fbpx Nowy żłobek i ciepłe przedszkola? | Strzelec Opolski

Nowy żłobek i ciepłe przedszkola?

Nowy żłobek i ciepłe przedszkola?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Strzelce Opolskie ubiegała się o dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki z programu „Maluch plus”. W ramach programu chce rozbudować obiekt już istniejącego żłobka przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich. Przewidziano utworzenie tam 40 nowych miejsc. Wstępna koncepcja obejmuje budowę nowego budynku, połączonego łącznikiem z obecnym budynkiem żłobka w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sfery przygotowania żywienia.

- Dofinansowanie z budżetu państwa może wynieść do 20 tys. złotych na jedno tworzone miejsce w żłobku. Jak wynika z prostych obliczeń, gmina będzie starała się pozyskać 800 tys. złotych na inwestycję, która wstępnie została oszacowana na kwotę 1 780 tys. zł. Nowy żłobek miałby powstać już w tym roku i z dniem 1 stycznia 2018 miałby być oddany do użytku - mówi Marek Życzyński, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach.

Trzeciego lutego została ogłoszona lista zakwalifikowanych do dofinansowania. Do programu „Maluch plus” wpłynęły 103 oferty dotyczące 4660 miejsc opieki na łączną kwotę 86 366 000 zł. Maksymalnie oferta gminy mogła być oceniona na 3 punkty. Strzelce Opolskie otrzymały 1,37 pkt. Zgodnie z tą punktacją mogą liczyć na 50% dofinansowania.

Gmina również ubiega się o inne środki. W ramach projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego planuje przeprowadzić termomodernizację publicznych przedszkoli nr 4, 8, 9 w mieście. Zamierzone prace objęłyby wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i ciepłej wody, instalację energooszczędnego oświetlenia. Według szacunkowych kosztów termomodernizacja przedszkola nr 4 wyniosłaby ok. 400 tys., przedszkola nr 8 - ok. 610 tys., a przedszkola nr 9 - ok. 610 tys. Na te placówki gmina mogłaby otrzymać łącznie 615 tys. zł dofinansowania.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ten dzień to już tradycja
Kobiety rządziły
Niech uczniowie klas piątych zostaną!
Zebranie w Płużnicy

Odpowiedz