  słabe wyniki. czego dowodem jest kolejny raz wynik egzminu ponizej oczekiwań i lansu jaki robi wokół siebie towarzystwo wzjemnej adpracji z dyrekcją i głonym ideol.............................................................................................................................

                              Ingerencja K.C.

.....................................................................................................................................................................

anką . Ten jeden ciag to maximum możliwości na wyposażenie jakie posiada. Każdy rozsądny rodzic widzi różnicę w p[otencjale szkół. Najwyższy czas na radykalne zmiany  . Panie Burmistrzu proszę robić swoje , jest to racjonalne . 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 12:34

  A dzieciom z sekcji pływackiej na pewno będzie dużo lepiej w świetnie wyposażonej - sportowej szkole na ul. Kozielskiej . Chodzi o dobro dzie.........................................................................................................................................................

 

                                         Ingerencja K.C.

 

.......................................................................................................................................................................

 

yczajne umiejętnosci to niech  niech sobie otworzy szkołę - niepubliczną . Póki  pracuje na państwowym to ma się podporzadkowac . 

 

Portret użytkownika Rodzic
Wysłane przez Rodzic (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 13:54

Proszę pozwolić dzieciom i ich rodzicom, aby zdecydowały gdzie jest im lepiej. Radzę nie traktować ich jak rzeczy, które przekłada się z jednego mebla na drugi. I trochę poczytać o historii Strzelec, bo PSP nr 2 istniała jeszcze przed II wojną światową.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 15:15

Tak właśnie zadecydowali rodzice w zeszłym roku, że nie utworzono tam nawet jednej klasy pierwszej, chyba pierwszy raz w w historii - widocznie coś w tym jest.  To, że istniała przed wojną nie znaczy, że musi dalej istnieć, ale skoro wydano na nią tyle kasy i zdecydowano się na jej dalsze funkcjonowanie to powinno cieszyć szkołę, nauczycieli ,rodziców , a przede wszystkim dzieci. A tu zamiast radości to ciągle mało i mało jakieś pretensje,  żale .i roszczenia Chyba to jest działanie celowe , ktoś tym steruje.  Jakiś smog utrzymuje się nad tą szkołą. Trzeba oczyścić tam atmosferę - niech wróci normalność w mury tej przedwojennej szkoły.

 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 10:33

Główny budynek szkoły na Mokrych Łanach pochodzi z końca XIX wieku. Ale czy to jest akurat plus? Choć niewątpliwie plusem jest tradycja. No i sala gimnastyczna.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 17:12

 a na Adamowicach jest starsza szkoła i co ? I są tam normalni rodzice , normalna kadra , która myśli  przyszłości uczniów a nie wyłącznie  o rozpasłych doopskach grona pedagogicznego , wysoko opłacanych za słabe wyniki .

Portret użytkownika zmrrm
Wysłane przez zmrrm (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 17:28

Naprawdę szkoła, grono i rodzice to fajna, skromna i  zgrana ekipa. Życzę im właśnie wielu radości i sukcesów na nowej drodze,  a raczej nowym miejscu pracy . No i teraz też.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:02

 Rodzice pewnie tak ale  jest kilka nawiedzonych interesownych osób z g................................................................................................................................................................................

 

                                                             Ingerencja K.C.

 

.........................................................................................................................................................................

świeżą krwew młodych a te wszystkie nauczycielki  plus 50  to do pracy z seniorami  wysłać . Przecież lepiej się bedą rozumieć .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 14:12

Sekcja pływacka?  Nie ma czegoś takiego w Strzelcach, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Dla uściślenia są klasy pływackie i  mają się dlatego dobrze (mówię tu o wynikach) w PSP 2, ponieważ jest tam wykfalifikowana kadra pod tym kątem, niestety na kozielskiej takich warunków dzieci nie będą miały. Jest nam dobrze tam gdzie jesteśmy. I proszę mnie nie nazywać rąbniętą bo ja patrzę troszkę inaczej i mam do tego prawo. Sama jestem absolwentką dawnej szkoły nr 3 choć pod nosem miałam piękny i nowoczesny obiekt czyli szkołę nr 7. NIE DLA MOLOCHÓW!!!!

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:06

to sobie zamów prywatną guwernantkę i indywidualny tok nauczania . 

Może jeszcze NIE DLA TABLETOW , NIE DLA KOMÓREK , NIE DLA ???????   nie ma się co dziwic dyrektorce  - megalomance jak ją otaczają takie  lizusy nawiedzone. 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 11:39

Nie dla debilów z UM , weź się kobieto do roboty a nie pisać paszkwile w internecie i na fejsbuniu !!!!

