fbpx Plany strzeleckich wodociągów | Strzelec Opolski

Plany strzeleckich wodociągów

Plany strzeleckich wodociągów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja przedstawiły plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

 

Dla spółki najważniejszą inwestycją jest realizacja projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie. Projekt obecnie jest po dwóch etapach oceny formalnej i merytorycznej. Jego status podstawowy i 27 punktów uzyskanych w ocenach, daje mu wysoką pozycję i jest bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania dotacji i podpisania umowy. Może to nawet nastąpić już w II kwartale tego roku. Całość inwestycji jest warta 71 173 815, 73 zł. W ramach tego projektu zaplanowano realizację wielu zadań. Jest wśród nich m.in. modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania i budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków oraz budowa suszarni osadów ściekowych i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich.

 

Plan obejmuje też swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich, a także ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej i Kolejowej. Będą przeprowadzane również dalsze prace związane z modernizacją systemu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Leśnej i Zakładowej. Modernizacja systemu sieci wodociągowych w mieście Strzelce Opolskie obejmie ulice: Cementową, 1 Maja, Habryki, Leśną, Zakładową, Opolską, Krakowską, Osiedle i Brzezińską, w Rożniątowie ulice Biadaczową i Krótką, a w Szymiszowie ulicę Wolności wraz z odgałęzieniami od sieci do granic właścicieli działek. Zmodernizowane zostaną też stacje wodociągowe w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku. Modernizacja sieci kanalizacyjnych w mieście obejmie ulice: Dworcową, Opolską, Krakowską, Sosnową, Moniuszki, Gogolińską, Jankowskiego, Rychla i Mickiewicza.

 

Przebudowa sieci i przyłączy na Nowej Wsi prowadzona jest sukcesywnie od 2016 roku.

 

- W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na dalszą realizację, która po wyborze odpowiedniego wykonawcy robót budowlanych będzie kontynuowana w latach 2019 i 2020 – informuje Tomasz Gibki, wiceprezes SWiK.

 

Łączne nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych to: w 2018 – 9 798 000 zł, w 2019 – 19 411 000 zł, w 2020 – 19 319 000 zł i w 2021 – 16 616 000 zł.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Targów już nie będzie
Dzieci odwiedziły ARiMR
Co z bioodpadami?
Spotkali się na wiosnę
Za dużo śmieci, za mało koszy

Odpowiedz