Pieniądze dla wsi bez zmian

Pieniądze dla wsi bez zmian

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni na sesji 20 marca odrzucili uchwałę w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Propozycję taką przedłożył burmistrz, którego zdaniem realizacja funduszu sołeckiego zgodnie z zapisami ustawy jest uciążliwa zarówno dla wiosek, jak i dla urzędu.

Norbert Koston wyjaśniał, że często w ramach funduszu nie można realizować zadań, o które wnioskują mieszkańcy, bo nie przewiduje tego ustawa. Tak jest na przykład z organizacją wycieczek, budową chodników na drogach powiatowych czy czyszczeniem rowów. Takich pomysłów albo się nie realizuje wcale, albo trzeba szukać sposobów na obejście przepisów.

Obecne na sesji radne Krystyna Bajsarowicz-Spałek oraz Janina Urbańczyk, które mają doświadczenie w sołtysowaniu, broniły dotychczasowych rozwiązań. Przywoływały, jak zmieniły się wioski, odkąd w budżecie są gwarantowane pieniądze sołeckie. W Spóroku odremontowano przystanki i kapliczki, w Staniszczach Wielkich doposażono świetlice, remizę i klub sportowy oraz zagospodarowano centrum wsi. Różne inwestycje czyniono też w Staniszczach Małych.

Burmistrz przekonywał, że pieniądze dla każdej miejscowości nadal będą w budżecie, tyle że nie w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Podobnie w gminnym planie wydatków przeznaczane są środki na działanie dzielnicy Fosowskie, której fundusz sołecki się nie należy. Przedstawicielka dzielnicy, Sylwia Kurek, przekonywała, że takie rozwiązanie działa dobrze.

Radni obawiali się, że wraz z ewentualną zmianą władzy nowe ustalenia mogą nie być respektowane. Radny Janusz Steinert podnosił także, że dzięki ustawie o funduszu sołeckim do budżetu gminy co roku wraca 30% z pieniędzy przeznaczanych na ten cel, w przypadku realizacji tych zadań poza ustawą - pieniądze nie wrócą.

W głosowaniu większość radnych opowiedziała się za utrzymaniem funduszu sołeckiego w obecnej formie. Za zmianą finansowania były radne ze Staniszcz Małych oraz Franciszek Klimas.

MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Będzie w końcu stacja benzynowa?
Wiosna w szkołach
Zniknie z naszych ulic?
Serdeczności
Zostań strażakiem

Odpowiedz