Portret użytkownika xyz
Wysłane przez xyz (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 15:22

Ja czekam na "dobrą zmianę" w URZĘDZIE MIASTA I GMINY , choć za pisem nie jestem to czekam z niecierpliwością kiedy wejdzie ustawa o ograniczeniu kandencji burmistrzów. Żałuję, że nie dotyczyć będzie ona również kandydatów do Rady Miasta. To wy mieliście być NASZYM głosem, tymczasem jesteście w jednej klicie, która boi się pokazać,że ma własne zdanie.

Portret użytkownika qwerty
Wysłane przez qwerty (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 16:23

A czy XYZ sądzi, że gdy zmieni sie burmistrz i radni to będzie inaczej? Po kolejnych wyborach kolejne narzekania i tak wkoło w wielu gminach. Jak wybory to brak kandydatów , a jak są  to okazują się gorsi od "pewniaków". Może niektórzy radni boją się uzewnętrznić własne zdanie, a może robią to niekoniecznie w blasku fleszy czy mokrifonów. Wiele spraw załatwia się na komisjach, spotkaniach , nie wszysczy chcą błyszczeć medialnie. Czy wszyscy radni są członkami klik ?  A jeśli tak internauta uważa to trzeba przy kolejnych wyborach lepszych wyborów.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 16:50

 

  Radny z tego okręgu p. Zarębski  w rozmowie potwierdził ,że na zebraniu nie było tych którzy być powinni tzn. rodziców  pierwszaków od września , za to były , pociotki , znajomki z połowy powiatu i rozchisteryzowane mamusie - dzieci  pływających ( ma wrażenie ,że  w obłokach ) oraz towarzystwo wzajemnej adoracji  lizusujace dyrektorce - megalomance . Ci , którzy mogliby mieć inne zdanie nie zostali powiadomieni .Szkoła jak szkoła ,  jako jedyna przerost formy nad treścią  - tylko jak tak na chłodno ocenić - to słabe wyniki , słaba baza dydaktyczna , słabe warunki ścisk , duchota .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 18:38

[......................................................] jak mial cos zrobic to sie sianem wykrecil  burmistrz go ma w rece i bedzie robil to na co mu on pozwoli  Ten czlowiek jest cicho ciemny i warto by go bylo nieco dokladniej sprawdzic co i dla kogo robi  itd a wtedy bedziemy mieli wlasciwy obraz tego faceta

 

                                   Ingerencja K.C.

Portret użytkownika MZ
Wysłane przez MZ (niezweryfikowany) w 23 luty, 2017 - 11:50

Do p. K.c

Jeśli już pousuwał Pan lub ktoś w Pana imieniu części wpisów dotyczących osób z kregów szkoły to proszę być konsekwentny i odpowiednio zaingerować w wpis naruszający dobro osobiste radnego. Po, mam nadzieję korekcie proszę usunąć w całości również ten wpis . Chyba wszyszkich traktujemy  równo. Dziękuję i pozdrawiam 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 23 luty, 2017 - 12:11

ale Cebula tak ma to co mu nie pasuje do jego ideologi kasuje ale to "nie jet cenzura" on tylko nie lubi ludzi ktorzy maja inne zdanie niz on. Nieprawdaz Karol

Portret użytkownika Karol Cebula
Wysłane przez Karol Cebula w 23 luty, 2017 - 12:25

Dzięki za wpis . Zaingeruję na pewno lecz  tylko na wniosek osoby która czuje się dotknieta.Pozdrawiam.

PS To jest odpowiedż dla kulturalnego internauty z 11.50

Karol Cebula

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 16:52

Komisja oświaty  (  są członkowie różnych opcji ) zaopiniowali wniosek jednogłośnie  na tak .

Portret użytkownika czytelnik
Wysłane przez czytelnik (niezweryfikowany) w 21 luty, 2017 - 23:20

Był czas na rozmowy, konsultacje,  wnioski i ustalenia. Teraz jest czas na podejmowanie decyzji. Jutro uruchomienie procedur  "wyżej" ,nawet jeśli nie wszystkim to się podoba.  Kto konstruktywnie i merytorycznie wykorzystał ten okres ten zyskał,  a kto wojował szabelką niech zastanowi się czy warto było?

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:11

 A komu nie pasuje to  wespoł  ...................................................................................................................

                                          Ingerencja K.C.

