Mieszkanie dla związanych z gminą

Mieszkanie dla związanych z gminą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego przygotował projekt wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie. Jak dotąd pierwszeństwo miały rodziny w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej. Chętnych na mieszkania komunalne nie brakuje. O lokal mieszkaniowy wnioskują zarówno strzelczanie, jak i rodziny z całej Polski, które przyjeżdżają do Strzelec, żeby być bliżej osadzonych, którzy przebywają w więzieniu. Obecnie projekt przedstawiony jest na merytorycznych komisjach rady miejskiej.

- Dotychczasowa uchwała obowiązuje już 15 lat i nie była zmieniana. Dlatego musimy pewne sprawy doprecyzować - mówi Maria Trofimowicz, kierownik referatu gospodarki mieszkaniowej. - Najistotniejszą zmianą, jaką chcemy wprowadzić, jest to, by pierwszeństwo najmu miały osoby, które zamieszkują w gminie co najmniej 5 lat albo posiadają na jej terenie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Określamy również zasady zamiany mieszkań. Ponieważ w poprzedniej uchwale zapis był ogólnikowy, w tej chwili określamy, kto może wnioskować o zamianę mieszkania na większe. Niejednokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że wnioskodawca, mając małe dochody, chciał mieć większe mieszkania z centralnym ogrzewaniem. Podwyższony zostanie dochód uprawniający do otrzymania mieszkania komunalnego. Zmiany obejmą również oddawanie w najem lokali powyżej 80 m2 - według nowych zasad przetarg ograniczony będzie do rodzin co najmniej czteroosobowych.

Bardzo ważną zmianą na korzyść wnioskujących jest ważność wniosku. Do tej pory wniosek obowiązywał przez okres jednego roku, a raz na kwartał trzeba było go uzupełnić. Po zmianie - raz złożony wniosek będzie zachowywał swoją ważność pod warunkiem, że będzie on raz na rok uaktualniany.

Od jakiegoś czasu mówi się, że mieszkania są podnajmowane cudzoziemcom przyjeżdżającym zza wschodniej granicy.

- Każdy najemca, który próbuje podnająć mieszkanie, musi liczyć się z konsekwencjami - stwierdza Maria Trofimowicz. - My w każdej chwili możemy takiej osobie wypowiedzieć lokal. Póki co takich sygnałów nie mamy.

Na najbliższej sesji radni pochylą się nad uchwałą w sprawie nowych zasad wynajmowania lokali.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Obchodzili swoją złotą rocznicę
Stroiki, zajączki i inne cuda
Leśna do połowy zrobiona
Pamiętaj, segreguj śmieci