fbpx Ponad dwa tysiące godzin pracy | Strzelec Opolski

Ponad dwa tysiące godzin pracy

Ponad dwa tysiące godzin pracy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe jak co roku zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych.

- W 2017 roku mamy do rozdysponowania 2200 godzin pracy - mówi Danuta Ogaza, kierownik OPS-u. - W 60% zatrudnienie finansuje PUP, w 40% - gmina.

W gminie Ujazd prace społecznie użyteczne, takie jak sprzątanie ulic, skwerów, porządkowanie przed targami panieńskimi albo dożynkami, wykonywać będzie 14 osób.

- Jedna osoba może przepracować maksymalnie 10 godzin w tygodniu - podaje kierownik.

Okazuje się, że osoby bezrobotne, które korzystają z zasiłków OPS-u i odmówią wykonania prac społecznie użytecznych, mogą stracić zasiłki.

- OPS może cofnąć zasiłek, a urząd pracy wyrejestrować z bazy bezrobotnych, a co za tym idzie wyłączyć bezrobotnego z ubezpieczenia zdrowotnego - przestrzega Danuta Ogaza.

Do kwietnia `w gminie Ujazd wypracowano już w ramach prac społecznie użytecznych 1000 godzin.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Za zimno dla gołębi
Mieszkańcy nie zawiedli
Burmistrz z nagrodą
Tylko do 30 kwietnia!
Odeszła...

Odpowiedz