Kto rozbuduje oczyszczalnię

Kto rozbuduje oczyszczalnię

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na początku stycznia 2017 roku gmina Ujazd ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”. Oferty od potencjalnych wykonawców spływały do 6 lutego. Wpłynęły dwie - na 5,4 mln i na 5,7 mln zł. Nie wybrano żadnej. Gmina unieważniła przetarg.

Jak wyjaśnił burmistrz Tadeusz Kauch, na to zadanie gmina miała w budżecie zabezpieczonych 5,2 mln zł. Okazało się, że obie oferty przewyższają tę kwotę. Uznano, że nie ma możliwości zwiększenia puli środków na to zadanie, dlatego - zgodnie z prawem zamówień publicznych - gmina unieważniła postępowanie.

W marcu gmina ogłosiła kolejny przetarg. Tym razem nieco złagodziła warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy. Zakres robót pozostał bez zmian. Termin składania ofert dwukrotnie był przedłużany. Ostatecznie za drugim razem wpłynęły trzy oferty na kwoty 6,3 mln zł, 5,2 mln zł i 4,8 mln zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali 72-miesięczny okres gwarancji dla inwestycji.

Najkorzystniejszą ofertę (4,8 mln zł) złożyła firma Eko-System-Polska z Jasionki w województwie podkarpackim. To ją wybrano. Na rozbudowę oczyszczalni wykonawca będzie miał 20 miesięcy od momentu podpisania umowy, które zaplanowano w najbliższych dniach.

Dodajmy, że na rozbudowę oczyszczalni gmina pozyskała 80% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

JK

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe ma zostać wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmować ma między innymi: sporządzenie projektu, wykonanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie oraz przekazanie do eksploatacji.
Z dniem przejęcia placu budowy przez wykonawcę przejdą na niego wszelkie obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem tego terenu.
Przypomnijmy, że po modernizacji oczyszczalnia ma mieć zwiększoną przepustowość - ma dodatkowo przyjmować 650 m3 ścieków na dobę.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gotowali z Rączką i śpiewali...
Przepusty do remontu
Maibaum i zabawa
Odeszli...

Odpowiedz