Gmina w długach nie utonie

Gmina w długach nie utonie

Artykuły : 
Numer wydania: 

W lutym tego roku komisja rewizyjna badała poziom zadłużenia naszej gminy. W ocenie radnych jej kondycja finansowa jest dobra. Zobowiązania są płacone na bieżąco. Obecny wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 5,31%, wskaźnik maksymalny to 8%. Gmina spłaca łącznie 14 pożyczek i kredytów.

Nasz samorząd cały czas spłaca kredyt prawie miliona złotych za I etap kanalizacji, która budowana była w 2005 roku. Do zapłaty pozostało jeszcze 260 tysięcy złotych. Ten dług zniknie z listy w 2020 roku. W tym samym roku z naszego budżetu znikną zobowiązania za termomodernizację remizy OSP w Staniszczach Wielkich (do spłaty 188 tys. zł), termomodernizację budynków użyteczności publicznej (zostało 392 tys.), remont ul. Pluderskiej (zostało 415 tys. zł), budowa dróg transportu rolnego (dwa kredyty, do spłaty łącznie 125 tys.). Już w tym roku z listy długów znikną pożyczka zaciągnięta na remont ul. Krzywej w Staniszczach Małych i zaciągnięty w 2014 roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu. Na 2018 rok zostają nam zobowiązania związane z termomodernizacją budynku przy stadionie Unii Kolonowskie (do spłaty 47 tys.) i remontem ulicy Szkolnej w Kolonowskiem (45 tys. zł). Od dziś do 2019 roku musimy zapłacić jeszcze 175 tysięcy za termomodernizację mieszkań komunalnych. Kupiony w ubiegłym roku wóz bojowy dla OSP Małe będziemy spłacać do 2022 roku. Najdłużej będziemy pamiętać o kompleksowym remoncie dróg w obszarach ścisłej zabudowy mieszkaniowej i remoncie przedszkola. Dwa zaciągnięte na te cele zobowiązania będziemy spłacać do 2024 roku.

Zobowiązania finansowe zaciąga się, aby poprawić jakość życia mieszkańców.

- Patrząc na rodzaj inwestycji, widzimy, że są to zadania, na które z reguły wszyscy z niecierpliwością czekamy - mówi wiceburmistrz Konrad Wacławczyk. - Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie najczęściej ma charakter refundacji, a więc niezbędne są środki na bieżącą realizację.

Zdaniem komisji rewizyjnej, polityka budżetowa prowadzona jest w gminie prawidłowo.

- Patrząc na obecne dane, za 8 lat będziemy mieli czyste konto - mówiła na sesji przewodnicząca komisji Helena Krasucka. - Na pewno jednak w tym czasie pojawią się kolejne potrzeby, a co za tym idzie następne zobowiązania.

MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gumisie w spórackim lesie
Słodki wypoczynek
Konflikt interesów w urzędzie
Szwajcarski ser w Kolonowskiem

Komentarze

Odpowiedz