fbpx Najwięcej na oświatę | Strzelec Opolski

Najwięcej na oświatę

Najwięcej na oświatę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na grudniowej sesji radni uchwalili budżet na 2019 rok. Za przyjęciem budżetu było 12 radnych. Przeciw było 2 (Krzysztof Grabelus i Andrzej Wrazidło), a 1 radny był nieobecny (Łukasz Chwał).

 

Dochody budżetu to kwota 39 384 375,02 zł. Natomiast wydatki pochłoną 40 236 375,02 zł. Jak łatwo się zorientować, deficyt budżetowy wyniesie 852 000 zł.

 

W jaki sposób gmina zamierza załatać „dziurę budżetową”? Radni ustalili, iż 612 tysięcy zł pochodzić będzie z kredytu, 240 tysięcy zł z pożyczki (wpływ II transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków).

 

Największą część budżetu pochłonie oświata i wychowanie, na którą samorząd wyda ponad 14,6 mln zł. O prawie 400 tysięcy zł, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosną wydatki związane z administracją publiczną. Wyniosą one powyżej 5,7 mln zł, w tym funkcjonowanie urzędu gminy to koszt 4 030 700 zł. Na pomoc społeczną gmina przeznaczy prawie 1,5 mln zł, a na rodzinę ponad 7,2 mln zł. W tym roku mniej pieniędzy (prawie o 400 000) przeznaczymy na gospodarkę mieszkaniową - 862 959,42zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – ok. 5 mln zł. O około 500 tysięcy złoty więcej wydamy na transport i łączność - ponad 2,1 mln zł, w tym gminne drogi publiczne - 489 568, 31zł, drogi powiatowe - 300 000 zł i lokalny transport zbiorowy 1 308 477 zł. Natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2019 roku samorząd wyda około miliona. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 276 695,83 zł.

 

Jakie inwestycje są planowane w 2019 roku?

 

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 1 763 200 zł,

 

- dofinansowanie zadań realizowanych przez powiat gliwicki: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie - 300 000 zł,

 

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 160 000 zł,

 

- modernizacja basenu przy szkole podstawowej w Paczynie - 450 000 zł,

 

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku - 500 000 zł,

 

- kontynuacja zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 240 000 zł.

 

Sabina Grzesik-Kandziora

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Pokłonili się Dzieciątku...
Komisje w nowej kadencji
Powstały Koła Gospodyń Wiejskich

Komentarze

Portret użytkownika Gal Anonim
Wysłane przez Gal Anonim (niezweryfikowany) w 8 Styczeń, 2019 - 10:22

jaka jest różnica pomiędzy obietnicą i kłmstwem? Kupczyk powiedział , że przedszkole w Kotulinie bedzie wybudowane w roku 2019 i że budżet ma sie dobrze........

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Styczeń, 2019 - 10:37

W tym sęk, że budować trzeba z głową i patrzeć do przodu nie tylko na 1-2 lata, ale na 5 czy 10 lat.
Czy za tyle lat przedszkole dalej będzie tam potrzebne ?

Odpowiedz