Jeśli w niebie jest tak pięknie jak w Izbicku...

Jeśli w niebie jest tak pięknie jak w Izbicku...

Artykuły : 
Numer wydania: 
Nie żal umierać - te wzruszające słowa wypowiedziała Maria Erna von Strahvitz, tuż przed swoją śmiercią w 1992 roku. Jej ostatnim życzeniem było, by zamiast wieńców na jej pogrzeb żałobnicy złożyli datki na tynkowanie izbickiego kościoła. Te informacje możemy przeczytać w „Wiadomościach Izbickich”. Gazecie, która ukazywała się na terenie gminy od 1993 roku. Pierwsze numery nosiły tytuł „Wiadomości Parafialne”. Inicjatorem ich powstania był ówczesny proboszcz Józef Kampka.

Wielu mieszkańców przechowuje w domach wydania „Wiadomości”. Są one ważnym źródłem informacji o przeszłości gminy. Przypominają np. o pierwszych od lat prymicjach izbiczanina Damiana Rangosza, o spotkaniu rodziny von Strahvitz w Izbicku. Na czarno-białych zdjęciach utrwalono np. gminne dożynki w Utracie czy obchody 700-lecia Izbicka.

W lutym 1996 roku „Wiadomości Izbickie” poinformowały o śmierci księdza Kampki. Był to ogromny cios dla parafian. Józef Kampka utrwalił się w ich pamięci jako osoba niezwykle oddana lokalnej społeczności. To dzięki niemu między innymi wybudowano kościół i salki katechetyczne w Otmicach. „Wiadomości Izbickie” zamilkły do lata 1996 roku. W wakacje zaczęły się ukazywać kolejne numery, tym razem pod egidą gminy. Redaktorem naczelnym został Marek Gonet. W 2000 roku wyszedł ostatni numer gazetki gminnej.

W „Strzelcu Opolskim” przez kilka lat strona poświęcona gminie Izbicko nosiła nazwę Wiadomości Izbickie - na pamiątkę i na prośbę mieszkańców, którzy uwielbiali swojego proboszcza i wspierali jego inicjatywy.

bea

Odpowiedz