fbpx Mieszkańcy doczekali się remontu | Strzelec Opolski

Mieszkańcy doczekali się remontu

Mieszkańcy doczekali się remontu

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy doczekali się remontu drogi powiatowej na odcinku Rudziniec-Niezdrowice.

- Droga ta łączy dwa województwa: śląskie i opolskie oraz dwa powiaty: gliwicki i strzelecki - mówi wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka. - Na odcinku od Wydzierowa do Niezdrowic o długości ok. 860 m to granica administracyjna, która przebiega w jezdni istniejącej drogi publicznej. Na podstawie porozumienia zawartego w lutym tego roku powiat gliwicki upoważnił powiat strzelecki do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940 S i 1457 O na odcinku Rudziniec-Niezdrowice”.

Zakres techniczny robót jest bardzo obszerny.

- Zaprojektowano wykonanie poszerzeń jezdni od 0-2,5 m, aby jezdnia drogi na odcinku 861,42 m posiadała stałą szerokość 5 m i pozwalała na bezpieczny ruch pojazdów w obu kierunkach – wyjaśnia Janusz Żyłka. - W związku z wykonaniem poszerzeń konieczna jest korekta przebiegu jezdni, należy poprawić warunki odwodnienia i ograniczyć ilość robót ziemnych. Na obszarze poszerzeń zaprojektowano wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni, natomiast w przypadku istniejącej jezdni zaplanowano wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy i ułożenie nowych warstw bitumicznych. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac nawierzchniowych zaprojektowano również wyrównanie przekroju poprzecznego na całej długości odcinka. W związku z poszerzeniem jezdni konieczne jest formowanie i profilowanie nowych poboczy umocnionych frezowiną bitumiczną o szerokości 50 cm. W ciągu przebudowywanej drogi zaprojektowano próg zwalniający płytowy o długości 15 m wyniesiony w górę w stosunku do poziomu jezdni o 10 cm. Będzie on posiadał nawierzchnię wykonaną z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano umocnienie istniejących zjazdów zlokalizowanych wzdłuż odcinka ul. Wiejskiej warstwą frezowiny bitumicznej o grubości 15 cm. W związku z poszerzeniem jezdni do 5 m konieczne było przesunięcie 3 słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia - wymienia Żyłka.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix z Lublińca.

- Wartość robót budowlanych według umowy wynosi 414 961,42 zł - mówi wicestarosta. - Koszty inwestycji podzielono po równo pomiędzy powiaty. Gmina Ujazd dołożyła do budżetu powiatu strzeleckiego 100 000 zł na tę inwestycję. Droga ma być gotowa na dniach.

Urszula Janda

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nowy wikary w parafii
Zapraszamy na zajęcia taneczne
W sobotę dożynki w Zimnej Wódce!
Przebudowano drogę gminną

Odpowiedz