...........................................................................................................................................................................

gminy np. szkołę 4 , inwestuje swoje fundusze i pokazuje  jak ma wyglądać szkoła przyszłosci . Tłumy chętnych gwarantowane .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2017 - 10:21

Typowa polska nienawiść.  Nie jest ważne o co chodzi, tylko żeby sobie na kimś poużywać bezimiennie.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 23 luty, 2017 - 00:21

I po co tyle było jazgotu? Radni przegłosowali dziś uchwałę 19 do 1 . Zadecydował zdrowy rozsądek. Na obrady sesji nie przybył nikt ze szkół, rodziców, ponoć nawet poszukiwano jedną panią ze szkoły nr dwa co chciała zabrać głos ale się nie pojawiła. Może teraz będą mogli pracować w spokoju żeby dokończyć tą niechcianą reformę. I dobrze się stało.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 15:23

Reforma jest chciana. Tylko trzeba ją umiejętnie przeprowadzić. Szkoda, że władze miejskie liczą się z głosem społeczeństwa tylko przed i w trakcie wyborów. Wtedy to każdy głos jest ważny.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 15:43

 władze bardzo chciały wysłuchać zdania mieszkańców  problem  w tym ,że rodzice wygrażają na prawo i lewo , ale gdy przychodzi do konkretów i trzeba przedstwić swoje argumenty - to po prostu tchórzą . Z wpisów  przedcież wynika ,że zapisała się do głosu reprezentantka szkoły nr 2 i    sobie nie przyszła. To jedna wielka kompromitacja wszystkich protestujących , bo jeśli np. coś jej wypadło to gdzie była reszta ? Bo łatwo jest kłapać na forach , tylko z tego nic nie wynika - zwykłe bicie piany . Decyzję zapadają w ratuszu i tam było miejsce i czas na polemikę .  Po co zebrania dla wtajemmniczonych , po co obrażanie radnych i burmistrza  jak suma sumarum okazało się ,że garastka  robiła zadymę nie wiem po co . Dziękuję

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 15:58

Jak widać ktoś z ratusza czuwa - ciekawe po co ?????????

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 16:06

Po co więc była polemika władz z rodzicami w szkole nr 2 - skoro i tak w ratuszu wszystko się odbywa. Wszystko na ten temat.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 18:15

   z wpisu wynika ,że p. radny z tego okręgu poinformował ,że na zebraniu nie było  rodziców tych , których  ew. zmiany dotyczą ,  informacja nie była przekazana tak jak należy , a zebranie było jedną wielką farsą i lansem klakierów . Sedno sprawy to walka o nauczycielskie stołki a  nie o dobro dzieci i do tego  rodzice - tchórze , którzy boją się bezpośredniej konfrontacji .  .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 18:33

Radny ma słabe rozeznanie - bo rodzice przyszłych uczniów byli na zebraniu i zadawali pytania burmistrzowi, a ten nie potrafił im odpowiedzieć. Ale lepiej oczerniać rodziców i robić z nich tchórzy. 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 21:17

  nie prawda , ja jestem rodzicem dziecka , ktore ma chodzić do 2 , zarówno ja  jak i rodzice z przedszkola nr 10 nie wiedzieli o spotkaniu  .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 24 luty, 2017 - 23:56

Istotnie mało było widać rodziców przyszłych pierwszaków, a pytania padały ze strony rodziców, którzy mieli już dziecko w tej szkole. Wielu rodziców było zaskoczonych brakiem informacji o zebraniu z burmistrzem.  Ktoś coś zaniedbał i tyle.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 25 luty, 2017 - 06:13

 to jasno dowodzi ,że  wcale nie chodziło o dobro dzieci , lecz o stołki towarzystwa wzajemnej adoracji . proponuję zakończyć temat . 

Portret użytkownika damek
Wysłane przez damek (niezweryfikowany) w 28 luty, 2017 - 21:35

Bo burmisztrza i tą jego radę przy bocznych czs wymienić po tym co wyprawia czas na zmiany trzeba kogos kto będzie dla ludzi a nie dla układu pracował nie zgadzamy się z tym żeby ktoś robił jakieś rejonizacje i kazał dziecią chodzić do tej czy innej szkoły żądamy demokracji i wolnego wyboru chce żeby moje dziecko chodiło do tej szkoły którą ja wybiorę liceum i studia tez rodzic bądz dziecko sobie wybiera tak że podstawówką też pozwólcie na wybrac 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 23 luty, 2017 - 10:12

internauci już dawno postawili diagnozę  anonimowym   watażkom :

Kozak w necie jest  pi... ( niezdara tylko dosadniej ) w swiecie . BINGO . 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 23 luty, 2017 - 10:31

Czytelniku niezweryfikowany. Tym anonimowym wpisem zaliczasz się także do nich .