fbpx Ma 350 lat. Czy stanie się pomnikiem? | Strzelec Opolski

Ma 350 lat. Czy stanie się pomnikiem?

Ma 350 lat. Czy stanie się pomnikiem?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czy dąb w centrum Centawy zostanie pomnikiem przyrody?

Na najbliższej sesji radnym ma zostać przedłożony projekt uchwały w tej sprawie. Ich głosy zdecydują o statusie drzewa.

O uhonorowanie dębu jakiś czas temu zabiegała radna i sołtyska Centawy Ewa Ptok. Gmina przeanalizowała taką możliwość.

- Zasady ustanawiania pomników przyrody określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - informuje wicewójt Piotr Pyka. - Zgodnie z jej ustaleniami za pomnik przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe, jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Uchwała taka określa między innymi nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony. Projekt takiej uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - podaje.

Dąb z Centawy został poddany oględzinom dendrologa. Opinię o drzewie wystawił Krzysztof Spałek. Napisał w niej między innymi, że dąb jest zdrowy, nie ma na nim szkodników. W pięciostopniowej skali zdrowotności drzew Pacyniaka i Smólskiego (od nazwisk autorów skali) centawski dąb reprezentuje kategorię 1 (zupełnie zdrowy). Drzewo nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Jego obwód wynosi 501 cm, wysokość to 22 m, a wiek... 350 lat! Dąb ma ogromną wartość przyrodniczą i krajobrazową - leży w dolinie rzeki Jemielnica.

Na początku marca gmina wysłała projekt uchwały do opolskiego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, by go zaopiniował. Opinia jest pozytywna.

Miejmy nadzieję, że również w opinii radnych wiekowe drzewo zasłuży na tytuł pomnika przyrody.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dzieci wzruszyły do łez
Kanalizacji nie będzie
Ksiądz podporucznik
Mają piękną siedzibę

Odpowiedz