fbpx Kluczowe inwestycje w gminie | Strzelec Opolski

Kluczowe inwestycje w gminie

Kluczowe inwestycje w gminie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego drugiego marca odbyła się sesja nadzwyczajna rady miasta, na której omawiano m.in. kwestie nowych inwestycji w gminie.

 

Jak mówił burmistrz, pojawiła się możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które ogłosiło konkurs na dofinansowanie infrastruktury sportowej. Burmistrz ma w planie złożyć 2 projekty obejmujące modernizację basenu przy SP w Paczynie, a także budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Ireny Sendler w Toszku. Planowany koszt realizacji tych dwóch inwestycji to ok. 1 mln 200 tys., dofinansowanie może wynieść ok. 600 tys. zł.

 

Ponieważ wcześniej realizacje tych inwestycji były planowane w całości ze środków gminnych, burmistrz wskazał, iż dzięki pozyskanemu na te cele dofinansowaniu pojawia się możliwość sfinansowania wymaganego wkładu własnego w projekt budowy gminnego targowiska.

 

- Dostaliśmy już oficjalną informację z urzędu marszałkowskiego, iż gmina Toszek otrzymała dofinansowanie w kwocie 972 tys. na budowę nowego targowiska i jesteśmy jedną z trzech gmin województwa śląskiego, które takie wsparcie otrzyma w tym roku - mówił burmistrz Grzegorz Kupczyk. Jednocześnie poinformował, iż planuje pozyskać w ramach ogłoszonego już konkursu środki pozabudżetowe na rozwój terenów zielonych obejmujące również teren przyległy do projektowanego targowiska.

 

Przypomnijmy, iż radni większością głosów odrzucili pomysł budowy targowiska w grudniu zeszłego roku przy podejmowaniu uchwały budżetowej, argumentując to zbyt dużym kosztem własnym realizacji przedsięwzięcia oraz chęcią przeznaczenia tego terenu na cele sportowo-rekreacyjne. Również tym razem część radnych wyraziła wątpliwości co do zasadności tego przedsięwzięcia.

 

Ostatecznie w głosowaniu nad uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie z 13 radnych obecnych na sesji 5 radnych było za przyjęciem uchwały, a 8 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta.

 

Nowe targowisko zaprojektowane jest w rejonie ulic Mickiewicza i Morcinka. Oprócz samego placu targowego obejmie także dokończenie budowy ulicy Mickiewicza oraz budowę skrzyżowania ulic Mickiewicza i Reymonta. Inwestycja warta jest 1mln 500 tys. zł, dofinansowanie na cel wynosi 972 tys. zł.

 

MR

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Seniorzy znajdą wsparcie
Każde jajko inne
Sukcesy piłkarzy

Odpowiedz