fbpx Radni powiatowi walczą o gminę | Strzelec Opolski

Radni powiatowi walczą o gminę

Radni powiatowi walczą o gminę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas sesji rady miejskiej 28 grudnia obecni byli radni powiatowi z terenu gminy Leśnica Andrzej Wróbel i Waldemar Bednarek. Mieli oni bardzo dobre wieści dla leśnickich radnych oraz mieszkańców.

- Bardzo mnie cieszy, że budżet gminy Leśnica na rok 2017 został przyjęty - mówi Andrzej Wróbel. – A szczególnie to, że zostały w nim zabezpieczone środki na obchody 800-lecia Leśnicy. Program tych obchodów jest interesujący. Przy akceptacji radnej powiatowej Gizeli Szendzielorz i radnego powiatowego Waldemara Bednarka na ostatniej komisji budżetu zaproponowałem staroście wyasygnowanie odpowiednich środków na dofinansowanie tego jubileuszu. Powinny być one zabezpieczone nie na „przejedzenie”, tylko na coś trwałego. Starosta odniósł się do tej kwestii pozytywnie. Padła propozycja, że może to być jakaś stylowa ławeczka upamiętniająca 800-lecie, która umieszczona zostałaby pod lipami na rynku, gdzie każdy mógłby sobie usiąść i podumać nad historią i losami naszej gminy, a przede wszystkim Leśnicy. Druga propozycja to wykupienie egzemplarzy książki „Osiem wieków ziemi leśnickiej”, którą dodrukowujecie. Trzecią propozycją jest wydanie jednego egzemplarza dwutygodnika „Powiat Strzelecki”, który w całości dotyczyłby historii i współczesności Leśnicy. Chciałabym także zadeklarować moją pomoc w organizacji obchodów 800-lecia Leśnicy.

Dobre wieści dotyczyły także inwestycji, jakie w bieżącym roku powiat strzelecki ma zamiar przeprowadzić na terenie gminy.

- W budżecie powiatu znalazły się środki na inwestycje drogowe w gminie - mówi Waldemar Bednarek. - Zabezpieczono na nie 13 433 000 złotych. Między innymi w ramach tej kwoty zostaną zrealizowane trzy duże inwestycje. W ramach jednego z zadań drogowych zaplanowanych wspólnie przez subregion kędzierzyńsko-strzelecki rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Zalesie Śl. - Cisowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnieniem. Wartość tej inwestycji opiewa na 2 308 000 złotych. Zapewne dużo radości wszystkim, a szczególnie mieszkańcom Dolnej przyniesie przebudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Dolna. Losy tej drogi długo się ważyły, jednak w tym roku w końcu rozpocznie się ta inwestycja. Wartość zadania wynosi 2 360 000 złotych. W Lichyni jest zaplanowana przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1401. Wartość inwestycji ma wynieść 1 270 000 złotych i częściowo ma być pokryta z subwencji ogólnej. W 2017 realizowany będzie drugi etap prac związanych z budową chodnika w Raszowej (wartość zadania 200 000 złotych). Aż 46% zaplanowanych środków na 2017 rok w budżecie powiatu na zadania drogowe znajdzie się w gminie Leśnica. Pamiętamy także o mieszkańcach Poręby, a w szczególności o potrzebie wybudowania w ich miejscowości niezbędnych odcinków chodników, które znacznie poprawiłyby bezpieczeństwo pieszych. Starostwo prowadzi rozmowy z gminą Leśnica. O rezultatach tych rozmów w najbliższym czasie poinformujemy. Udało się ponownie zwrócić uwagę starostwa na przebudowę ważnej drogi prowadzącej do terenów przemysłowych na trasie Leśnica-Krasowa. Odbyło się już pierwsze spotkanie zainteresowanych stron.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Leśnica zagrała z orkiestrą
Usuń azbest!
Kultura i sport

Odpowiedz