Ponad dwa miliony na kanalizację

Ponad dwa miliony na kanalizację

Artykuły : 
Numer wydania: 

W tym roku spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja planuje zrealizować trzy zadania inwestycyjne na kwotę 2 320 551,80 zł netto. Zostaną one zrealizowane w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie”. W ramach inwestycji do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 75 posesji.

- Już w maju ruszyła budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Leśnej i Zakładowej. Kolejnym zadaniem, jakie chcemy zrealizować, jest budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej w mieście - mówi Justyna Wróbel ze SWiK. - Prace planujemy rozpocząć już w sierpniu, a zakończyć je w październiku. Również mieszkańcy ulicy Osieckiej znajdującej się w Farskiej Kolonii zostaną podłączeni do kanalizacji. Zostanie tam też wymieniona sieć wodociągowa. Prace mają potrwać od lipca do września.

BB

Inwestycje opisane obok są częścią dużego przedsięwzięcia, które opisywaliśmy w jednym z wydań „Strzelca”. Na całe zadanie SWiK planuje przeznaczyć 71 173 815,73 zł. Zostanie ono sfinansowane ze środków własnych i pozyskanych dotacji, które planowane są na poziomie 36 665 659,97 zł. Wkład własny to 15 633 181,76 zł oraz zwrotna pożyczka z WFOŚiGW - 18 874 974 zł. Wniosek o dofinansowanie wraz z opracowaniem studium wykonalności inwestycji został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Inicjatywy mieszkańców - bezcenne
Wystąpiły na mistrzostwach
Brakowało tylko trzepaka
Alicja wśród „Ośmiu Wspaniałych”
Pielgrzymka konna
Zagrali po raz czternasty!

Odpowiedz