fbpx Kara za spóźnienie | Strzelec Opolski

Kara za spóźnienie

Kara za spóźnienie

Artykuły : 
Numer wydania: 

W kwietniu tego roku radni podnieśli swoje diety. Wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji stałych otrzymują miesięcznie 604 zł; wiceprzewodniczący rady, który jednocześnie przewodniczy komisji stałej, pobiera 700 zł diety; pozostali radni - po 509 zł. Nie zmieniła się tylko dieta przewodniczącego rady miejskiej, która od 2014 roku wynosi 1324,84 zł miesięcznie.

 

Na sesji pod koniec października uchwała w sprawie diet radnych znów pojawiła się w porządku obrad. Tym razem nie chodziło o podwyżki, lecz... o kary.

 

Diety radnych mają charakter ryczałtowy. Jeśli któregoś z rajców nie ma na sesji albo na posiedzeniu komisji, wówczas dieta podlega obniżeniu - o 25% za jedną nieobecność, o 50% - za dwie, o 75% - za trzy lub więcej nieobecności.

 

Od tej pory diety będą też obniżane o 10% wartości za jedno spóźnienie lub wcześniejsze wyjście, które ma miejsce w trakcie głosowania w sprawie opiniowania lub podejmowania uchwał. Co więcej, nieobecność, wcześniejsze wyjście lub spóźnienie się radnego na sesję lub na posiedzenie komisji, której jest członkiem, przewodniczący rady lub komisji odnotuje na liście obecności poprzez dodanie zapisu: „nieobecny”, „spóźnienie” lub „opuszczenie”.

 

Jak wyjaśnia sekretarz gminy Danuta Ogaza, zapis o karze za spóźnienie ma uporządkować procedurę naliczania diet radnym. Zdarzyła się bowiem sytuacja na posiedzeniu komisji, że jeden z radnych przyszedł na połowę spotkania, nie podpisał się na liście obecności, lecz wziął udział w głosowaniu. Nie było wiadomo, czy można mu w tej sytuacji wypłacić pełną dietę.

 

Podczas omawiania tematu kary za spóźnienie na komisji kilku radnych było przeciw temu pomysłowi. Na sesji tylko jeden głos był przeciw, pozostali zagłosowali za wprowadzeniem kary.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dotacja dla mniejszości? Nie tylko
Jazda z przeszkodami
Drugie życie płotu
Szybki kurs wianków

Odpowiedz