Kolejny budżet obywatelski

Kolejny budżet obywatelski

Artykuły : 
Numer wydania: 

Projekty można zgłaszać już od 1 czerwca

Trzysta tysięcy złotych - tyle władze gminy planują przeznaczyć w przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców. Przypomnijmy, że ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy gminy, nie ma znaczenia, czy mieszkają w mieście czy na wsi. Jednak propozycja projektu wnioskowanego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach - głosujący musi mieć ukończone 16 lat. Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto. Zasady głosowania są podobne jak w roku ubiegłym.

Do kiedy można zgłaszać projekty? Od 1 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. będzie można złożyć propozycje projektów. Następnie od 8 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. komisja dokona weryfikacji projektów pod względem formalno-prawnym, a burmistrz Strzelec zatwierdzi listę projektów do konsultacji społecznych. Od 29 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. odbędzie się głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2018. Do 18 września powinniśmy już znać projekty, jakie zostaną zrealizowane w 2018.

BB

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Magiczny świat
Majowo-festynowo
Będzie można zasadzić drzewo