fbpx Przedszkola do szkół | Strzelec Opolski

Przedszkola do szkół

Przedszkola do szkół

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Ujazd jednogłośnie przyjęli na ostatniej sesji (25 października) uchwałę dotyczącą przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej.

Z dniem 31 sierpnia 2017 roku zamiejscowe oddziały przedszkolne w Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach, będące w zarządzie dyrekcji Publicznego Przedszkola w Ujeździe, staną się oddziałami przedszkolnymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaryszowie, czyli będzie nimi zarządzał dyrektor szkoły z Jaryszowa. Zamiejscowe filie przedszkolne w Olszowej i Zimnej Wódce staną się oddziałami przedszkolnymi Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej. Filia przedszkola w Starym Ujeździe nadal będzie podlegać Publicznemu Przedszkolu w Ujeździe.

- Zmiany mają ułatwić zarządzanie placówkami - wyjaśnia Małgorzata Kulesa, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

Będą jednak tylko na papierze...

- Nie likwidujemy fizycznie zamiejscowych oddziałów przedszkoli, natomiast przyłączamy je do szkół w obwodzie, w którym one funkcjonują. W wyniku przekształcenia powstaną szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi - wyjaśnia burmistrz Tadeusz Kauch. - Dla uczęszczających do tych przedszkoli dzieci i ich rodziców nic się nie zmieni. Siedziba przedszkoli będzie w tym samym miejscu co obecnie.

Władze gminy liczą, że dzięki nowym strukturom podniesie się poziom nauczania oraz zwiększy się oferta zajęć dodatkowych, a dzieci zostaną objęte szerszym wsparciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Zatrudniony w szkole nauczyciel języka obcego będzie mógł prowadzić zajęcia również w przedszkolu. Wzbogaci się oferta zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych poprzez organizowanie zajęć rytmicznych przez nauczycieli muzyki zatrudnionych w szkołach, podobnie będzie z zajęciami plastycznymi - uzasadniają.

Pracownicy oddziałów zamiejscowych przedszkola w Ujeździe będą odtąd pracownikami szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Gmina zapewnia, że nikt nie straci pracy. Nauczyciele mający do tej pory po kilka godzin zatrudnienia w odrębnych placówkach uzyskają zatrudnienie u jednego pracodawcy. Będą też mogli uzupełniać etaty, pracować na zastępstwie zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Z blachą przez epoki
Gdzie szukać pracy?
Niezdrowice się bawią
Krawiectwo jest modne

Odpowiedz